نسخه چاپی

مراكز فروش كتابهای «سمت»

آذربایجان‌شرقی
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٤١)
تبریز انتشارات شایسته خ امام  خمینی (ره)- مقابل سه راه طالقانی - نشر شایسته ٣٥٥٦١٩٦١
٣٥٥٦٣٣٨٢
تبریز كتابسرای علامه خ امام  خمینی (ره) - فلکه دانشگاه - اول خ دانشگاه ٣٣٣٤١٩٨٦
٣٣٣٤١٦٦٩
تبریز كتابسرای مولی تبریز خ شریعتی شمالی - نرسیده به سینما ٢٩ بهمن - ساختمان ١٣٠ -کتابفروشی مولی ٣٥٥٥٣٢٥٩

آذربایجان‌غربی
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٤٤)
ارومیه جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه خ خیام جنوبی - پاساژ ارک - طبقه زیرزمین ٣٢٢٢١٩٣٥
ارومیه كتابفروشی شریعتی خ امام - خ سرداران - نمایشگاه كتاب دكتر شریعتی ٣٢٢٥٢٤٣٨
٣٢٢٤٧٩٤٣

اصفهان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٣١)
اصفهان انتشارات سنجش سپاهان (كیمیا) میدان شهدا - خ کاوه - بعد از چهار راه باهنر کوی ولیعصر - شماره ٤١٩ ٣٤٤٨٤٠٢٠
٣٤٤٨٠٢٨٥
اصفهان انتشارات كتابسرای رشد خ آمادگاه - جنب بیمه ایران - شماره ١٢ ٣٢٢٢٤١٦٤
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان  میدان آزادی - خ دانشگاه - نمایشگاه و فروشگاه کتاب ٣٦٦٩٣٩١٧
٣٦٦٨٠٠٦٢
اصفهان كتابفروشی علم گستر سپاهان خ سیدعلی خان - پلاک ١٠٨ - کدپستی ٨١٤٤٩٣٦٥٤١ ٣٢٢٠٠٣٨٣
٣٢٢٣٤٥٤٧
اصفهان مركز آموزشهای تخصصی میدان آزادی خ دانشگاه كتابفروشی انتشارات دانشگاه (كتابسرای حكمت) ٣٧٩٣٢٠٦٨
٣٢٢٤٠٦٠٨
٣٧٩٣٢٠٧١
خمینی شهر پخش كوروش صفری رنانی(شهر كتاب پیام) خ كهندژ - جنب دانشگاه پیام نور ٣٣٥٢٠٣٠٠
٣٣٦٥٤٨٦٦
كاشان كتابفروشی خانه كتاب كاشان (فروشگاه مركزی) ١-خ آیت ا... كاشانی مقابل جهاد كشاورزی
٢-میدان ١٥ خرداد ابتدای خ طالقانی جنب بانك انصار كتابفروشی ساربوك
٢- ٥٥٤٦٦٩٢٠
گلپایگان كتابفروشی دانشجو گلپایگان خ امام حسین - نرسیده به خ فرمانداری - روبروی بانک کشاورزی پلاك ٨٣ ٥٧٤٢٤٦٩٦
نجف‌آباد نمایشگاه و فروشگاه كتابسرای سبز  خ شریعتی- جنب چهارراه فردوسی- مجتمع ارژنگ طبقه زیر زمین ٩- ٤٢٦١٤٥٥٨

البرز
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢٦)
گوهردشت كتابفروشی خوارزمی  گوهردشت - بلوار مؤذن - مقابل بانک ملی پلاك ٣٢ ٣٤٤٢١٥٩٥

ایلام
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٨٤)
ایلام كتابفروشی دانشجو ایلام (پرویش)  خ فردوسی - جنب بانك سپه - بن بست زاگرس (كتابفروشی دانشجو (پرویش ٣٣٣٣١٨٥٨

