نسخه چاپی
كتاب‌های چاپ مشترک با دانشگاه‌ها و مراكز ‌پژوهشي


سمت

فلسفه تاریخ در قرآن

The Philosophy of History from the Quranic Point of View

زیر چاپ

كد كتاب : 2235

اول ،‌ 1397

دکتر جواد سلیمانی امیری

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0668-0

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبک شیرین نو در ایران و ایتالیا : بررسی تطبیقی

Lo Stilnovismo far Persia e Italia:un،analisi comparativa

جدید

كد كتاب : 2202

اول ، 1397

دکتر ایمان منسوب بصیری

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

678-600-02-0620-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیره تریبتی پیامبر (ص) و اهل بیت علیه السلام

جدید

كد كتاب : 2198

اول ، 1397

دکترسید علی حسینی زاده، دکتر محمد داوودی

طرف مشاركت :

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرش های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین

Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands

جدید

كد كتاب : 2196

اول ، 1397

فردریش اشپولر

طرف مشاركت : دانشگاه سمنان

978-600-02-0610-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی : رویکردی کاهنده, موقعیتی پیچیده

Higher Education Development Planning : Reductionist Approach, Complex Situation

جدید

كد كتاب : 2190

اول ، 1397

محمد یمنی دوزی سرخابی

طرف مشاركت : مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

978-600-02-0606-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

یادگیری ادبی ( آموزش و یادگیری ادبیات در دانشگاه )

Literary Learning

جدید

كد كتاب : 2181

اول ، 1397

شری لی لینکن

طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان

978-600-02-0597-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشی پیرامون هرمنوتیک و نظریه های تفسیری

Hermeneutics Meaning & Language

زیر چاپ

كد كتاب : 2170

اول ، 1397

دکتر محمدحسین مختاری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0293-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان

Thinking Education for Children and Adolescents

جدید

كد كتاب : 2167

دوم ، 1397

دكتر علي ستاري

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-02-0577-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساحل نيروانه شرح سوتره دل (متن بودایی مهابانه) بر اساس تفسیرهای هندی و تبتی

Shore of Nirvana A Commentary on the Heart Sutra According to Indian and Tibetan Commentaries

جدید

كد كتاب : 2166

اول ، 1397

عليرضا شجاعي

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-02-0576-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها

جدید

كد كتاب : 2158

اول ، 1397

سید علیرضا حسینی شیرازی

طرف مشاركت : مؤسسه علمی فرهنگی امام هادی

978-600-02-0563-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام

Principles of Political Thought in Islam

جدید

كد كتاب : 2156

اول ، 1397

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-139-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان شناسی تحول دینداری

Psychology of Religious Development

جدید

كد كتاب : 2155

اول ، 1397

دکتر محمود نوذری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-298-200-1

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تعلیم و تربیت (غربی و اسلامی)

The Philosophy of Education (Westerrn & Islamic)

چاپ شده

كد كتاب : 2154

دوم ، 1397

دکتر سید احمد رهنمایی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0552-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ارزش ها

The Principles of Values

چاپ شده

كد كتاب : 2153

دوم ، 1397

دکتر سید احمد رهنمایی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0551-5

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش ژیمناستیک هنری مردان (مقدماتی)

Teaching Men Artistic Gymnastics (Primary)

چاپ شده

كد كتاب : 2148

اول ، 1396

دکتر فریبرز هوانلو، دکتر محمدهادی قاسمی و سیده شادی مرتضوی

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-600-02-0491-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مذهب پروتستان: پیدایش و اندیشه ها

Protestantism: The Genesis and Thoughts

چاپ شده

كد كتاب : 2139

اول ، 1396

دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب,دانشگاه میبد

978-600-02-0535-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری اسلامی

Islamic Banking

چاپ شده

كد كتاب : 2119

اول ، 1396

دکتر محمدنقی نظرپور، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر ایوب خزائی

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-02-0503-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

زیر چاپ

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن

Methodology of Islamic Economics with an Institutional Fact Approach

چاپ شده

كد كتاب : 2110

اول ، 1396

حسن آقا نظری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-166-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

The Study of Educational Problems in Iran

چاپ شده

كد كتاب : 2094

اول ، 1396

احمد صافی

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-02-0468-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

Foundations and Principles of Educational Administration

چاپ شده

كد كتاب : 2092

اول ،‌ 1396

دکتر غلامرضا شمس

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-02-0466-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی کارست

Karst Geomorphology

چاپ شده

كد كتاب : 2085

اول ، 1396

دکتر محمد رضا نوجوان ، دکتر سمیه‌ سادات شاه‌ زیدی ، دکتر محمد حسین رامشت

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-02-0443-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابزارهای تدریس : روش‌ ها و رسانه‌ های جدید تدریس در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی

Tools for Teaching

چاپ شده

كد كتاب : 2083

دوم ، 1397

باربارا گراس دیویس

طرف مشاركت : مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

978-600-02-0449-5

قيمت : 450000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان شناسی ، دین و معنویت

Psychology , Religion and Spirituality

چاپ شده

كد كتاب : 2066

اول ، 1395

جیمز ام. نلسون

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-146-2

قيمت : 490000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه تاریخ تفسیر قرآن : جلد اول ( از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا )

A Textbook on the History of the Interpretation of the Quran ( Vol. 1 ) from the Time of Its Revelation to the End of the Minor Occultation ( Ghaybat al-Sughra )

چاپ شده

كد كتاب : 2060

اول ، 1392

علی اکبر بابایی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-411-734-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول روان‌ درمانگری و مشاوره با رویکردی اسلامی ( مفاهیم ، فرآیند و فنون )

Principle of Psychotherapy and Cunseling , an Islamic Approach ( Concepts , Process and Technics )

چاپ شده

كد كتاب : 2059

اول ، 1395

دکتر مسعود جان بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-094-6

قيمت : 173000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی موزه‌ داری

Principles of Museum Curatorship

چاپ شده

كد كتاب : 2057

دوم ، 1396

دکتر یوسف منصورزاده ، ابوالقاسم حاتمی

طرف مشاركت : موزه ملی علوم و فناوری ایران

978-600-02-0413-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی در ایران باستان

Political Thought in Ancient Iran

چاپ شده

كد كتاب : 2053

دوم ، 1397

دکتر شجاع احمدوند ، دکتر روح‌ الله اسلامی

طرف مشاركت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

978-600-02-0408-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات داستانی قدیم عربی ( گونه‌ شناسی و تحلیل عناصر داستانی )

Arabic Classical Fiction ( Typology and Elements Analysis )

چاپ شده

كد كتاب : 2050

اول ، 1396

دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت مدرس

978-600-02-0404-4

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بازار سرمایه

Capital Market Law

چاپ شده

كد كتاب : 2033

چهارم ، 1396

دکتر محمد سلطانی

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-600-02-0372-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انقلاب اسلامی : زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

The Islamic Revolution : Areas , Repercussions & Results

چاپ شده

كد كتاب : 2029

اول ، 1396

دکتر منوچهر محمدی

طرف مشاركت : دانشگاه معارف اسلامی

978-600-02-0356-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)

Principles and Fundamentals of International Relations (2)

چاپ شده

كد كتاب : 2024

دوم ، 1396

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

طرف مشاركت :

978-600-02-0346-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

Persian Literary Influence on English Literature

چاپ شده

كد كتاب : 2008

دوم ، 1397

دکتر حسن جوادی

طرف مشاركت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

978-600-02-0326-9

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تزئینات گچبری ساسانی

Sasanidischer Stuckdekor

چاپ شده

كد كتاب : 2007

اول ، 1396

ینس کروگر

طرف مشاركت : پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

978-600-02-0325-2

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های نوین روان درمانگری و مشاوره (اصول ، فنون و مطابقت‌ های فرهنگی )

Modern Theories of Psychotherapy and Counseling : Principles , Techniques and Cultural Conformities

چاپ شده

كد كتاب : 2004

اول ، 1395

دکتر مسعود جان‌ بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-061-8

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات انقلاب اسلامی

literature of the Islamic Revolution

چاپ شده

كد كتاب : 2003

اول ، 1395

دکتر محمد رضا ترکی

طرف مشاركت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

978-600-02-0314-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با هرمنوتیک

An Introduction to Hermeneutics

چاپ شده

كد كتاب : 1989

دوم ، 1396

دکتر صفدر الهی‌ راد

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0293-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباط نهج البلاغه با قرآن

The Relationship of Nahjolbalaghe with the Quran

چاپ شده

كد كتاب : 1988

اول ، 1395

دکتر مجید معارف ، دکتر حامد شریعتی نیاسر

طرف مشاركت : بنیاد نهج‌البلاغه

978-600-02-0291-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش حکمت اشراق

An Introduction to Illuminationist Philosophy (Hikmat al-Ishraq )

چاپ شده

كد كتاب : 1984

سوم ، 1396

سید یدالله یزدان پناه ، علی امینی نژاد

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0358-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

