نسخه چاپی
طرح‌های پژوهشی مشترک


سمت

روان شناسی تحول دینداری

Psychology of Religious Development

كد كتاب : 2155

اول ، 1397

دکتر محمود نوذری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-298-200-1

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول روان‌ درمانگری و مشاوره با رویکردی اسلامی ( مفاهیم ، فرآیند و فنون )

Principle of Psychotherapy and Cunseling , an Islamic Approach ( Concepts , Process and Technics )

كد كتاب : 2059

اول ، 1395

دکتر مسعود جان بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-094-6

قيمت : 173000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های نوین روان درمانگری و مشاوره (اصول ، فنون و مطابقت‌ های فرهنگی )

Modern Theories of Psychotherapy and Counseling : Principles , Techniques and Cultural Conformities

كد كتاب : 2004

اول ، 1395

دکتر مسعود جان‌ بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-061-8

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباط نهج البلاغه با قرآن

The Relationship of Nahjolbalaghe with the Quran

كد كتاب : 1988

اول ، 1395

دکتر مجید معارف ، دکتر حامد شریعتی نیاسر

طرف مشاركت : بنیاد نهج‌البلاغه

978-600-02-0291-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش حکمت اشراق

An Introduction to Illuminationist Philosophy (Hikmat al-Ishraq )

كد كتاب : 1984

سوم ، 1396

سید یدالله یزدان پناه ، علی امینی نژاد

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0358-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

The Shia’s Political Thought in Ilkhanans’ Era

كد كتاب : 1978

اول ،‌ 1395

دکتر علی خالقی

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0276-7

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

The Rationality of Religious Belief in Externalist Epistemologies

كد كتاب : 1977

اول ، 1394

دکتر محمد علی مبینی

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0275-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره ( اصول ، فنون و مطابقت های فرهنگی )

Theories of Psychotherapy and Counseling

كد كتاب : 1966

اول ، 1394

دکتر محمود جان بزرگی ، ناهید نوری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-051-9

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی عقد بیمه

Juridical Study of Insurance Contract

كد كتاب : 1951

دوم ، 1396

ناصر نیکخو امیری

طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار

978-600-02-0239-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه محض حقوق و دولت

The Pure Theory of Law & State

كد كتاب : 1928

دوم ، 1395

هانس کلسن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0410-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience

كد كتاب : 1926

دوم ، 1396

سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-099-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به فلسفه عمل

Philosophy of Action : an Introduction

كد كتاب : 1911

دوم ، 1395

دکتر مهدی ذاکری

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0181-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد تفسیر قرآن

The Principles of Interpretation of the Quran

كد كتاب : 1888

اول ، 1394

حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-073-1

قيمت : 123000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسلامی )

Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 1864

اول ، 1393

محمد سروش

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-064-9

قيمت : 76000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)

كد كتاب : 1863

اول ، 1393

دکتر عبدالرحیم قنوات

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-047-2

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد تطبیقی )

An Introduction to Philosophy of Islamic Education ( Comparative Approach )

كد كتاب : 1853

دوم ، 1395

دکتر ماجد عرسان کیلانی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-106-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجئه ( پیدایش و اندیشه‌ ها )

Morjeeh (Mainfestation & Thoughts)

كد كتاب : 1850

دوم ، 1394

دکتر شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-02-0095-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش های تربیتی در قرآن (2) : حکمت آموزی ، عفو و گذشت ، تکریم و احترام ، وفق و مدارا ، احسان

Educational Methods in Quran (Vol 2) : Teaching Wisdom , Forgiveness , Reverence , Tolerance , Beneficence

كد كتاب : 1848

اول ، 1393

سید علی حسینی‌ زاده ، شهاب الدین مشایخی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-057-1

قيمت : 87000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه حق

An Introduction to the Philosophy of Rights

كد كتاب : 1819

اول ، 1393

دکتر محمدحسین طالبی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-045-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه‌ الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین‌ المذاهب الاسلامیة ( الجزء الثانی : الزکاة - الحجّ )

Fiqh Al - Wefāq : Fiqh Comparative Study Among the Islamic Schools of Thoughts ( Volume II )

كد كتاب : 1782

اول ، 1393

الدکتور الشیخ محمد مهدی نجف

طرف مشاركت : ندارد

978-964-530-992-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معارف کلامی شیعه : کلیات امامت