تهران
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢١)
تهران انتشارات پارت خ انقلاب- خ فخر رازی- پلاک 8٧ ٦٦٤٨٥٠١٣
٦٦٤٠٥٦٢٧
تهران فرهنگستان زبان خ انقلاب - خ وحید نظری- بین فخررازی و دانشگاه - شماره ٥٥ ٦٦٤٦٥١٧٨
٦٦٤١٥٩٠٥
تهران انتشارات آراد كتاب خ كارگر جنوبی - ابتدای خ روانمهر بن بست دولتشاهی - شماره یک - واحد ٥ ٦٦٤٨٢٢٢٦
٦٦٩٧٥٢٨٥
تهران انتشارات آگاه خ انقلاب ـ مقابل دبیرخانه - شماره ١٤٦٨ - ١٤٦٦ ٦٦٤٦٧٣٢٣
٦٦٤٦٠٩٣٢
تهران انتشارات الیاس خ انقلاب- نبش خ ١٢ فروردین - شماره ١٤٤٤ ٦٦٤٠٥٠٨٤
تهران انتشارات بامدادكتاب خ انقلاب ابتدای فخر رازی كوچه نیك پور پلاك ٦ ٥- ٦٦٤٨١٢٤٣
تهران انتشارات دارالفكر خ شهدای ژاندارمری ـ مقابل اداره پست - شماره ١٢٤ ٦٦٤٠٩٣٥٢
٦٦٤٠٨٩٢٧
تهران انتشارات دانش نگار(دانشیران) خ انقلاب خ منیری جاوید نبش خ وحید نظری پلاك ١٤٢ ٦٦٤٠٠٢٢٠
٦٦٤٠٠١٤٤
تهران انتشارات دانوش خ انقلاب - خ  وحید نظری - بین ١٢ فروردین و اردیبهشت - شماره ١١٦- طبقه همکف ٦٦٤٨١٥٢٤
٦٦٩٥٧٥٦٦
تهران انتشارات رابعه خ ١٢ فروردین - خ روانمهر شرقی - شماره ٨٩ - طبقه اول - واحد اول ٦٦٩٧٦٠٢٦
تهران انتشارات راه نوین جمالزاده جنوبی كوچه رشت چی پلاك ٣٨ طبقه ٢ واحد ٥ ٦٦٩١٣٨٢٣
٦٦٩١٣٩٨٨
تهران انتشارات صانعی شهمیرزادی خ انقلاب- مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران- پلاک ١٣١٢ ٦٦٤٦٢١٧٧
تهران انتشارات فوژان (پخش توحید دانش) خ لبافی نژاد بین اردیبهشت و كارگر جنوبی كوچه درخشان پلاك ٢ واحد ٢ ٦٦٤٩٠٢٠٩
تهران انتشارات مدیر فردا خ انقلاب- بین فخر رازی و دانشگاه- پلاک ١٢٠٢ ٦٦٩٥٠٥٢٠
٦٦٤٠٧٨٣٤
تهران انتشارات و پخش خانیران خ کارگر شمالی - ابتدای خ نصرت - کوچه باغ نو - کوچه داودآبادی شرقی - شماره٤ -طبقه اول ٦٦٩٦٥٣٩٦
٦٦٩٥٠٧٧٢
تهران انتشارات یساولی خ انقلاب - میدان انقلاب - رو به روی سینما بهمن - بازارچه کتاب - طبقه زیرین ٦٦٤٦١٠٠٣
٦٦٤٦١٣٦٣
تهران انتشارات آدینه بوك خ شهید بهشتی -  نرسیده به مدرس - شماره ٢٥١- طبقه همکف شرقی ٨٨٥٤٦٤٣٥
٨٨٥٤٦٣٣٧
تهران پخش ایده پرداز خ انقلاب خ ١٢ فروردین كوچه نوروز شماره ٢٧ طبقه سوم ٦٦٤٨٧١٢٤