The Shia’s Political Thought in Ilkhanans’ Era

چاپ شده

كد كتاب : 1978

اول ،‌ 1395

دکتر علی خالقی

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0276-7

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

The Rationality of Religious Belief in Externalist Epistemologies

چاپ شده

كد كتاب : 1977

اول ، 1394

دکتر محمد علی مبینی

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0275-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای پروتستان

An Introduction to the Protestant Church

چاپ شده

كد كتاب : 1973

سوم ، 1396

عباس رسول‌ زاده ، جواد باغبانی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0354-2

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره ( اصول ، فنون و مطابقت های فرهنگی )

Theories of Psychotherapy and Counseling

چاپ شده

كد كتاب : 1966

اول ، 1394

دکتر محمود جان بزرگی ، ناهید نوری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-051-9

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)

Principles and Fundamentals of International Relations (1)

چاپ شده

كد كتاب : 1964

سوم ، 1397

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

طرف مشاركت :

978-600-02-0262-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصمیم‌ گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌ های اسلامی

Decision - Making in Management Based on Islamic Teachings

چاپ شده

كد كتاب : 1956

دوم ، 1396

دکتر محسن منطقی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0247-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی عقد بیمه

Juridical Study of Insurance Contract

چاپ شده

كد كتاب : 1951

دوم ، 1396

ناصر نیکخو امیری

طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار

978-600-02-0239-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه محض حقوق و دولت

The Pure Theory of Law & State

چاپ شده

كد كتاب : 1928

دوم ، 1395

هانس کلسن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0410-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience

چاپ شده

كد كتاب : 1926

دوم ، 1396

سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-099-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هوا شناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان

Architectural Climatology & Building Energy Management

چاپ شده

كد كتاب : 1919

اول ، 1394

دکتر حسن ذوالفقاری

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-600-02-0191-3

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به فلسفه عمل

Philosophy of Action : an Introduction

چاپ شده

كد كتاب : 1911

دوم ، 1395

دکتر مهدی ذاکری

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-600-02-0181-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کاربرد روان شناسی شناختی در طراحی صنعتی

The Application of Cognitive Psychology in Industrial Design

چاپ شده

كد كتاب : 1908

دوم ،‌ 1396

ابراهیم باقری طالقانی

طرف مشاركت : دانشگاه سمنان

978-600-02-0178-4

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تاریخ در دانشگاه : ارتقای سطح یادگیری و فهم

Teaching History at University ( Enhancing Learning and Understanding )

چاپ شده

كد كتاب : 1891

دوم ، 1396

آلن بوث

طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان

978-600-02-0144-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد تفسیر قرآن

The Principles of Interpretation of the Quran

چاپ شده

كد كتاب : 1888

اول ، 1394

حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-073-1

قيمت : 123000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد سوم)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol.III)

چاپ شده

كد كتاب : 1887

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0137-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

چاپ شده

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کلام (2)

Kalām (2) : Islamic Theology

چاپ شده

كد كتاب : 1881

اول ، 1394

دکتر محمد سعیدی‌ مهر

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-600-02-0128-9

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

The Change of Discourse of the Report of Karbala

چاپ شده

كد كتاب : 1877

اول ، 1393

دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-054-0

قيمت : 107000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیر تحول عرفان هندی

Hindu Mysticism

چاپ شده

كد كتاب : 1873

دوم ، 1395

سورندراناته داسگوپتا

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-02-0122-7

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسی محیط زیست

Environmental Sociology

چاپ شده

كد كتاب : 1870

اول ، 1393

جان هانیگن

طرف مشاركت : دانشگاه مازندران

978-600-02-0116-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی ، فقهی ، حقوقی و اخلاقی

Essays on Therapeutic Abortion and Embryo Reduction from medical , Theological , legal and Ethical Approaches

چاپ شده

كد كتاب : 1869

اول ، 1393

جمعی از نویسندگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه رویان,پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم تولید مثل جهاد دانشگاهی,مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری

978-600-02-0115-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسلامی )

Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources

چاپ شده

كد كتاب : 1864

اول ، 1393

محمد سروش

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-064-9

قيمت : 76000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)

چاپ شده

كد كتاب : 1863

اول ، 1393

دکتر عبدالرحیم قنوات

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-047-2

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد تطبیقی )

An Introduction to Philosophy of Islamic Education ( Comparative Approach )

چاپ شده

كد كتاب : 1853

دوم ، 1395

دکتر ماجد عرسان کیلانی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-106-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسلام و حقوق دیپلماتیک

Islam & Diplomatic Law

چاپ شده

كد كتاب : 1851

اول ، 1393

محمد حسین پورامینی

طرف مشاركت : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

978-600-02-0097-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجئه ( پیدایش و اندیشه‌ ها )

Morjeeh (Mainfestation & Thoughts)

چاپ شده

كد كتاب : 1850

دوم ، 1394

دکتر شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-02-0095-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش های تربیتی در قرآن (2) : حکمت آموزی ، عفو و گذشت ، تکریم و احترام ، وفق و مدارا ، احسان

Educational Methods in Quran (Vol 2) : Teaching Wisdom , Forgiveness , Reverence , Tolerance , Beneficence

چاپ شده

كد كتاب : 1848

اول ، 1393

سید علی حسینی‌ زاده ، شهاب الدین مشایخی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-057-1

قيمت : 87000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری

Media & Educational - Learning Situations

چاپ شده

كد كتاب : 1831

سوم ،‌ 1394

محمد حسن امیر تیموری

طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان

978-600-02-0062-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده متون تفسیری فارسی : با تأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

Persian Exegetic Texts : With a Focus on Kashf-al-Asrar and Rawzal Janan

چاپ شده

كد كتاب : 1827

اول ، 1393

دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-600-02-0058-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه حق

An Introduction to the Philosophy of Rights

چاپ شده

كد كتاب : 1819

اول ، 1393

دکتر محمدحسین طالبی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-045-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی علوم اعصاب‌ شناختی

Fundamentals of Cognitive Neuroscience

چاپ شده

كد كتاب : 1802

چهارم ، 1396

برنارد بارس ، نیکول گیج

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-600-02-0028-2

قيمت : 480000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم کلام : اصول استنباط و دفاع در عقاید

Methodology of Ilm-al-Kalam : Principles for Elicitation and Justification of Believes

چاپ شده

كد كتاب : 1799

اول ، 1393

دکتر رضا برنجکار

طرف مشاركت : پژوهشگاه قرآن و حدیث

978-600-02-0024-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معارف کلامی شیعه : کلیات امامت

Theological Doctrines of Shi`a Islam : An Introduction to Imamate

چاپ شده

كد كتاب : 1778

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-964-530-985-3

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای کاتولیک

An Introduction to the Catholic Church

چاپ شده

كد كتاب : 1776

اول ، 1393

جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-982-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر انقلاب اسلامی

Poetry of the Islamic Revolution

چاپ شده

كد كتاب : 1757

اول ، 1392

دکتر صابر امامی

طرف مشاركت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-972-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 2)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice (Vol . 2)

چاپ شده

كد كتاب : 1750

پنجم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

طرف مشاركت : مرکز پژوهش سامانه‌های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع),دانشگاه صنعتی مالک اشتر,مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا

978-964-530-964-8

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 1)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice ( Vol . 1)

چاپ شده

كد كتاب : 1749

ششم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

طرف مشاركت : مرکز پژوهش سامانه‌های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع),دانشگاه صنعتی مالک اشتر,مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا

978-964-530-963-1

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه علم فقه

The Philosophy of Jurisprudence in Islam

چاپ شده

كد كتاب : 1741

اول ، 1392

دکتر سعید ضیایی‌ فر

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-024-3

قيمت : 126000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علم کلام (1) : توحید و صفات الهی

Ilm al-Kalam (1) : Monotheism and Divine

چاپ شده

كد كتاب : 1740

اول ، 1392

دکتر علی الله بداشتی

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-964-530-954-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خود آموز مقدمات پژوهش

Self-taught of Research , the Preliminaries

چاپ شده

كد كتاب : 1739

پنجم ، 1396

دکتر حسن اسلام پور کریمی ، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-951-8

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن ( با نگاهی به چالشهای کلامی تفسیر )

The Language of the Quran ( With a Glance at the Theological Challenges of Interpratation )

چاپ شده

كد كتاب : 1737

اول ، 1392

حجة الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-949-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه علم‌ النفس فلسفی ( درس‌‌ های حجة الاسلام و المسلمین استاد غلام‌ رضا فیاضی )

A Textbook in Philosophical Psychology ( Lessons of : Hujjat-al-Islam wa-al-Muslimin Professor Golam Reza Fayyazi )

چاپ شده

كد كتاب : 1736

چهارم ، 1397

محمد تقی یوسفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

978-964-530-980-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام

Fundamentals and Principles of Practical Mysticism in Islam

چاپ شده

كد كتاب : 1735

اول ، 1392

دکتر احمدحسین شریفی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-981-5

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه کاربردی ( جلد سوم ) : اصول عملیه و تعارض ادلّه

Applied "Principles of Islamic Juricprudence ( Fiqh )"

چاپ شده

كد كتاب : 1734

هشتم ، 1397

حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-21-6

قيمت : 158000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مصطلح التاریخ : روش نقد تاریخی : روایت بوم محور از تاریخ ورزی علمی مسلمانان

مصطلح التاریخ و هو بحث فی نقد الاصول و تحری الحقائق التاریخیه...