Theological Doctrines of Shi`a Islam : An Introduction to Imamate

كد كتاب : 1778

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-964-530-985-3

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای کاتولیک

An Introduction to the Catholic Church

كد كتاب : 1776

اول ، 1393

جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-982-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علم کلام (1) : توحید و صفات الهی

Ilm al-Kalam (1) : Monotheism and Divine

كد كتاب : 1740

اول ، 1392

دکتر علی الله بداشتی

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-964-530-954-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خود آموز مقدمات پژوهش

Self-taught of Research , the Preliminaries

كد كتاب : 1739

پنجم ، 1396

دکتر حسن اسلام پور کریمی ، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-951-8

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی ( جلد دوم )

An Introduction to the History of Islamic Philosophy ( Vol. 2 )

كد كتاب : 1738

سوم ،‌ 1396

جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-950-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن ( با نگاهی به چالشهای کلامی تفسیر )

The Language of the Quran ( With a Glance at the Theological Challenges of Interpratation )

كد كتاب : 1737

اول ، 1392

حجة الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-949-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه علم‌ النفس فلسفی ( درس‌‌ های حجة الاسلام و المسلمین استاد غلام‌ رضا فیاضی )

A Textbook in Philosophical Psychology ( Lessons of : Hujjat-al-Islam wa-al-Muslimin Professor Golam Reza Fayyazi )

كد كتاب : 1736

چهارم ، 1397

محمد تقی یوسفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

978-964-530-980-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام

Fundamentals and Principles of Practical Mysticism in Islam

كد كتاب : 1735

اول ، 1392

دکتر احمدحسین شریفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-981-5

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه کاربردی ( جلد سوم ) : اصول عملیه و تعارض ادلّه

Applied "Principles of Islamic Juricprudence ( Fiqh )"

كد كتاب : 1734

هشتم ، 1397

حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-21-6

قيمت : 158000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقد و اوراق استصناع : کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

Istisna Contract and Securities : Applications of Istisna in Islamic Financial Markets

كد كتاب : 1705

اول ، 1392

دکتر محمد نقی نظر پور

طرف مشاركت : دانشگاه مفيد

978-964-8092-56-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیلون اسکندرانی : مؤسس فلسفه دینی

Philo of Alexandria : The Founder of Religious PhilosoPhy

كد كتاب : 1704

اول ، 1392

رضا گندمی نصر آبادی

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-6730-07-3

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروتهای عمومی

Figh Evaluation of Peoples : Ownership on public Wealth

كد كتاب : 1686

دوم ، 1393

سید محمدرضا فیاضی

طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار

978-964-530-881-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق اسلامی ( برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی )

Islamic Ethics ( Adopted from the Works of Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi )

كد كتاب : 1675

اول ، 1392

حجة الاسلام حسن صادقی زیر نظر حجة الاسلام محمود فتحعلی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-865-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تفسیر قرآن

Methods of Quran Exegesis

كد كتاب : 1673

پنجم ، 1397

دکتر سید رضا مؤدب

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-964-530-863-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (جلد سوم) : انسان‌ شناسی

An Introduction to Mullā Sadrāʼs Theosophical System (Vol.3) : Anthropology

كد كتاب : 1642

چهارم ، 1395

عبدالرسول عبودیت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-828-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (جلد 2)

The Review of Schools and Methods in the Interpretation of Quran (Vol. 2)

كد كتاب : 1613

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-85-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش‌ های تربیتی در قرآن (جلد اول) : تذکر و یادآوری ، موعظه و نصیحت ، عبرت‌ دهی، امر و نهی

Educational Methods in Quran (Vol. 1): Warning and Remembrance, Giving Sermon, Drawing Lesson and Ordering About

كد كتاب : 1612

اول ، 1391

محمد رضا قائمی مقدم

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-53-7

قيمت : 48000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مربیان بزرگ مسلمان

The Muslim Great Educators

كد كتاب : 1593

دوم ، 1396

بهروز رفیعی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-033-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکاتب تفسیری (3) : مکاتب و تفسیرهای اجتهادی روایی ، ادبی و علمی

The Islamic Exegetical Schools (Vol. 3)

كد كتاب : 1592

اول ، 1391

حجة الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-012-0

قيمت : 114000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (1)

The Review of Scholls and Methods in the Interpretation of Qran (1)

كد كتاب : 1584

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-84-1

قيمت : 143000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومی

Economics of the Public Sector (Vol 1)

كد كتاب : 1583

اول ، 1391

ژوزف ای. استیگلیتز

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-25-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیری در حاکمیت (2) : دین و حاکمیت