٦٦٩٦٦٧٦٥
تهران پخش حسن مرتضی پور (كوهبنان) خ انقلاب بین ١٢ فروردین و اردیبهشت كوچه نوروز شماره ١٠ طبقه اول ٦٦٩٦٠٥٠٧
تهران پخش حقوق یار خ کارگر جنوبی- خ  روانمهر -  بن بست دولتشاهی - شماره یک- واحد یک ٦٦٩٥٢٠٧٣
تهران پخش دمیرچی خ طالقانی- خ فریمان- کوچه شهید شمس- بن‌بست اول- پلاک ٤ (نمایندگی توزیع کتاب‌های افغانستان) ٦٦٩٦١٦٥٦
٦٦٩٧٥٧٣٩
تهران پخش راد خ انقلاب - خ ١٢ فروردین - كوچه مهر - شماره ٥ ٦٦٤٧٩٣٢٣
٦٦٤٧٩٣٣٧
تهران پخش فاطر خ روانمهر - بین خ دانشگاه و فخر رازی - شماره ٨١ ٢- ٦٦٩٧٣٦٤٠
٦- ٦٦٤٨٩٣٥٠
تهران پخش كتاب پكتا خ انقلاب چهار راه كالج ابتدای خ حافظ شمالی كوچه بامشاد شماره ١٧ ٥- ٨٨٩٤٠٣٠٣
تهران پخش كتاب حدیث (رستمی) خ انقلاب - خ وحیدنظری - بین ١٢فروردین و فخر رازی - کوچه فرزانه- شماره ٨ - واحد٣ ٦٦٩٧٨٥١٨
٦٦٤٨٣٢٥١
تهران پخش كتاب فرهنگ روز خ انقلاب خ اردیبهشت پایین تر از وحید نظری بن بست توحید پلاك ١٧٦ واحد ٤ ٦٦٤٦٩٣٣٨
٦٦٤٨٢٨٠٤
تهران پخش كتاب ماهان خ فخررازی - نرسیده به چهارراه لبافی نژاد - كوچه پرویز الوندی (بنفشه سابق) - شماره ٢ - واحد اول - زنگ اول - سمت چپ ٦٦٤١٩٥٥٣
٦٦٩٥١٤١٨
٦٦٤٩٠٠٨١
تهران پخش كتاب یك(مجید نهاوندیان) خ اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - شماره ٥ - واحد یك ٦٦٤٧٧١١٢
٦٦٤٠٧٤٦٧
تهران پخش كتابیران میدان انقلاب خبابان لبافی نژاد بین ١٢ فروردین و اردیبهشت پلاك ٢٣٨ ٦٦٤١١١٧٣
٦٦٤١٤٥١٥
٦٦٤٩٤٤٠٩
٦٦٤١٤٥١٥
تهران پخش مهربان (مؤسسه کتاب مهربان نشر) خ لبافی نژاد- بین خ ١٢ فروردین و اردیبهشت - پلاک ١٨٩ ٦٦٩٥٢٠٩٠
٦- ٦٦٩٧٣١٧٥
تهران كتاب آوا خ ١٢ فروردین - بن بست حقیقت - شماره ٤ - طبقه ٢ - واحد ٤ ٦٦٩٧٤١٣٠
٦٦٩٧٤٦٤٥
تهران كتابفروشی خوارزمی تهران خ انقلاب - بین فروردین  و فخر رازی  - شماره ١٢٦٨ - مقابل در اصلی دانشگاه تهران ٦٦٤٠٠٧٠٦
تهران كتابفروشی سیمای دانش تهران خ انقلاب - خ ١٢ فروردین - شماره ٣١٨ ١٥- ٦٦٩٦٦١١٤
٦٦٤٦٤٧٧٩
تهران كتابفروشی گوهر خ انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه - شماره ١٣١٨ ٦٦٤٦٦٢٠٣
٦٦٩٢٢٠٨٢
