نسخه چاپی

ساختار علمی و پژوهشی


  شورای علمی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور بین‌الملل

وظیفه اصلی این شورا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های نهایی فعالیت‌های كلان در حوزه بین‌الملل است.

 كمیته علمی، نظارتی و اجرایی

وظیفه اصلی این كمیته بررسی و انتخاب نهایی از میان آثار ارسالی از سوی دانشمندان و استادان سایر كشورها و آثار منتخب سمت جهت ترجمه و تألیف براساس نتیجه نیازسنجی‌های انجام‌شده در حوزه‌های اقلیمی و زبانی و همچنین نتایج حاصله از پروسه پژوهشی است.

  حوزه‌های اقلیمی و زبانی

وظیفه اصلی این حوزه‌های علاوه بر بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و چگونگی زمینه‌های فعالیت در سایر كشورها؛ انجام نیازسنجی و شناسایی نیازها و تقاضاهای موجود در مراكز دانشگاهی و پژوهشی سایر كشورهاست.

    1. حوزه زبان و ادبیات فارسی (شامل فارسی، دری و تاجیکی)

    2. حوزه زبان عربی

    3. حوزه زبان انگلیسی

    4. حوزه زبان روسی

    5. حوزه زبان ترکی (آذربایجانی و استانبولی)

    6. سایر زبانها