نسخه چاپی

همكاری با پژوهشکده تحقیق و توسعه

در اجرای طرح‌های پژوهشی و ترجمه

 

پژوهشگر ارجمند

از جمله برنامه‌های پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، پشتیبانی طرح‌های پژوهشی و ترجمه مبنایی، فرا درسی و كمك درسی در عرصهٔ علوم انسانی و انتشار آنها به صورت كتاب‌های مبنایی، فرادرسی و كمك درسی دانشگاهی است.

طرح‌های پیشنهادی شما پس از ارزیابی صاحب‌نظران، در شورای پژوهشی مركز بررسی خواهد شد. لذا تكمیل دقیق و ارائه تفصیلی اطلاعات خواسته شده در فرم «پیشنهاد طرح پژوهشی» به ارزیابی دقیق‌تر آن كمك شایانی خواهد كرد.

دریافت فرم «پیشنهاد طرح پژوهشی»:

Research Proposal.doc

Research Proposal.pdf

دریافت فرم «پیشنهاد طرح ترجمه»:

Translation Proposal.doc

Translation Proposal.pdf

پس از تكمیل، فرم را به نشانی :‌ تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام، كدپستی: ١٤٦٣٦ ، صندوق پستی: ٦٣٨١/١٤١٥٥ دفتر پژوهشکده تحقیق و توسعه و در صورت تمایل فایل آن را به آدرس الكترونیك eyvazi@samt.ac.ir ارسال نمایید.

برای كسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید با شماره تلفن و نمابر: 44263315 داخلی 304 تماس بگیرید.

کارشناس: مرضیه عیوضی

پست الکترونیک: eyvazi@samt.ac.ir

 

   دانلود : Proposal of markaz samt.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : Proposal of markaz samt.doc           حجم فایل 142 KB
   دانلود : Translation Proposal.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : Translation Proposal.doc           حجم فایل 148 KB