نسخه چاپی
طرح‌های پژوهشی مستقل


سمت

حقوق جزای عمومی ( بررسی فقهی - حقوقی واکنش علیه جرم )

General Criminal Law : Juridical - Legal Study of the Reaction Against Crime

كد كتاب : 1936

دوم ، 1396

دکتر علی مراد حیدری

طرف مشاركت : ندارد

978-600-02-0218-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفت‌ شناسی فضیلت

Virtue Epistemology

كد كتاب : 1906

دوم ، 1396

دکتر زهرا خزاعی

طرف مشاركت : ندارد

978-600-02-0175-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

داوری‌ ها ، شناخت‌ شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق

Judgements , Epistemology and Light System In the Illuminationist Philosophy

كد كتاب : 1692

اول ، 1392

دکتر محمد ذبیحی

طرف مشاركت : ندارد

978-964-530-891-7

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه مشاء : با تكيه بر اهم آراء ابن سينا

Peripatetic Philosophy

كد كتاب : 1097

هفتم ، 1392

دكتر محمد ذبيحی

طرف مشاركت : ندارد

978-964-530-168-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق و حقوق بين الملل

Ethic and International Law

كد كتاب : 385

دوم ، 1394

ناصر قربان نيا

طرف مشاركت : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

964-600-02-0174-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->