چاپ شده

كد كتاب : 1733

سوم ، 1397

دکتر اسد رستم

طرف مشاركت : پژوهشکده تاریخ اسلام

978-964-530-947-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ‌ریزی غیر خطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

Nonlinear Programming and Its Applications in Economic and Management

چاپ شده

كد كتاب : 1729

اول ، 1392

دکتر ابراهیم حیدری

طرف مشاركت : دانشگاه خليج فارس

978-964-530-941-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتی

Reading Journalistic English Texts

چاپ شده

كد كتاب : 1712

اول ، 1395

ربابه پهلوان باقری ، ندا کاووسی

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-600-02-0312-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقد و اوراق استصناع : کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

Istisna Contract and Securities : Applications of Istisna in Islamic Financial Markets

چاپ شده

كد كتاب : 1705

اول ، 1392

دکتر محمد نقی نظر پور

طرف مشاركت : دانشگاه مفيد

978-964-8092-56-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیلون اسکندرانی : مؤسس فلسفه دینی

Philo of Alexandria : The Founder of Religious PhilosoPhy

چاپ شده

كد كتاب : 1704

اول ، 1392

رضا گندمی نصر آبادی

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-600-6730-07-3

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

An Introduction to Electronic and Printing Sources and References in Persian Literature

چاپ شده

كد كتاب : 1694

اول ، 1392

دکتر غلامحسین غلامحسین‌ زاده ، دکتر احمد رضی

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-894-8

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسیب‌ شناسی حدیث

The Pathology of Hadith

چاپ شده

كد كتاب : 1688

سوم ، 1397

حجة الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی

طرف مشاركت : دانشگاه قرآن و حدیث

978-964-530-883-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروتهای عمومی

Figh Evaluation of Peoples : Ownership on public Wealth

چاپ شده

كد كتاب : 1686

دوم ، 1393

سید محمدرضا فیاضی

طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار

978-964-530-881-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی زیبایی ‌شناسی در عرفان اسلامی

The Fundamental Principles of Aesthetics in Islamic Mysticism

چاپ شده

كد كتاب : 1680

دوم ، 1393

دکتر علی کریمیان صیقلانی

طرف مشاركت : دانشگاه گیلان

978-964-530-872-6

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پویایی‌ شناسی گروه برای تیمها

Group Dynamics for Teams

چاپ شده

كد كتاب : 1677

اول ، 1392

دانیل لوی

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-110-062-8

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

The Persian Poetry from 6th to 9th Century (H)

چاپ شده

كد كتاب : 1676

اول ، 1392

دکتر ناصر نیکوبخت

طرف مشاركت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-867-2

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق اسلامی ( برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی )

Islamic Ethics ( Adopted from the Works of Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi )

چاپ شده

كد كتاب : 1675

اول ، 1392

حجة الاسلام حسن صادقی زیر نظر حجة الاسلام محمود فتحعلی

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-865-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تفسیر قرآن

Methods of Quran Exegesis

چاپ شده

كد كتاب : 1673

پنجم ، 1397

دکتر سید رضا مؤدب

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-964-530-863-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آیات ‌الاحکام تطبیقی

Comparative Jurisprudential Verses

چاپ شده

كد كتاب : 1668

دوم ، 1393

استاد خلیل قبله ‌ای خویی

طرف مشاركت : دانشگاه مذاهب اسلامی

978-964-530-858-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌شناسی تجربی : اصول و کاربرد

Experimental Psychology : Principles & Practices

چاپ شده

كد كتاب : 1663

چهارم ، 1396

بری اچ. گانتوویتز ، هنری ال. رودریگر سوم ، دیوید جی. المس

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-964-530-852-8

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (جلد سوم) : انسان‌ شناسی

An Introduction to Mullā Sadrāʼs Theosophical System (Vol.3) : Anthropology

چاپ شده

كد كتاب : 1642

چهارم ، 1395

عبدالرسول عبودیت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-828-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک

Handbook of Clinical Child Neuropsycology

چاپ شده

كد كتاب : 1641

اول ، 1391

سسیل آر. رینالدز ، ایلین فلچر- جانزن

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-964-530-827-6

قيمت : 325000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بزه‌ دیده در دادرسی‌ های کیفری بین‌ المللی

Victim's Rights in International Criminal Procedures

چاپ شده

كد كتاب : 1636

دوم ، 1392

دکتر لیلا سادات اسدی

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع),دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

978-964-530-819-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ‌بین‌ الملل خصوصی

Private International Law

چاپ شده

كد كتاب : 1630

سوم ، 1397

عبدالواحد افضلی ، محمد اسحق رحیمی

طرف مشاركت : مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، افغانستان

978-600-02-0621-5

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

The Persian Poetry From the Beginning to the 6th Century (H)

چاپ شده

كد كتاب : 1629

اول ، 1391

دکتر ناصر نیکوبخت

طرف مشاركت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-811-5

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

An Introduction to the Science of the Holy Defense

چاپ شده

كد كتاب : 1623

بیست و یکم ، 1397

دکتر هادی‌ مراد پیری ، دکتر مجتبی شربتی

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

978-600-02-0554-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (جلد 2)

The Review of Schools and Methods in the Interpretation of Quran (Vol. 2)

چاپ شده

كد كتاب : 1613

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-85-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش‌ های تربیتی در قرآن (جلد اول) : تذکر و یادآوری ، موعظه و نصیحت ، عبرت‌ دهی، امر و نهی

Educational Methods in Quran (Vol. 1): Warning and Remembrance, Giving Sermon, Drawing Lesson and Ordering About

چاپ شده

كد كتاب : 1612

اول ، 1391

محمد رضا قائمی مقدم

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-53-7

قيمت : 48000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ایران‌ شناسی

Iranology

چاپ شده

كد كتاب : 1604

دوم ، 1396

دکتر محمد رضا سعیدی ، بهزاد بلمکی

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-778-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کالای عمومی جهانی

Global Public Goods

چاپ شده

كد كتاب : 1603

اول ، 1391

اینگه کاول ، ایزابله گرونبرگ ، مارک ای. اشترن

طرف مشاركت : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

978-964-530-776-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

Mind : Introduction to Cognitive Science

چاپ شده

كد كتاب : 1599

پنجم ، 1397

پاول تاگارد

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-771-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مختصر العروض القوافی

Mokhtasar al-'Arauz wa al-Qawafi

چاپ شده

كد كتاب : 1597

اول ، 1391

ابوالفتح عثمان بن جنی ، به کوشش قیس بهجت العطار

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-769-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مربیان بزرگ مسلمان

The Muslim Great Educators

چاپ شده

كد كتاب : 1593

دوم ، 1396

بهروز رفیعی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-033-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکاتب تفسیری (3) : مکاتب و تفسیرهای اجتهادی روایی ، ادبی و علمی

The Islamic Exegetical Schools (Vol. 3)

چاپ شده

كد كتاب : 1592

اول ، 1391

حجة الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-298-012-0

قيمت : 114000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

Essentials of Guardian Council's Fiqh Discussions

چاپ شده

كد كتاب : 1588

اول ، 1391

حجة‌ الاسلام و المسلمین محمدحسین بیاتی

طرف مشاركت : مرکز تحقیقات شورای نگهبان

978-964-530-760-6

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (1)

The Review of Scholls and Methods in the Interpretation of Qran (1)

چاپ شده

كد كتاب : 1584

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-84-1

قيمت : 143000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومی

Economics of the Public Sector (Vol 1)

چاپ شده

كد كتاب : 1583

اول ، 1391

ژوزف ای. استیگلیتز

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-25-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انساني در سازمانهاي ورزشي المپيك

Human Resource Management in Olympic Sport Organisations

چاپ شده

كد كتاب : 1570

اول ، 1390

پاكياناتان چلادوراي ، آلبرتو مادلا

طرف مشاركت : کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-733-0

قيمت : 41000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علم‌ سنجي ( مباني ، مفاهيم ، روابط و ريشه ‌ها )

Introduction to Scientometric

چاپ شده

كد كتاب : 1562

چهارم ، 1397

دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي

طرف مشاركت : دانشگاه شاهد، مركز چاپ و انتشارات

978-600-6121-10-9

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیری در حاکمیت (2) : دین و حاکمیت

A Glimpse into Sovereignty (Vol. 2) : Religion and Sovereignty

چاپ شده

كد كتاب : 1548

اول ، 1391

محمدحسین اسکندری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-24-7

قيمت : 46000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیری در حاکمیت (1) : حقوق طبیعی قراردادگرایی و حاکمیت

A Glimpse into Sovereignty (Vol. 1) : Natural Law, Contructualism and Sovereignty

چاپ شده

كد كتاب : 1547

اول ، 1391

محمدحسین اسکندری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-23-0

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم اعصاب ، علوم تربيتي و مغز : معرفي تحقيقات عصبي- تربيتي