تهران موسسه خانه كتاب خ انقلاب- بین صبای جنوبی و فلسطین جنوبی- پلاک ١٠٨٠ ٦٦٤١٤٩٥٠
تهران موسسه كتاب خانه نو خ ١٢ فروردین- کوچه مینا- پلاک ١١- زنگ اول- سمت چپ ٦٦٤١٢٠٩٤
٦٦٤١٢٠٦٢
تهران موسسه نشر و پخش ارسطو (ارگ) میدان انقلاب خ كارگر جنوبی ابتدای روانمهر نرسیده به خ اردیبهشت پلاك ١٤٥ واحد ٢ ٦٦٩٨٩٢٠٧
٦٦٩٨٩٠٧٤
٦٦٩٧٣٨١٦
تهران نشر و پخش ادیبان خ انقلاب - خ  ١٢فروردین - ساختمان ٢٨٦ طبقه اول - واحد ٥ ١٥- ٦٦٩٥٦٨١٢
تهران نشر و پخش دانش‌پرور خ ابوریحان کوچه عنصری - شماره ٢٦ طبقه اول ٦٦٩٥٢٦٢٧
٦٦٤٦٦٢٧٧
تهران پخش فدك ایساتیس خ انقلاب- خ منیری جاوید- مابین لبافی و جمهوری- ساختمان شماره ١٠ ٦٦٤٨١٠٩٦
٦٦٤٨٢٢٢١
٦٦٩٥١٣٠٥
تهران کتابفروشی شهرکتاب کوثر خ کارگر جنوبی - خ روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ٦ - طبقه ١ - واحد ١ ٦٦٩٦١٢٥٩
تهران انتشارات گستره علم و فن خ جمالزاده جنوبی - خ دیلمان - کوچه جنوبی اول - پلاک ٢٢ ٦٦٤٩٦٣٦٧
تهران فروشگاه اینترنتی شرکت کتابرسان ایده میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - بن بست گشتاسب - پلاک ٧ - طبقه ٤ - واحد ٥
https://idebook.ir
https://ketabresaneide.ir
٦٦٤٦٢٤٣٠
تهران انتشارات جنگل خ انقلاب خ ١٢ فروردین خ لبافی نژاد نرسیده به منیری جاوید پلاك ١٨٥ ٩- ٦٦٤٨٦١١٥
تهران سازمان جهاد دانشگاهی تهران خ ١٦ آذر خ ادوارد براون ٦٦٩٥٤٣٦٨
تهران انتشارات میرباقری خ وحید نظری بین فخر رازی و ١٢ فروردین پلاك ٧٩/١ ٦٦٩٦٧٠٤٤
تهران انتشارات مهکامه خ انقلاب خ فخر رازی نرسیده به تقاطع لبافی نژاد كوچه انوری پلاك ٨ طبقه ٢ ٦٦٤٩٧٠٥٠
تهران انتشارات گیتاتک میدان انقلاب - خ منیری جاوید - پایین تر از خ شهید نظری - کوچه توحید پلاک ٤ - واحد ١ ٦٦٩٦٧٣١٣
تهران انتشارات علوم بنیادی خ انقلاب - بین فخر رازی و دانشگاه - جنب بانک ملت -پاساژ پارسا -پلاک ٩ - کد پستی: ١٣١٤٧٥٤٥١١ ٦٦٩٧٣٧٧٤
تهران نشر میزان  خ سمیه - بین مفتح و فرصت - شماره ١٤ ٣٠- ٨٨٣٤٩٥٢٩
تهران فروشگاه جهاد دانشگاهی خ انقلاب - بعد از خ فلسطین - جنب خانه کتاب - فروشگاه جهاد دانشگاهی ٦٦٩٦٢٤٣٢