A Glimpse into Sovereignty (Vol. 2) : Religion and Sovereignty

كد كتاب : 1548

اول ، 1391

محمدحسین اسکندری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-24-7

قيمت : 46000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیری در حاکمیت (1) : حقوق طبیعی قراردادگرایی و حاکمیت

A Glimpse into Sovereignty (Vol. 1) : Natural Law, Contructualism and Sovereignty

كد كتاب : 1547

اول ، 1391

محمدحسین اسکندری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-23-0

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي (جلد اول)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol. 1)

كد كتاب : 1520

چهارم ، 1396

جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-674-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد دوم) : ادله و منابع فقه

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

كد كتاب : 1514

دهم ، 1396

حسين قافي ، سعيد شريعتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-20-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي معناشناسي امام و مقام امامت از ديدگاه مفسران فريقين : سلسله پژوهشهای تفسیر تطبیقی ( کتاب چهارم )

The Comparative Study of Imam's Semantics and Imamat's Degree in the View of Shi'a and Sunni Commentators

كد كتاب : 1508

اول ، 1390

حجة الاسلام دکتر فتح‌ الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-59-9

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)

The Pathology of the Islamic Revolution : on the Basis of Imam Khomeini's Political-Divine Testament

كد كتاب : 1461

اول ، 1390

حجت الاسلام دكتر قاسم شبان‌ نيا

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-411-665-0

قيمت : 38000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشي در محكم و متشابه

An Inguiry in to The Problem Clear and Ambiguous Koranic Verses

كد كتاب : 1453

اول ، 1390

حجة الاسلام دكتر محمد اسعدي ، حجة الاسلام دكتر سيدمحمود طيب‌ حسيني

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-44-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد دوم ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmate-e Eshragh

كد كتاب : 1413

چهارم ، 1396

حجة الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-34-6

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد اول ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmat-e Eshragh

كد كتاب : 1412

چهارم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-33-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيره تربيتي پيامبر (صلي الله عليه و آله) و اهل بيت (عليهم السلام)

Educational Conduct of the Prophet and His Household

كد كتاب : 1392

هفتم ، 1396

دكتر محمد داوودي ، دكتر سيدعلي حسيني‌ زاده

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-97-7

قيمت : 156000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌ شناسي امام مهدي (عج) در ديدگاه فريقين

The Comparative Study of Verses Mahdism Exegesisi and Personality of Imam Mahdy in the View Shi’a and Sunni

كد كتاب : 1379

اول ، 1389

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-49-0

قيمت : 37000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها در فقه اماميه: جلد دوم (توافق اراده‌ ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence : 2

كد كتاب : 1378

سوم ، 1393

دکتر سيدمصطفي محقق داماد و ديگران

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-48-3

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ اي بر ماليه عمومي در اسلام

Introduction for Public Finance in Islam

كد كتاب : 1348

اول ، 1389

مجيد رضايي دواني

طرف مشاركت : دانشگاه مفيد

978-964-530-451-3

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خطوط كلي حكمت متعاليه : برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي

Précis of Transcendent Wisdom : from An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1339

ششم ، 1396

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-931-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام جديد

New Theology

كد كتاب : 1337

ششم ، 1397

دكتر حسن يوسفيان

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-432-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن و مسائل آن

The Language of Quran and Its Issues

كد كتاب : 1333

اول ، 1389

دكتر محمدباقر سعيدی روشن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-32-2

قيمت : 41500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران و اسلام

An Introduction to Law : With an Approach to Iranian and Islamic Law

كد كتاب : 1331

دهم ، 1392

مصطفي دانش ‌پژوه

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-19-3

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا (در سده‌هاي اول و دوم هجري)

A Political History : (Kharijite in North Africa (7 th & Centuries A.C

كد كتاب : 1322

اول ، 1389

دكتر رضا كردي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-05-6

قيمت : 28000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي تاريخي كوفه

Explication du Plan de Kufa

كد كتاب : 1318

دوم ، 1395

لويي ماسينيون ، ترجمه عربي : تقي بن محمد المصعبي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

987-964-7788-64-6

قيمت : 49000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه مقدماتي : برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

An Introduction to Philosophy (Derived from the Works of Professor Shaheed Mortaza Motahhari)

كد كتاب : 1267

ششم ، 1394

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-411-793-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تمدن هخامنشي (جلد اول)

Achamenidian Civilization (Vol: 1)

