نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > حقوق

حقوق بشر و محیط زیست ( دورنمای فلسفی ، نظری و حقوقی )

Human Rights and the Environment : Philosophical , Theoretical and Legal Perspectives

كد كتاب : 2061

چاپ اول ، 1396

چاپ اول : 1396

لیندا حجّار لیب

978-600-02-0418-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : جدید


حقوق قراردادها : انعقاد ، آثار و انحلال

Contract Law ( Conclusion , Effects and Termination )

كد كتاب : 2056

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1396

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0416-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : جدید تجدید چاپ


حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی

Public International Air Law

كد كتاب : 2040

چاپ اول ، 1395

چاپ اول : 1395

دکتر حمید کاظمی

978-600-02-0384-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق بازار سرمایه

Capital Market Law

كد كتاب : 2033

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1395

دکتر محمد سلطانی

978-600-02-0372-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ( گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سید عزت‌ الله عراقی )

Law ; The Essence of Social Survival Legal Essays in Honor of Professor Seyed Ezatollah Araghi

كد كتاب : 2031

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1395

جمعی از نویسندگان ، به کوشش امیر حسین رنجبریان

978-600-02-0368-9

قيمت : 380000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی

Private International Air Law

كد كتاب : 2018

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1396

دکتر حمید کاظمی

978-600-02-0339-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : جدید تجدید چاپ


قرارداد عدم رقابت

Non- Competition Agreement

كد كتاب : 2009

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1395

دکتر ابراهیم رهبری ، نجمه کاظمی آهوئی

978-600-02-0327-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق خانواده ( ازدواج، طلاق و فرزندان )

family Law ( Marriage , Divorce and Children)

كد كتاب : 1997

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1395

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0302-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حمایتهای حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌ افزار

Legal Protection for Software Developers

كد كتاب : 1955

چاپ اول ، 1394

چاپ اول : 1394

دکتر ستار زر کلام ، مهندس محمد حسن محوری

978-600-02-0246-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق جزای عمومی ( بررسی فقهی - حقوقی واکنش علیه جرم )

General Criminal Law : Juridical - Legal Study of the Reaction Against Crime

كد كتاب : 1936

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1394

دکتر علی مراد حیدری

978-600-02-0218-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حمایت حقوقی از نوآوری‌ های زیست‌ فناوری

Legal Protection of Biotechnological Inventions

كد كتاب : 1934

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1394

دکتر سعید حبیبا ، مهدی معلی

978-600-02-0382-5

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظریه محض حقوق و دولت

The Pure Theory of Law & State

كد كتاب : 1928

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1394

هانس کلسن

978-600-02-0410-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience

كد كتاب : 1926

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1394

سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )

978-600-298-099-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسلامی )

Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 1864

چاپ اول ، 1393

چاپ اول : 1393

محمد سروش

978-600-298-064-9

قيمت : 76000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق بین‌ الملل فضایی

International Space Law

كد كتاب : 1846

چاپ اول ، 1393

چاپ اول : 1393

دکتر سیدهادی محمودی

978-600-02-0091-6

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


کلیات حقوق اساسی

Constitutional Law

كد كتاب : 1806

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1393

دکتر محمد رضا ویژه

978-600-02-0035-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق تأمین اجتماعی : با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای

Social Security Law : With a Focus on Insurance Domain

كد كتاب : 1803

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1393

دکتر عمران نعیمی ، دکتر حمید رضا پرتو

978-600-02-0233-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مبانی حقوق عمومی

Principles of Public Law

كد كتاب : 1796

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1393

دکتر خیرالله پروین

978-600-02-0018-3

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


قواعد فقه ( جلد چهارم ) : بخش حقوق بین ‌الملل

The Rules of Islamic Jurisprudence (Vol. 4) : International Law

كد كتاب : 1699

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

استاد عباسعلی عمید زنجانی

978-964-530-900-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق انتقال فناوری

Technology Transfer Law

كد كتاب : 1679

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1392

دکتر ابراهیم رهبری

978-964-530-871-9

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


[2 3 4 5 6 7 ]   صفحه بعدی >>