چهارمحال‌و‌بختیاری
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٣٨)
شهرکرد كتابفروشی آفتاب بلوار حافظ - مقابل آتش نشانی - پلاک ٢٥٣ ٣٣٣٣٦٦١٦

خراسان‌رضوی
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٥١)
مشهد كتابفروشی آوای حكمت خ سعدی -پاساژ مهتاب - طبقه منفی یک - واحد ٤٠ ٣٢٢٥٣٤٤٥
مشهد انتشارات درخشش خ سعدی -پاساژ مهتاب - پلاک ٢٥ ٣٢٢٥١٩٢٣

خوزستان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٦١)
اهواز كتابفروشی رشد (كلاهدوز) خ حافظ - بین سپه و نادری ٣٢٢١٦٣٤٥
٣٢٢١٧٠٠٠
اهواز مرتضی رئیسی نافچی (كتاب شرق اهواز) خ نادری - خ حافظ شمالی - بین نادری و سیروس - شماره ٣٣٣ ٣٢٢٣٠٥٥٢
٣٢٢٣٠٥٥٤
آبادان كتابفروشی كتاب رشد آبادان بلوار طالقانی(فیه) - جنب دانشگاه آزاد اسلامی - کتاب رشد آبادان ٥٣٣٦٤٦٤٢
بهبهان كتابفروشی رحیم پریزاد (نگار) خ عدالت پاساژ مودتی پلاك ١٦ و ١٧ ٥٢٧٢٠٧١٥

زنجان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢٤)
زنجان كتابكده فرهنگ
(نمایندگی انتشارات امیركبیر)
میدان انقلاب كوچه زهیری پایین تز از مسجد رسول ا... پلاك ١٢ ٣٣٣٢٤١٣٢
٣٣٣٢٤٥١٦
زنجان بانک کتاب پارسا زنجان خ امامت - مقابل دانشگاه پیام نور - شماره ٤٠ - بانک کتاب پارسا ٣٣٤٤٣٣٤١

سمنان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢٣)
سمنان مركز فروش كتاب دانشگاهی اشراق بالاتر از میدان مشاهیر سه راه ولیعصر (عج) طبقه زیرین مسحد ولیعصر (عج) ٨- ٣٣٣٣٠٢٤٧

سیستان‌و‌بلوچستان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٥٤)
سراوان كتابفروشی خالد بن‌ ولید خ آزادی  - آزادی ٣١ - كتابفروشی خالد بن ولید ٣٧٦٢٤٤٢٧
زابل فروشگاه کتاب فدک خ امام خمینی (ره) - امام ٥٣ - فروشگاه کتاب فدک ٣٢٢٢٣٨٣٦

فارس
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٧١)
شیراز انتشارات محمدی میدان نمازی ابتدای خ ملاصدرا روبروی خ اردیبهشت ٣٦٤٧٣٤١٢
شیراز بانك كتاب شیراز خ قصرالدشت حدفاصل عفیف آباد و ولیعصر (عج) روبروی سازمان انتقال خون ٩- ٣٦٢٩٣١٢١
شیراز كتابسرای زند چهارراه زند ٢٢٢٢٢٧٩
٣٢٢٢٢٧٨٠
شیراز كتابفروشی دنیای كتاب (خرد) خ مشیر فاطمی - ابتدای خ معدل - کتابفروشی دنیای کتاب (خرد) ٣٢٣٣٥١٦٩
٣٢٣٥٥٤٤٠

قزوین
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢٨٣)
قزوین كتابفروشی آریا كتاب قزوین خ خیام شمالی مقابل بانك تجارت ٣٣٤٨٩٣٠
٣٣٣٣٣٢٨٧
قزوین كتابفروشی علامه قزوین چهارراه نادری - جنب هتل وحدت ٣٣٢٢٤٩٦٥

قم
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٢٥)
قم انتشارات دارالفكر (شعبه ٢) قم خ معلم - مجتمع ناشران طبقه همكف پلاک ٣٦ ٣٧٧٣٣٦٤٥
قم انتشارات دلیل ما خ صفائیه مقابل كوچه ٣٨ ٣٧٧٣٧٠٠١
٣٧٧٤٤٩٨٨
قم كتابكده دانشگاهی خ ارم - پاساژ قدس - شماره ٦٥ ٣٧٧٤٤٦٩٧

کرمان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٣٤)
سیرجان كتابسرای دانشگاه سیرجان شعبه مركزی بلوار هجرت نبش هجرت ١٧ كتابسرای دانشگاه ٤٢٣٣٣٣٩٠
کرمان كتابفروشی فرهنگیان كرمان (اكبری) سه راه احمدی كتابفروشی فرهنگیان ٣٢٢٢٨٤٦٠
٣٢٢٢١٦٧٩
بم کتابفروشی کلک خ شهید صدوقی- مقابل بانک ملت- شعبه مرکزی- کتابفروشی کلک ٤٤٢١٣٢٥٨