Introducing Neuroeducational Research : Neuroscience, Education and the Brain from Contexts to Practice

چاپ شده

كد كتاب : 1545

سوم ، 1397

پاول هوارد- جونز

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-709-5

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

Economics of the Public Sector

چاپ شده

كد كتاب : 1543

اول ، 1391

دکتر هادی امیری ، دکتر روح‌ اله شهنازی ، دکتر زهرا دهقان شبانی ، زیر نظر دکتر الیاس نادران

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-55-1

قيمت : 56000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني آموزش و پرورش شناختي

Foundations of Cognitive Education

چاپ شده

كد كتاب : 1537

سوم ، 1396

دكتر سيدكمال خرازي ، دكتر محمود تلخابي

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-697-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت راهبردي

Strategic Management

چاپ شده

كد كتاب : 1522

دوم ، 1394

دكتر ابراهيم حسن‌ بيگي

طرف مشاركت : انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي

978-600-02-0147-0

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي (جلد اول)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol. 1)

چاپ شده

كد كتاب : 1520

چهارم ، 1396

جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-674-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني تربيت‌بدني ، علوم ورزشي و ورزش (2)

Foundations of Physical Education , Exercise Science , and Sport : Vol . 2

چاپ شده

كد كتاب : 1518

اول ، 1390

دبورا آ. وست ، چارلز آ. بوچر

طرف مشاركت : کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-672-2

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني تربيت‌بدني ، علوم ورزشي و ورزش (1)

Foundations of Physical Education , Exercise Science , and and Sport : Vol. 1

چاپ شده

كد كتاب : 1517

دوم ، 1397

دبورا آ. وست ، چارلز آ. بوچر

طرف مشاركت : کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-671-5

قيمت : 380000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب‌ آرايي در تمدن اسلامي ايران

The Illumination in Islamic Civilization of Iran

چاپ شده

كد كتاب : 1515

دوم ، 1395

محمدرضا كارگر ، دكتر مجيد ساريخاني

طرف مشاركت : موزه ملي ايران

978-964-530-669-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد دوم) : ادله و منابع فقه

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

چاپ شده

كد كتاب : 1514

دهم ، 1396

حسين قافي ، سعيد شريعتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-20-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر آگاهي

Introducing Consciousness

چاپ شده

كد كتاب : 1509

دوم ، 1393

ديويد پاپينيو

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-663-0

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي معناشناسي امام و مقام امامت از ديدگاه مفسران فريقين : سلسله پژوهشهای تفسیر تطبیقی ( کتاب چهارم )

The Comparative Study of Imam's Semantics and Imamat's Degree in the View of Shi'a and Sunni Commentators

چاپ شده

كد كتاب : 1508

اول ، 1390

حجة الاسلام دکتر فتح‌ الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-59-9

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول روان‌ شناختي تهيه پاورپوئينت

Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations

چاپ شده

كد كتاب : 1503

دوم ، 1395

استفين ام. كاسلين

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-651-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عروض و قافيه عربي

Arabic Prosody and Rhyme

چاپ شده

كد كتاب : 1499

اول ، 1390

دکتر علي‌ اصغر قهرماني مقبل

طرف مشاركت : دانشگاه خليج فارس

978-964-530-647-0

قيمت : 27000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول موفقيت در بازي دو نفره بدمينتون

Winning Badminton Doubles

چاپ شده

كد كتاب : 1497

اول ، 1390

جيک داونی

طرف مشاركت : کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-645-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي آزمون فيزيولوژي ورزش و فعاليت ورزشي : راهنماي انجمن بريتانيايي علوم ورزشي و فعاليت ورزشي

Sports and Exercise Physiology Testing : Guidelines : The British Association of Sport and Exercise Sciences Guide

چاپ شده

كد كتاب : 1496

دوم ، 1396

ادوارد ام. وينتر و ديگران

طرف مشاركت : کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-644-9

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي

Foundations of Islamic Public Sector Economics

چاپ شده

كد كتاب : 1490

اول ، 1390

حسن آقانظري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-51-3

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

موردکاوی در مديريت مالی : با تأکيد بر مديريت ايجاد ارزش در شرکت

Case Studies in Finance : Managing for Corporate Value Creation

چاپ شده

كد كتاب : 1489

سوم ، 1396

رابرت اف. برانر

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-530-637-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق (مخابرات)

English for the Students of Electrical Engineering : Telecommunications

چاپ شده

كد كتاب : 1482

دوم ، 1392

جمال‌ الدين جلالي ‌پور ، دکتر رامين دهدشت حيدري

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

978-964-2651-91-7

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ واژه‌ ها (درآمدي بر مکاتب و انديشه‌ هاي معاصر)

A Descriptive Lexicon on New Expressions

چاپ شده

كد كتاب : 1481

چهارم ، 1397

عبدالرسول مشکات (بيات) ، با همکاري جمعي از نويسندگان

طرف مشاركت : مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني قم

978-964-530-628-9

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای مديران حرفه‌ای ريسک (راهنمای جامع نظريه و کاربرد) : جلد اول : نظريه مالی

The Professional Risk Managers' Handbook : A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices : Volume I : Finance Theory

چاپ شده

كد كتاب : 1479

اول ، 1390

کارول الکساندر ، اليزابت شيدی

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-530-625-8

قيمت : 45500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش صرف عربی

Teaching Arabic Morphology

چاپ شده

كد كتاب : 1478

سوم ، 1395

دکتر عبدالهادی فقهی زاده

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-624-1

قيمت : 255000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست و حکومت در خاورميانه

Politics and Government in the Middle East

چاپ شده

كد كتاب : 1477

هفتم ، 1397

دکتر حبيب‌ اله ابوالحسن شيرازی ، دکتر ارسلان قربانی شيخ‌ نشين ، دکتر رضا سيمبر

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت معلم

978-964-530-623-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فاطميان و حمدانيان

History of Fatimids & Hamdanids

چاپ شده

كد كتاب : 1464

دوم ، 1396

دکتر محمدعلی چلونگر

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-110-010-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

موسوعة قواعد الاعداد

A Guide to the Rules of the Arabic Numbers

چاپ شده

كد كتاب : 1462

اول ، 1390

عبدالحسين الانصاري

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-599-2

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)

The Pathology of the Islamic Revolution : on the Basis of Imam Khomeini's Political-Divine Testament

چاپ شده

كد كتاب : 1461

اول ، 1390

حجت الاسلام دكتر قاسم شبان‌ نيا

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-411-665-0

قيمت : 38000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر معاصر ايران (تا انقلاب اسلامي)

Iranian Contemporary Poetry (Up To Islamic Revolution)

چاپ شده

كد كتاب : 1459

چهارم ، 1396

دکتر صابر امامي

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-596-1

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكردهاي نظري و عملي تدوين برنامه‌ هاي درسي در آموزش عالي

Theoretical and Practical Approaches to Curriculum Development in Higher Education

چاپ شده

كد كتاب : 1455

سوم ، 1397

دكتر احمدرضا نصر ، هدايت‌ الله اعتمادي‌ زاده (دريكوندي) ، دكتر محمدرضا نيلي

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-530-592-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشي در محكم و متشابه

An Inguiry in to The Problem Clear and Ambiguous Koranic Verses

چاپ شده

كد كتاب : 1453

اول ، 1390

حجة الاسلام دكتر محمد اسعدي ، حجة الاسلام دكتر سيدمحمود طيب‌ حسيني

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-44-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انسانی بين‌ المللی ( نظريه و عمل )

International Human Resource Management : Theory and Practice

چاپ شده

كد كتاب : 1451

اول ، 1389

دکتر علينقی اميری ، بلال پناهی

طرف مشاركت : دانشگاه تهران,پرديس قم دانشگاه تهران

978-964-530-585-5

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي

Research Skills & Islamic Bibliography

چاپ شده

كد كتاب : 1448

دوم ، 1392

دكتر حسين صابري

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-580-0

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منابع يادگيري در تعليم و تربيت

Learning Sources in Education

چاپ شده

كد كتاب : 1427

هشتم ، 1397

دكتر اكبر سليمان‌ نژاد ، محمد وفائي‌ مهر

طرف مشاركت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

978-964-530-558-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا

History of Christian Philosophy in the Middle Ages

چاپ شده

كد كتاب : 1417

دوم ، 1395

اتين ژيلسون

طرف مشاركت : دانشگاه ادیان و مذاهب

978-964-809-078-9

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد دوم ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmate-e Eshragh

چاپ شده

كد كتاب : 1413

چهارم ، 1396

حجة الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-34-6

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد اول ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmat-e Eshragh

چاپ شده

كد كتاب : 1412

چهارم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-33-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رستم و اسفنديار

Rostam & esfandyar

چاپ شده

كد كتاب : 1405

دوم ، 1391

دكتر غلامعلي فلاح

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت معلم

978-964-530-533-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر ساده فارسي

Persian Simple Poetry

چاپ شده

كد كتاب : 1402

سوم ، 1397

دكتر محمد دانشگر

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-526-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت نامه نهج‌ البلاغه

