نسخه چاپی
دروس عمومي

مدیر گروه : دکتر احمد احمدی               44246260 داخلی 314

 

دبیر علمی گروه : دکتر حمیدرضا خادمی               02532943520

كارشناس : زهرا گودرزي                           goodarzi@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                                      44246260-021 داخلی 323


لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 693 <<بازگشت