کردستان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٨٧)
سنندج كتابفروشی چیستا خ پاسداران - مجتمع تجاری كردستان طبقه همكف شماره ١٥٩ ٣٣٢٨٧١٩٥
سنندج كتابفروشی فرهنگ سنندج خ پاسداران پاساژ شاهو كتابفروشی فرهنگ ٣٣٢٨٧٤٥٥

کرمانشاه
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٨٣)
كرمانشاه جهاد دانشگاهی كرمانشاه  بلوار شهید بهشتی- روبروی بیمارستان طالقانی- نبش كوی دانشكده ادبیات ٣٨٣٧٦١٣٤
٣٨٣٨٣٨٦٦
كرمانشاه كتابفروشی شمس میدان آزادی - پاساژ قصر - طبقه دوم ٣٨٢٣٥١٠٦
٣٨٢٢٧٥٥٧

گیلان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠١٣)
رشت انتشارات طاعتی  خ علم الهدی - شماره ١١ ٣٣٢٢٢٦٢٧
٣٣٢٤١١٧٢
٣٣٢٤١١٦٩
رشت (انتشارات ارنواز) بلوار لاکان - رو به روی مهمانسرای گاز ٣٣٣٣١٢٩٥
رشت كتابفروشی مژده میدان شهرداری - اول خ امام خمینی - جنب سینما انقلاب ٣٣٢٣٥٥٧٥
٣٣٢٢٣٦٣٧

لرستان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٦٦)
الیگودرز آقای محمد لونی (كتابفروشی دانشجو)  خ طالقانی شمالی - کتابفروشی دانشجو ٤٣٣٢٣٧٧١
الیگودرز کتابفروشی طلیعه بلوار دانشگاه نبش كوچه خجسته ٩ ٤٣٣٤٢٨١٥
بروجرد كتابفروشی ولایت بروجرد خ شهداء مجتمع تجاری آینه طبقه زیر زمین ٤٢٦٢٩٥٥٠
خرم‌آباد سید محمد قاسمی (كتابسرای شریعتی) خ شریعتی - تقاطع بسیج - بالاتر از بانک مسکن - کتابسرای شریعتی ٣٣٣٢٨٧٨٤

مركزی
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٨٦)
اراک جهاد دانشگاهی اراك خ بهشتی - میدان شریعتی دانشگاه اراك كتابفروشی جهاد دانشگاهی ٣٢٧٨٩٦٩٠
ساوه فروشگاه كتاب كوثر روبروی دانشگاه آزاد كتابفروشی كوثر ٤٢٢٤٠١٤٤

همدان
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٨١)
ملایر انتشارات امیركبیر (نجفی) چهارراه خیام - پاساژ قصر نور طبقه همكف ٣٢٢١١١٤٥
٣٢٢١٢٦٣٢
همدان انتشارات فراگیر هگمتانه خ شریعتی - ابتدای كوچه مهر ٣٢٥١٤٤٦١
٣٢٥٢٨٤٦٢
همدان كتابفروشی دانشجو(ملك محمدی) اول خ مهدیه - مقابل باشگاه معلمان ٣٨٣٧٨٣٨٤
٣٨٣٧٨٠٢٠
٣٨٣٧٨٠١٠

یزد
شهر عنوان نشانی تلفن - کد (٠٣٥)
یزد كتابفروشی فرهنگ (تجملیان) خ شهید چمران روبروی بانك صادرات ٣٦٢٦٤٤٧٩
یزد كتابفروشی نیكوروش خ امام خمینی - نرسیده به مسجد برخوردار ٣٦٢٦٤٦٩٩
یزد پخش فدك ایساتیس میدان باغ ملی (آزادی) ابتدای خ فرخی جنب مجتمع ستاره كتابفروشی فدك یزد ٣٦٢٢٥٤٩١
٢- ٣٦٢٢٦٧٧١