An Introduction of Nahj al - Balaghe

چاپ شده

كد كتاب : 1398

ششم ، 1397

احمد غلامعلي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-522-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيره تربيتي پيامبر (صلي الله عليه و آله) و اهل بيت (عليهم السلام)

Educational Conduct of the Prophet and His Household

چاپ شده

كد كتاب : 1392

هفتم ، 1396

دكتر محمد داوودي ، دكتر سيدعلي حسيني‌ زاده

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-97-7

قيمت : 156000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحليل شعر فارسي

Analyzing Persian Poetry

چاپ شده

كد كتاب : 1388

سوم ، 1393

دكتر ناصر نيكوبخت

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-504-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي

Mental Health in the Light of Islamic Resources

چاپ شده

كد كتاب : 1387

سوم ، 1393

محمدرضا سالاري‌فر ، محمدصادق شجاعي ، سيدمهدي موسوي اصل ، محمد دولتخواه

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-42-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي نگارش علمي

Academic Writing Instruction

چاپ شده

كد كتاب : 1384

دوم ، 1391

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده

طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

978-964-530-494-0

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌ شناسي امام مهدي (عج) در ديدگاه فريقين

The Comparative Study of Verses Mahdism Exegesisi and Personality of Imam Mahdy in the View Shi’a and Sunni

چاپ شده

كد كتاب : 1379

اول ، 1389

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-49-0

قيمت : 37000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها در فقه اماميه: جلد دوم (توافق اراده‌ ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence : 2

چاپ شده

كد كتاب : 1378

سوم ، 1393

دکتر سيدمصطفي محقق داماد و ديگران

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-48-3

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ اي بر ماليه عمومي در اسلام

Introduction for Public Finance in Islam

چاپ شده

كد كتاب : 1348

اول ، 1389

مجيد رضايي دواني

طرف مشاركت : دانشگاه مفيد

978-964-530-451-3

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام (1)

Kalām (1) : Islamic Theology

چاپ شده

كد كتاب : 1340

سوم ، 1395

دكتر محمد سعيدي‌ مهر

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-530-437-7

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خطوط كلي حكمت متعاليه : برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي

Précis of Transcendent Wisdom : from An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

چاپ شده

كد كتاب : 1339

ششم ، 1396

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-931-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام جديد

New Theology

چاپ شده

كد كتاب : 1337

ششم ، 1397

دكتر حسن يوسفيان

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-432-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دانش‌ نامه پليس علمی

Encyclopedia of Forensic Science

چاپ شده

كد كتاب : 1336

سوم ، 1390

سوزان بل

طرف مشاركت : معاونت تربيت و آموزشي ناجا

978-964-530-431-5

قيمت : 116000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن و مسائل آن

The Language of Quran and Its Issues

چاپ شده

كد كتاب : 1333

اول ، 1389

دكتر محمدباقر سعيدی روشن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-32-2

قيمت : 41500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام اسلامي: توحيد، صفات و افعال الهي (بر اساس كتاب تجريد الاعتقاد)

Islamic Theology: Monotheism, Divine Attributes and Actions (A Study Based on the Book of Tajrid al-I'tiqad)

چاپ شده

كد كتاب : 1332

دوم ، 1390

دكتر امير شيرزاد

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-964-530-426-1

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران و اسلام

An Introduction to Law : With an Approach to Iranian and Islamic Law

چاپ شده

كد كتاب : 1331

دهم ، 1392

مصطفي دانش ‌پژوه

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-19-3

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا (در سده‌هاي اول و دوم هجري)

A Political History : (Kharijite in North Africa (7 th & Centuries A.C

چاپ شده

كد كتاب : 1322

اول ، 1389

دكتر رضا كردي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-05-6

قيمت : 28000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تربيت اسلامي

Philosophy of Islamic Education

چاپ شده

كد كتاب : 1321

دوم ، 1390

دكتر ماجد عرسان كيلاني

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-01-8

قيمت : 80500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي تاريخي كوفه

Explication du Plan de Kufa

چاپ شده

كد كتاب : 1318

دوم ، 1395

لويي ماسينيون ، ترجمه عربي : تقي بن محمد المصعبي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

987-964-7788-64-6

قيمت : 49000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبك شناخت كتاب‌ هاي حديثي

Typology of Hadith Books

چاپ شده

كد كتاب : 1316

دوم ، 1390

مهدي غلامعلي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-409-4

قيمت : 47500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش

The Learning Brain: Lessons for Education

چاپ شده

كد كتاب : 1313

دوم ، 1394

ساراجين بليك مور ، يوتا فريث

طرف مشاركت : پژوهشكده علوم شناختي

978-964-530-405-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديناميك جو در عرض ميانه

Mid-Latitude Atmospheric Dynamics

چاپ شده

كد كتاب : 1308

اول ، 1388

جاناتان اي. مارتين

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-110-001-7

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعداد روسي : با توضيحات ، جدولها ، تمرينها

РУССKИE ЧИСЛИТEЛЬНЬІЕ: В ТАƂЛИЦАХ, KОMMЕНТАРИЯХ И УПРАЖНЕНИЯХ

چاپ شده

كد كتاب : 1294

دوم ، 1389

ا. س. كاتويتسكايا

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

978-964-530-375-2

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حديث شيعه (1): عصر حضور

The Hisotry of Shi`ite Hadith (1) : During the Presence of the Infallibles

چاپ شده

كد كتاب : 1290

چهارم ، 1397

سيد محمد كاظم طباطبايي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-370-7

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دراسة و نقد في مسائل بلاغيّة هامّة ( مع مراجعات و نظرات )

Research Critic on Some Important Problems of Rhetorics

چاپ شده

كد كتاب : 1286

چهارم ، 1394

دكتر محمد فاضلي

طرف مشاركت : دانشگاه فردوسي مشهد

978-964-386-200-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي تفسير آيات ولايت : در ديدگاه فريقين ( كتاب دوم )

The Comparative Study of Exegesis The Portection Verses Shi`s and Sunni

چاپ شده

كد كتاب : 1285

پنجم ، 1391

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-99-1

قيمت : 53000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

وضع و نقد حديث

The Hadith Fabrication and Criticism

چاپ شده

كد كتاب : 1284

پنجم ، 1396

عبدالهادي مسعودي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-364-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بيوشيمي ورزشي

Exercise Biochemistry

چاپ شده

كد كتاب : 1274

ششم ، 1397

وسيليس موگيوس

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-02-0427-3

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع دانش: فناوري اطلاعات براي توسعه پايدار

Knowledge Sosieties: Information Technology for Sustainable Development

چاپ شده

كد كتاب : 1272

دوم ، 1389

رابين مانسن ، يوتا وهن

طرف مشاركت : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

978-964-530-352-3

قيمت : 83000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه مقدماتي : برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

An Introduction to Philosophy (Derived from the Works of Professor Shaheed Mortaza Motahhari)

چاپ شده

كد كتاب : 1267

ششم ، 1394

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-411-793-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق‌ پژوهي حديثي

Hadith- Oriented Study of Ethics

چاپ شده

كد كتاب : 1250

سوم ، 1390

عباس پسنديده

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-326-4

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن در ديدگاه فريقين : (كتاب اول)

Comparative Analysis of Shi's and Sunni Foundation of Quranic Exegesis

چاپ شده

كد كتاب : 1244

دوم ، 1390

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-5486-02-5

قيمت : 38500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسي كودكان با نيازهاي ويژه ناتواني‌ هاي يادگيري

How the Special Needs Brain Learns Learning Disabilities

چاپ شده

كد كتاب : 1241

اول ، 1388

ديويد اي. سوسا

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-8658-88-0

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

يادگيري مادام‌ العمر: رويكرد دانشگاه در قرن بيست و يكم

Lifelong Learning: The Approach of University in 21st Century

چاپ شده

كد كتاب : 1240

اول ، 1388

صديقه كريمي، دكتر احمدرضا نصر، دكتر كاظم بقراطيان

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-8658-92-7

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حيوانات، قوانين حمايتي و حدود بهره‌ وري در اسلام

Animals: Protective Rules and Exploitation Limits in Islam

چاپ شده

كد كتاب : 1239

اول ، 1388

سعيد نظری توكلي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-971-209-3

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

Family in the View of the Islamic Jurisprudence and Law

چاپ شده

كد كتاب : 1237

دوم ، 1388

قدرت‌ الله مشايخي

طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)

978-964-530-315-8

قيمت : 27000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل مستحدثه (جنين ، كودكان نامشروع ، كودكان بزهكار ، توارث در اهداي گامت ، تشريح و حجب)

Islamic New Legal Problems (Foetus , Natural Childeren , Offender Childeren , and Inheritance Dedication of Gamet , Dissection and Exclusion)

چاپ شده

كد كتاب : 1227

سوم ، 1393

استاد خليل قبله اي خويي

طرف مشاركت : دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

978-964-530-305-9

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی مطالعات برنامه درسی

Form of Curriculum Inquiry

چاپ شده

كد كتاب : 1219

پنجم ، 1396

ادموند سی. شورت

طرف مشاركت : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

978-964-530-905-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تاريخ هنر ( سيري در تاريخ تكوين نظريه هنر )

