نسخه چاپی
مدیریت آموزشی

مدير: دکتر غلامرضا شمس                     gh_shams@sbu.ac.ir

كارشناس : زهرا گودرزی                           goodarzi@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                                     44246260-021 داخلی 323

سال تأسيس :    1394

تعداد نمایش : 411 <<بازگشت