كد كتاب : 1258

چهارم ، 1397

مرحوم علي سامي

طرف مشاركت : ندارد

978-964-530-335-6

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن در ديدگاه فريقين : (كتاب اول)

Comparative Analysis of Shi's and Sunni Foundation of Quranic Exegesis

كد كتاب : 1244

دوم ، 1390

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-02-5

قيمت : 38500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه اشراق

Illuminationist Philosophy

كد كتاب : 1213

پنجم ، 1397

دكتر حسن معلمي

طرف مشاركت : مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

978-964-530-291-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد5) : فيض كاشاني

Fayd Kashani's Educational Views

كد كتاب : 1194

چهارم ، 1394

محمد بهشتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-67-0

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی اخلاق

Principia Ethica

كد كتاب : 1175

پنجم ، 1397

جورج ادوارد مور

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-964-530-254-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل اخلاقي : متن آموزشي فلسفه اخلاق

Moral Problems

كد كتاب : 1174

چهارم ، 1396

مايكل پالمر

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-964-530-253-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق : جستاري در نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران

An Introduction to Sociological Approach to Law

كد كتاب : 1158

سوم ، 1394

دكتر عبدالرضا عليزاده

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-530-237-3

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه حقوقي ناب ( مدخلي به مسائل نظريه حقوقي )

Pure Theory of Law

كد كتاب : 1157

دوم ، 1391

هانس كلسن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-49-6

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حكمت صدرائی (جلد دوم)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1134

ششم ، 1393

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-210-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (جلد دوم)

The Exegetical schools (2)

كد كتاب : 1077

پنجم ، 1392

علی اكبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-778-854-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه مدينه در عصر نبوي

The Society of Al-Madina in The Prophet (p.b.u.h) Period

كد كتاب : 1067

سوم ، 1392

عبدالله عبدالعزيز بن ادريس

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-46-9

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت در عرصه فرهنگها : مباحث و ديدگاهها

Managing Across Cultures : Issues and Perspectives

كد كتاب : 1055

سوم ، 1393

پت جوينت ، ملکم وارنر

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-113-0

قيمت : 98000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درسنامه نظريه ‌پردازي علمی اقتصاد اسلامي

The Textbook of Scientific Theorizing in Islamic Economy

كد كتاب : 1051

پنجم ، 1396

حسن آقا نظري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-52-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد اول) : مباحث الفاظ

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

كد كتاب : 1043

شانزدهم ، 1397

حسين قافي ، دکتر سعيد شريعتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-57-1

قيمت : 164000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نظام حكمت صدرائی (جلد اول)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1029

هشتم ، 1395

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-080-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خانواده در نگرش اسلام و روانشناسي

Family From the Viewpoint of Islam and Psychology

كد كتاب : 1006

سیزدهم ، 1396

محمد رضا سالاری فر

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-44-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

Educational Schools and Attitudes in Islamic Civilization

كد كتاب : 994

چهارم ، 1391

دكتر سعيد اسماعيل علی ، دكتر محمدجواد رضا

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-530-039-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهاجرت قبائل عربي در صدر اسلام

The Immigration of Arabian Tribes in Early Islam

كد كتاب : 987

دوم ، 1387

دكتر صالح احمد العلي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-46-0

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

Muslims` Administrative System in Early Islam

كد كتاب : 972

سوم ، 1391

عبدالحی كتانی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-45-2

قيمت : 82000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تشيع (2) : دولتها ، خاندانها و آثار علمي شيعه

The History of Shi`ism (2) : States, Dynasties and Scientific & Cultural Works of Shia

كد كتاب : 937

نهم ، 1393

حسينيان مقدم ، داداش‌ نژاد ، مرادي ‌نسب ، هدايت ‌پناه زير نظر دكتر خضري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-37-1

قيمت : 134000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تشيع (1) : دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام

The History of Shi`ism (1) : The Period of Shia Imams' (p.b.h.t) Presence

كد كتاب : 936

یازدهم ، 1397

حيدری آقايی ، خانجانی ، فلاح‌ زاده ، محمدی ، زير نظر دكتر سيد احمد رضا خضری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-36-3

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بين‌الملل عمومی

كد كتاب : 756

دوم ، 1395

پوهاند دكتور ودير صافی

طرف مشاركت : ندارد

978-964-459-794-7

قيمت : 70000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

Histoire de la Philosophie du Moyen Age et de la Renaissance

كد كتاب : 753

دهم ، 1396

دكتر محمد ايلخانی

طرف مشاركت : ندارد

978-600-02-0452-5

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

Social Psychology in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 707

ششم ، 1396

جمعی از مؤلفان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-08-8

قيمت : 214000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام سياسي و دولت در اسلام