Art History's History

چاپ شده

كد كتاب : 1215

پنجم ، 1396

ورنر هايد ماينر

طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

978-964-232-015-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه اشراق

Illuminationist Philosophy

چاپ شده

كد كتاب : 1213

پنجم ، 1397

دكتر حسن معلمي

طرف مشاركت : مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

978-964-530-291-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد5) : فيض كاشاني

Fayd Kashani's Educational Views

چاپ شده

كد كتاب : 1194

چهارم ، 1394

محمد بهشتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-67-0

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسي شناختي

Cognitive Psychology (Fourth Edition)

چاپ شده

كد كتاب : 1185

دهم ، 1396

رابرت استرنبرگ

طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات علوم شناختي

978-964-530-264-9

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الدرر في شرح الايجاز

چاپ شده

كد كتاب : 1183

اول ، 1387

تحقيق و تصحيح : الدكتور علي هاشم الاسدي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-971-125-3

قيمت : 26500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسي : نظرگاهها، رويكردها و چشم‌ اندازها ( ويراست دوم )

Curriculum Theories, Approaches and Perspectives (Second Edition)

چاپ شده

كد كتاب : 1178

نهم ، 1397

دكتر محمود مهرمحمدي و همكاران

طرف مشاركت : شركت به نشر (آستان قدس رضوي)

978-600-02-0517-1

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی اخلاق

Principia Ethica

چاپ شده

كد كتاب : 1175

پنجم ، 1397

جورج ادوارد مور

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-964-530-254-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل اخلاقي : متن آموزشي فلسفه اخلاق

Moral Problems

چاپ شده

كد كتاب : 1174

چهارم ، 1396

مايكل پالمر

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

978-964-530-253-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهبردهاي نمايشنامه‌ نويسي جديد : رويكردي زبان بنياد به نمايشنامه‌ نويسي

New Playwriting Strategies : A Language-Based Approach to Playwriting

چاپ شده

كد كتاب : 1173

دوم ، 1387

پل كاستانيو

طرف مشاركت : دبير خانه جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران

978-964-530-252-6

قيمت : 27500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام و عقايد (توحيد و عدل)

Kalam and Islamic Doctrines (Gnosticism & Justice)

چاپ شده

كد كتاب : 1170

هشتم ، 1397

دكتر رضا برنجكار

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-249-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع حديثي شيعه

The Collections of Shiite Hadith

چاپ شده

كد كتاب : 1162

نهم ، 1397

دكتر هادي حجت

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-241-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتقادات و باورهاي بوميان امريكاي شمالي

Religions and Beliefs of The Northern Native Americans

چاپ شده

كد كتاب : 1161

دوم ، 1388

دكتر مرضيه (لوئيز) شنكايي

طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)

978-964-530-240-3

قيمت : 17000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق : جستاري در نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران

An Introduction to Sociological Approach to Law

چاپ شده

كد كتاب : 1158

سوم ، 1394

دكتر عبدالرضا عليزاده

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-530-237-3

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه حقوقي ناب ( مدخلي به مسائل نظريه حقوقي )

Pure Theory of Law

چاپ شده

كد كتاب : 1157

دوم ، 1391

هانس كلسن

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-49-6

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي ميان‌ فرهنگي اجرا براي بازيگر

The Intercultural Performance Handbook

چاپ شده

كد كتاب : 1155

دوم ، 1387

جان مارتين

طرف مشاركت : دبيرخانه بيست و ششمين جشنواره تئاتر فجر

978-964-530-232-8

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دراية الحديث: بازپژوهي مصطلحات حديثي در نگاه فريقين

Dirayat al-hadith: A Reconsideration of Hadith Terminology in View of the Shi`a and the Sunni

چاپ شده

كد كتاب : 1153

یازدهم ، 1397

دكتر شادي نفيسي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-230-4

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سقط جنين : مجموعه مقالات سمينار ميان رشته اي سقط جنين

Medical, Legal, Islamic Jurisprudential, Ethical-philosophical, Social and Psychological Aspects of ABORTION

چاپ شده

كد كتاب : 1135

دوم ، 1388

جمعي از نويسندگان

طرف مشاركت : پژوهشكده ابن سينا

978-964-530-211-3

قيمت : 56000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حكمت صدرائی (جلد دوم)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

چاپ شده

كد كتاب : 1134

ششم ، 1393

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-210-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زيبايي‌ شناسي قرآن

Aesthetics of Quran

چاپ شده

كد كتاب : 1131

دوم ، 1387

دكتر محمود فضيلت

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-964-530-205-2

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه : جلد سوم (بخش حقوق عمومي)

The Rules of Islamic Jurisprudence (Vol . 3): Public Law

چاپ شده

كد كتاب : 1130

چهارم ، 1396

استاد عباسعلي عميد زنجاني

طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي

978-964-530-203-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأملاتی در حقوق تطبيقی

Reflections on Comparative Law

چاپ شده

كد كتاب : 1126

ششم ، 1396

گروهی از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمی)

طرف مشاركت : دانشكده حقوق و علوم سياسي (مؤسسه حقوق تطبيقي)

978-964-530-198-7

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی رحم جايگزين از منظر : پزشكی ، حقوقی ، فقهی ، اخلاقی- فلسفی ، روان شناختی ، جامعه شناختی

Medical, Legal, Islamic Jurisprudential, Ethical-Philosophical, Sociological and Psychological Aspects of Surrogacy

چاپ شده

كد كتاب : 1125

دوم ، 1387

جمعی از نويسندگان

طرف مشاركت : پژوهشكده ابن سينا

978-964-530-197-0

قيمت : 46500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي

Biochemical Monitoring of Sport Training

چاپ شده

كد كتاب : 1123

سوم ، 1393

اتكو ويرو ، مهيس ويرو

طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

978-964-530-195-6

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه: بخش حقوق جزا (جلد دوم)

The Rules of Islamic Jurisprudence : Criminal Law (Vol. 2)

چاپ شده

كد كتاب : 1109

پنجم ، 1391

استاد عباسعلي عميد زنجاني

طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي

978-964-530-180-2

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه : بخش حقوق خصوصي (جلد اول)

The Rules of Islamic Jurisprudece : Private Law (Vol. 1)

چاپ شده

كد كتاب : 1108

هفتم ، 1397

استاد عباسعلي عميد زنجاني

طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي

978-964-530-179-6

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

البيان في مرآة الادب العربي و الفارسي

Figurative Language in Arabic and Persian Literature`s Mirror

چاپ شده

كد كتاب : 1095

دوم ، 1387

دكتر علي پيراني شال

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت معلم

978-964-530-164-2

قيمت : 10000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق مدني تطبيقي

Comparative Civil Law

چاپ شده

كد كتاب : 1091

هفتم ، 1397

گروهي از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمي)

طرف مشاركت : دانشكده حقوق و علوم سياسي (مؤسسه حقوق تطبيقي)

978-964-530-159-8

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاريخي مفاهيم فلسفه (جلد اول): گزيده‌ اي از مفاهيم در مابعدالطبيعه

Historisches Worterbuch der Philosophie

چاپ شده

كد كتاب : 1081

چهارم ، 1396

يوآخيم ريتر ، كارلفريد گروندر ، گتفريد گابريل

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي - پژوهشي نو ارغنون

978-964-530-148-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه اجرا

Performance Theory

چاپ شده

كد كتاب : 1080

پنجم ، 1397

ريچارد شكنر

طرف مشاركت : دبير خانه جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران

978-964-530-147-5

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (جلد دوم)

The Exegetical schools (2)

چاپ شده

كد كتاب : 1077

پنجم ، 1392

علی اكبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-778-854-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی

Fundamental Principles of Exercise Physiology For Fitness, Performance, and Health

چاپ شده

كد كتاب : 1072

هشتم ، 1395

رابرت آ. رابرگز ، اسكات ا. رابرتس

طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

978-964-530-0939-6

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ اسلام : تا سال چهلم هجري

The History of Islam up to The Year 40 A.H. (660 A.D)

چاپ شده

كد كتاب : 1071

نهم ، 1396

دكتر اصغر منتظر القائم

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-600-02-0359-7

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه مدينه در عصر نبوي

The Society of Al-Madina in The Prophet (p.b.u.h) Period

چاپ شده

كد كتاب : 1067

سوم ، 1392

عبدالله عبدالعزيز بن ادريس

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-46-9

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت در عرصه فرهنگها : مباحث و ديدگاهها

Managing Across Cultures : Issues and Perspectives

چاپ شده

كد كتاب : 1055

سوم ، 1393

پت جوينت ، ملکم وارنر

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-113-0

قيمت : 98000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درسنامه نظريه ‌پردازي علمی اقتصاد اسلامي

The Textbook of Scientific Theorizing in Islamic Economy

چاپ شده

كد كتاب : 1051

پنجم ، 1396

حسن آقا نظري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-52-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قافيه ساده

