نسخه چاپی
علوم ورزشی

مدیر گروه : دکتر عباسعلي گائيني                   aagaeini@yahoo.com

دبیر علمی گروه: دکتر لیلا شفیعی نیک             shafieineek@gmail.com        

كارشناس : رضوان صادقيان                            sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:                                            44246260-021 داخلی287

سال تأسيس : ١٣٧٠

مديران قبلي : 

    ١. دكتر مهدي نمازي زاده از ١٣٧٠ تا ١٣٧٢.
    ٢. دكتر قاسم كوزه چيان از ١٣٧٢ تا ١٣٧٤.
    ٣. دكتر محسن مديرشانه چي از ١٣٧٤ تا ١٣٧٦.

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 1816 <<بازگشت