نسخه چاپی

گزیده شیوه‌نامه تدوین و آماده‌سازی منابع درسی و علمی (سمت)

هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی یا هر ناشر معتبر، ضوابط و ملاكهایی برای پذیرش و چاپ اثر دارد كه به صورت شیوه‌نامه یا دستورالعملی برای نگارش پذیرفتنی و مطلوب و احیاناً رسم‌الخط مورد نظر خود ارائه می‌كند. غالب این شیوه‌نامه‌ها مشتمل بر مسائلی كلی است كه در هر كار تحقیقی، تألیفی و ترجمه‌ای باید رعایت شود و در مواردی هم كه بر سر آنها اجماعی صورت نگرفته است شیوه یكدست و هماهنگ هر سازمان یا ناشر از طریق شیوه‌نامه خاص آن سازمان اجرا می‌شود تا نه تنها در هر كتاب بلكه در همه كتابهای ناشر حداكثر انسجام و هماهنگی و ضوابط درست‌نویسی و نگارش مطلوب رعایت شود.

بدیهی است كه چنین شیوه‌نامه‌ها یا دستورالعملهایی را عمدتاً ویراستاران كتابها و كسانی كه به كار خطیر و ضروری آماده‌سازی اثر مشغول‌اند، مورد استفاده قرار می‌دهند. در عین حال تهیه و تنظیم خلاصه‌ای از این ضوابط و شیوه‌نامه‌ها به‌ویژه نكات اساسی و كلی آنها كه مستقیماً متوجه خود مؤلفان و مترجمان است، ضرورت می‌یابد.

برای رسیدن به این مقصد، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» خلاصه‌ای از شیوه‌نامه خود را فراهم آورده است كه مؤلفان و مترجمان گرامی با رعایت آنها عملاً به تسریع و تسهیل كار ویرایش و آماده‌سازی اثر خویش و چاپ و نشر هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر آن كمك می‌كنند و بدین ترتیب راه بر دوباره‌كاریها و اتلاف زمان و احیاناً بروز مشكلات چاره‌ناپذیر در كار نشر كتابها بسته می‌شود.
به هر حال امید است تلاش مشترك ما در كار تألیف، ترجمه و نشر آثار معتبر و ماندگار علمی و دانشگاهی، مفید و مؤثر واقع شود. در صورت نیاز به هر گونه توضیح تفصیلی در این زمینه یا سایر موارد و یا پیشنهاد و نظر اصلاحی از سوی مؤلفان، مترجمان و استادان ارجمند، سازمان آماده همكاری و هماهنگی خواهد بود.

 

شیوه نامهجهت دریافت شیوه نامه (سمت) اینجا را کلیک کنید .

   دانلود : shivename.pdf           حجم فایل 146 KB