Simple Rhyming

چاپ شده

كد كتاب : 1047

سوم ، 1396

دكتر شهريار حسن‌ زاده

طرف مشاركت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

978-964-530-106-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حضانت كودكان در فقه اسلامي

Child Custody in the Islamic Jurisprudence

چاپ شده

كد كتاب : 1044

دوم ، 1391

سعيد نظری توكلي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-098-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد اول) : مباحث الفاظ

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

چاپ شده

كد كتاب : 1043

شانزدهم ، 1397

حسين قافي ، دکتر سعيد شريعتي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-57-1

قيمت : 164000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر روان‌ شناسی دين

Introduction to Social Psychology of Religion

چاپ شده

كد كتاب : 1042

سیزدهم ، 1396

مسعود آذربايجانی ، سيد مهدی موسوی اصل

طرف مشاركت : ندارد,پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-58-8

قيمت : 106000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با كتب رجالي شيعه

An Introduction to Shi‘i : Biography Books (Kutub Rijāl)

چاپ شده

كد كتاب : 1035

ششم ، 1393

محمدكاظم رحمان ‌ستايش

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-530-088-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نظام حكمت صدرائی (جلد اول)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

چاپ شده

كد كتاب : 1029

هشتم ، 1395

عبدالرسول عبوديت

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-964-530-080-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ولايت فقيه در انديشه فقيهان

Jurisprudents' Perspective on Velayat-e-Fagih

چاپ شده

كد كتاب : 1020

چهارم ، 1396

دكتر يعقوبعلي برجي

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-7746-22-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شيوه استفاده از فرهنگ واژگان انگليسی

How to Use a Dictionary

چاپ شده

كد كتاب : 1008

دوم ، 1391

زهرا اكبري

طرف مشاركت : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

978-964-530-054-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خانواده در نگرش اسلام و روانشناسي

Family From the Viewpoint of Islam and Psychology

چاپ شده

كد كتاب : 1006

سیزدهم ، 1396

محمد رضا سالاری فر

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-7788-44-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه تطبيقي : بخش جزايي

Comparative Theology : Criminal Approach

چاپ شده

كد كتاب : 1004

ششم ، 1397

آيت الله سيدمحمد موسوي بجنوردي

طرف مشاركت : پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي

978-964-530-049-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) جلد دوم

Civil Law and the Fataawa of Imam Khomeini (Qs) 2

چاپ شده

كد كتاب : 1001

سوم ، 1390

دكتر عبدالله كيائي

طرف مشاركت : مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني

978-964-530-707-1

قيمت : 97000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) جلد اول

Civil Law and the Fataawa of Imam Khomeini (Qs) 1

چاپ شده

كد كتاب : 1000

سوم ، 1390

دكتر عبدالله كيائي

طرف مشاركت : مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني

978-964-530-381-3

قيمت : 96000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

Educational Schools and Attitudes in Islamic Civilization

چاپ شده

كد كتاب : 994

چهارم ، 1391

دكتر سعيد اسماعيل علی ، دكتر محمدجواد رضا

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-530-039-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ و تمدن مغرب (3)

The History of Maghreb and Its Civilization (3)

چاپ شده

كد كتاب : 993

سوم ، 1392

دكتر حسين مونس

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-038-6

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ و تمدن مغرب (2)

The History of Maghreb and Its Civilization (2)

چاپ شده

كد كتاب : 992

سوم ، 1392

دكتر حسين مونس

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-037-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ و تمدن مغرب (1)

The History of Maghreb and Its Civilization (1)

چاپ شده

كد كتاب : 991

سوم ، 1392

دكتر حسين مونس

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-036-2

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزيده متون تفسيري فارسي

A Selection of Persian Commentaries

چاپ شده

كد كتاب : 989

هفتم ، 1395

دكتر محمدمهدي ركني يزدي ، دكتر عبدالله رادمرد

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-034-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهاجرت قبائل عربي در صدر اسلام

The Immigration of Arabian Tribes in Early Islam

چاپ شده

كد كتاب : 987

دوم ، 1387

دكتر صالح احمد العلي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-46-0

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تاريخ پژوهي

A Companion to the Study of History

چاپ شده

كد كتاب : 977

هشتم ، 1395

مايكل استنفورد

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-530-023-2

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

Muslims` Administrative System in Early Islam

چاپ شده

كد كتاب : 972

سوم ، 1391

عبدالحی كتانی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-45-2

قيمت : 82000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

A Handbook for Teachers in Universities and Colleges : A Guide to Improving Teaching Methods

چاپ شده

كد كتاب : 950

سوم ، 1388

رابرت كنن ، ديويد نيوبل

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-8658-25-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (1): (انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي)

Fundamental Principles of Exercise Physiology

چاپ شده

كد كتاب : 947

دوازدهم ، 1397

رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان

طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

978-964-530-787-3

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تشيع (2) : دولتها ، خاندانها و آثار علمي شيعه

The History of Shi`ism (2) : States, Dynasties and Scientific & Cultural Works of Shia

چاپ شده

كد كتاب : 937

نهم ، 1393

حسينيان مقدم ، داداش‌ نژاد ، مرادي ‌نسب ، هدايت ‌پناه زير نظر دكتر خضري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-37-1

قيمت : 134000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تشيع (1) : دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام

The History of Shi`ism (1) : The Period of Shia Imams' (p.b.h.t) Presence

چاپ شده

كد كتاب : 936

یازدهم ، 1397

حيدری آقايی ، خانجانی ، فلاح‌ زاده ، محمدی ، زير نظر دكتر سيد احمد رضا خضری

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-36-3

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دراسات في علم الدرايه ( تلخيص مقباس الهدايه )

Doctrines of Derayat Science (An Excerpt of Meqbas-ol-Hedaya)

چاپ شده

كد كتاب : 931

چهارم ، 1393

مرحوم علي‌ اكبر غفاري صفت ، محمد حسن صانعي‌ پور

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-459-979-8

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ كاربردي اوزان شعر فارسي

An Applied Dictionary of Persian Poetical Metres

چاپ شده

كد كتاب : 928

اول ، 1384

حسين مدرسي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-459-977-4

قيمت : 25500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تعزيه : آيين و نمايش در ايران

Taziyeh : Ritual and Drama in Iran

چاپ شده

كد كتاب : 926

دوم ، 1389

پيتر جي. چلكووسكي

طرف مشاركت : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

978-964-459-974-3

قيمت : 40500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

البحث الأدبي : مناهجه و مصادره

Research on Literature the Methods and Sources

چاپ شده

كد كتاب : 924

نهم ، 1397

الدكتوره بتول مشكين ‌‌فام

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-459-971-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

يادگيري مشاركتي در تربيت بدني

Cooperative Learning in Physical Education

چاپ شده

كد كتاب : 907

چهارم ، 1390

استيو گرينسكي

طرف مشاركت : دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش

978-964-459-953-8

قيمت : 23000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي

Sociology of Stratums and Social Unequalities

چاپ شده

كد كتاب : 904

پنجم ، 1397

دكتر رسول رباني ، دكتر ابراهيم انصاري

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

9787-600-02-0223-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

A History of the Tahirid Rule Form Beginning to End

چاپ شده

كد كتاب : 902

سوم ، 1391

دكتر امير اكبري

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

964-444-827-8

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش فهم حديث

The Way of Hadith Comprehension

چاپ شده

كد كتاب : 901

دوازدهم ، 1397

عبدالهادي مسعودي

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-964-459-949-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌ اي

English for the Students of Occupational Health and Safety

چاپ شده

كد كتاب : 885

دهم ، 1397

زهرا اكبري ، مينا ميرزايي

طرف مشاركت : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

978-964-459-932-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير قران پاك

An Interpretation of the Holy Qur'an

چاپ شده

كد كتاب : 865

دوم ، 1385

به کوشش و تعليقات دکتر علي رواقي

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

978-964-459-910-1

قيمت : 14000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پیشگيری و درمان آسیبهای ورزشی

Prevention and Treatment of Sport Injuries

چاپ شده

كد كتاب : 842

سیزدهم ، 1397

گردآوري

طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

978-964-530-797-2

قيمت : 420000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق زيستي ( بيواتيك ) : از منظر حقوقي، فلسفي و علمي : مجموعه مقالات (1)

Bioethique

چاپ شده

كد كتاب : 840

سوم ، 1388

جمعي از نويسندگان

طرف مشاركت : دانشگاه علامه طباطبايي

978-964-459-884-5

قيمت : 28500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران

Criminal Policy : In Islam and Islamic Republic of Iran

چاپ شده

كد كتاب : 822

چهارم ، 1394

دكتر سيد محمد حسيني

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

978-964-459-864-7

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قاعده‌ هاي فقهي

Rules of Islamic Jurisprudence

چاپ شده

كد كتاب : 810

پنجم ، 1393

قدرت‌ الله مشايخي

طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)

978-964-459-851-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع حديثي اهل سنت

The Collections of Sunnite Hadith

چاپ شده

كد كتاب : 801

هشتم ، 1397

دكتر مجيد معارف

طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث

978-600-02-0360-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان : عناصر جامعه شناختي حيات سازماني