Political System and State in Islam

كد كتاب : 664

سیزدهم ، 1395

داود فيرحي

طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع)

978-600-02-0071-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير الروضه في شرح اللمعه (1)

Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah

كد كتاب : 657

بیست و دوم ، 1397

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي؛ با مقدمه ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-459-693-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين ، مكتب روایی محض ، تفاسير روایی محض

The Islamic Exegetical Schools (1) : Early Muslim Exegeses, Exegetical School of Pure Received Tradition, Exegeses Based on the Pure Received Tradition

كد كتاب : 647

نهم ، 1396

علی ‌اكبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-00-2

قيمت : 224000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مباني بهداشت روانی

Principles of Mental Health

كد كتاب : 609

هفتم ، 1394

دكتر شهريار شهيدی ، دكتر مصطفی حمديه

طرف مشاركت : ندارد

978-964-530-500-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جستارهايي در كلام جديد

Essays on New Theology

كد كتاب : 573

چهارم ، 1394

محمد محمد رضايي و ديگران

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-600-02-0208-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد سوم ) : امام محمد غزالی

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (3) : Imam Muhammad Ghazzali

كد كتاب : 570

چهارم ، 1392

بهروز رفيعي ، زير نظر حجت الاسلام اعرافی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-459-602-1

قيمت : 92000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد چهارم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (4)

كد كتاب : 528

چهارم ، 1388

محمد بهشتي ، علي نقي فقيهي ، مهدي ابوجعفري ، زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-551-6

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

The Jurisprudential Foundations of Islamic Economics

كد كتاب : 527

شانزدهم ، 1397

محمد مهدی كرمی ، محمد پورمند (نبی زاده)

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0319-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسي تفسير قرآن

Methodology for interpretation of Quran

كد كتاب : 480

هفتم ، 1397

علي اكبر بابايي ، غلامعلي عزيزي ‌كيا ، مجتبي روحاني راد؛ زير نظر محمود رجبي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-459-498-3

قيمت : 216000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه قدرت

Philosophy of Power

كد كتاب : 454

پنجم ، 1395

سيد عباس نبوي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-472-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد دوم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (Volume 2)

كد كتاب : 427

هفتم ، 1395

محمد بهشتي ، مهدي ابوجعفري ، علي نقي فقيهي زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-439-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش تطبيقي

Comparative Education

كد كتاب : 407

شانزدهم ، 1397

دكتر احمد آقازاده

طرف مشاركت : ندارد

978-600-02-0478-5

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با اديان بزرگ

A Companion to Great Religions

كد كتاب : 401

هفدهم ، 1397

حسين توفيقي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-530-509-1

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد و بررسي منابع سيره نبوي

A Critical Survey of the Sources of the Prophet's Sirah

كد كتاب : 381

سوم ، 1394

جمعي از مؤلفان ، زير نظر حجة الاسلام و المسلمين رسول جعفريان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-383-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علوم اسلامي : كلام ، فلسفه و عرفان

A Companion to Islamic Sciences Kalâm , Philosophy , Mysticism

كد كتاب : 377

دوازدهم ، 1397

رضا برنجكار

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-459-392-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي

An Introduction to the Fundamentals of Microeconomics From the Islamic Perspective

كد كتاب : 365

دوم ، 1393

محمدجعفر انصاري ، عسگر ديرباز ، محمدمهدي كرمي ، محمدحسين كرمي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-366-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني اقتصاد اسلامي ( تلخيص و تكميل )

The Principles of Islamic Economy

كد كتاب : 318

ششم ، 1393

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

طرف مشاركت : ندارد

978-964-459-318-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرحهای اسلامي

Islamic Designs

كد كتاب : 258

نهم ، 1394

اوا ويلسون

طرف مشاركت : ندارد

978-964-459-258-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

English for the Students of International Law

كد كتاب : 248

ششم ، 1387

دكتر فرهاد مشفقي

طرف مشاركت : ندارد

964-459-248-4

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تعليم و تربيت اسلامي (1) : فلسفه تعليم و تربيت (جلد اول)

An Introduction to Islamic Education (1) : The Philosophy of Education ( Volume 1 )

كد كتاب : 72

چهاردهم ، 1395

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

طرف مشاركت : ندارد

978-964-459-072-6

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->