نسخه چاپی
باستان شناسي

مدیر گروه:  استاد علی‌اکبر سرفراز

كارشناس: شیلا زرندار                     Zarnadar@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:                                    44246250-021 داخلی 324

مشاور: دکتر بهزاد بلمکی               behzad.balmaki@gmail.com

اطلاعات تماس :                             44246250-021 داخلی 341

سال تأسيس : ١٣٦٩

لیست کتابهای گروه

کتابهای گروه باستان شناسی «سمت»که منبع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری معرفی شده‌اند عبارت‌اند از:

1. هنر و معماری اسلامی 1 (کد 403)
2.
هنر و معماری اسلامی 2 (کد 659)
3.
فن و هنر سفالگری (کد 406)
4.
تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی (کد 122)
5.
معماری ایران دوره اسلامی (کد 409)
6.
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران (کد 1515)
7.
باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد (کد 159)
8.
عصر آهن ایران (کد 1204)
9.
عصر مفرغ ایران (کد 1059)
10.
باستان شناسی غرب ایران (کد 586)
11.
باستان شناسی و هنر اشکانی (کد 1212)
12.
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین (کد 1463)
13.
هشت هزار سال سفال ایران (کد 1578)

تعداد نمایش : 2777 <<بازگشت