Sociological Paradigms and Organisational Analysis : Elements of the Sociology of Corporate Life

چاپ شده

كد كتاب : 792

نهم ، 1397

گيبسون بوريل ، گارت مورگان

طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

978-600-02-0337-5

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق كمّي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي ( جلد دوم )

Educational Research an Introduction

چاپ شده

كد كتاب : 790

نهم ، 1396

مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-964-530-167-3

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي ، بيابان زدايي و آبخيزداري

English for the Students of Natural Resources Engineering ، Combating Desertification and Watershed Management

چاپ شده

كد كتاب : 786

دوم ، 1387

محمود بهره مند ، رمضان طهماسبي ، علي اكبر دماوندي

طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

978-964-459-824-1

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حركات اصلاحي

Corrective Exercises

چاپ شده

كد كتاب : 784

شانزدهم ، 1397

دكتر حسن دانشمندي ، دكتر محمدحسين عليزاده ، دكتر رضا قراخانلو

طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

978-964-530-851-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك

Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management

چاپ شده

كد كتاب : 778

دوازدهم ، 1397

دكتر رضا راعي ، علي سعيدي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران

978-964-459-816-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه در آينه تحولات

Development in the Light of Changes

چاپ شده

كد كتاب : 765

اول ، 1383

دكتر سيدهادي عربي ، عليرضا لشكري

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-09-6

قيمت : 17500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدل‌ سازي رياضي

Mathematical Modeling

چاپ شده

كد كتاب : 734

هفتم ، 1396

دكتر محمدرضا مهرگان

طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران

978-600-02-0176-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اداره امور حكومتهاي محلي ، مديريت شوراها و شهرداريها

Local Government Administration, The Councils and Municipalities Management

چاپ شده

كد كتاب : 728

نهم ، 1397

سيدمحمد مقيمي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران

978-964-459-765-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پويه شناسي صور معماري

The Dynamics of Architectural Form

چاپ شده

كد كتاب : 721

پنجم ، 1394

رودولف آرنهايم

طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

978-964-530-906-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

Social Psychology in the Light of Islamic Resources

چاپ شده

كد كتاب : 707

ششم ، 1396

جمعی از مؤلفان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-08-8

قيمت : 214000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بخشي از تفسيري كهن

A Fragment of an Old Exegesis

چاپ شده

كد كتاب : 677

دوم ، 1392

با يادداشتي از مجتبي مينوي ، مقدمه و تصحيح محمد روشن

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

978-964-459-715-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روان‌ شناسی ( جلد اول )

Educational Research : An Introduction

چاپ شده

كد كتاب : 670

دوازدهم ، 1396

مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال

طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي

978-964-530-020-1

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام سياسي و دولت در اسلام

Political System and State in Islam

چاپ شده

كد كتاب : 664

سیزدهم ، 1395

داود فيرحي

طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع)

978-600-02-0071-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هنر و معماری اسلامی (2) : 1800-1250

The Art and Architecture of Islam (20) : ( 1250-1800 )

چاپ شده

كد كتاب : 659

هشتم ، 1397

شيلا بلر ، جاناتان بلوم

طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

978-964-459-696-4

قيمت : 570000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير الروضه في شرح اللمعه (2)

Tahrir-ur-Rawdah fi Sharh-el-Lom`ah

چاپ شده

كد كتاب : 658

بیستم ، 1396

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي ، با مقدمه ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-459-694-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير الروضه في شرح اللمعه (1)

Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah

چاپ شده

كد كتاب : 657

بیست و دوم ، 1397

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي؛ با مقدمه ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-459-693-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

وقف از ديدگاه حقوق و قوانين

La fondation pieuse du point de vue de droit et Lois

چاپ شده

كد كتاب : 651

چهارم ، 1392

دكتر محمد امينيان مدرس

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-459-687-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين ، مكتب روایی محض ، تفاسير روایی محض

The Islamic Exegetical Schools (1) : Early Muslim Exegeses, Exegetical School of Pure Received Tradition, Exegeses Based on the Pure Received Tradition

چاپ شده

كد كتاب : 647

نهم ، 1396

علی ‌اكبر بابایی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-7788-00-2

قيمت : 224000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجويد قرآن كريم

Tajwid of the Holy Quran

چاپ شده

كد كتاب : 636

پنجم ، 1396

محمد صادق قمحاوي

طرف مشاركت : دفتر نشر فرهنگ اسلامي

978-964-459-671-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته شيلات

English for the Students of Fisheries

چاپ شده

كد كتاب : 635

دهم ، 1396

محمود بهره مند ، مهران ياسمي

طرف مشاركت : مجتمع آموزشي وزارت جهاد كشاورزي

978-964-459-670-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسي شهري

Urban Sociology

چاپ شده

كد كتاب : 595

ششم ، 1397

دكتر رسول رباني با همكاري فريدون وحيدا

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

964-600-02-0578-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد عملي افعال حركتي در زبان روسي

YПOTPEБЛEHИE ГЛAГOЛOB ДBИЖEHИЯ B PYCCKOM ЯЗЬIKE

چاپ شده

كد كتاب : 585

چهارم ، 1397

دكتر مرضيه يحيي پور ، دكتر جان الله كريمي مطهر

طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

978-964-459-619-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مختصر تاريخ الادب العربي في ضوء المنهج الاسلامي

A Concise History of the Arab Literature in the Light of Islamic Methodology

چاپ شده

كد كتاب : 574

اول ، 1381

الدكتور محمود البستاني

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

964-459-606-4

قيمت : 12500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جستارهايي در كلام جديد

Essays on New Theology

چاپ شده

كد كتاب : 573

چهارم ، 1394

محمد محمد رضايي و ديگران

طرف مشاركت : دانشگاه قم

978-600-02-0208-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد سوم ) : امام محمد غزالی

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (3) : Imam Muhammad Ghazzali

چاپ شده

كد كتاب : 570

چهارم ، 1392

بهروز رفيعي ، زير نظر حجت الاسلام اعرافی

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-459-602-1

قيمت : 92000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه مدنی

The Rules of Civil Islamic Jurisprudence

چاپ شده

كد كتاب : 569

ششم ، 1387

دكتر اسدالله لطفی

طرف مشاركت : دانشگاه بوعلي سينا همدان

978-964-459-601-8

قيمت : 18000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتي

Learn the Press

چاپ شده

كد كتاب : 568

دوم ، 1382

بهجت پهلوان ، اعظم سازور

طرف مشاركت : دانشگاه امام صادق(ع)

978-964-459-600-1

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ورزش و جامعه

Sports and Society

چاپ شده

كد كتاب : 562

سوم ، 1397

امين انورالخولي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-600-02-0630-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبيات و آموزش زبان

Literature and Language Teaching

چاپ شده

كد كتاب : 558

اول ، 1380

گيليان لازار

طرف مشاركت : دانشگاه تربيت معلم سبزوار,دانشگاه تربيت معلم

964-459-591-2

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مفقودان و ايثار گران از ديدگاه حقوقي و قوانين حمايتي

Les Absents et Les Altruistes du Point de vue de Droit et de Legislation Protectrice

چاپ شده

كد كتاب : 543

اول ، 1380

دكتر محمد امينيان مدرس

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-459-572-1

قيمت : 13000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد چهارم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (4)

چاپ شده

كد كتاب : 528

چهارم ، 1388

محمد بهشتي ، علي نقي فقيهي ، مهدي ابوجعفري ، زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-551-6

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

The Jurisprudential Foundations of Islamic Economics

چاپ شده

كد كتاب : 527

شانزدهم ، 1397

محمد مهدی كرمی ، محمد پورمند (نبی زاده)

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0319-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي ( 2 )

A Study of Islamic Texts English Translation (2)

چاپ شده

كد كتاب : 522

سیزدهم ، 1397

دكتر سالار منافي اناري

طرف مشاركت : دانشگاه علامه طباطبايي

978-964-8415-79-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساخت ، پديدآيي و تحول شخصيت

Personality : Structures، Genesis ، Development

چاپ شده

كد كتاب : 514

پنجم ، 1387

ر. ماي لي ، پ. ربرتو

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

964-03-4404-4

قيمت : 44000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فن ترجمه : اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی

The Art of Translation

چاپ شده

كد كتاب : 512

پانزدهم ، 1397

دكتر يحيی معروف

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-964-530-545-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگاهي بر پارچه بافي دوران اسلامي

Cloth-Weaving in Islamic Period

چاپ شده

كد كتاب : 496

ششم ، 1397

زهره روح فر

طرف مشاركت : سازمان ميراث فرهنگي كشور

978-964-459-517-2

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ توصيفي اصطلاحات عروض

Farhang-e Towsifi-ye Estellahat-e Aruz ( A Descriptive Glossary of Prosodic Terms )

چاپ شده

كد كتاب : 494

سوم ، 1393

حسين مدرسي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-459-515-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

موزه داري

Museum Curatorship

چاپ شده

كد كتاب : 491

دهم ، 1397

نوشين دخت نفيسي

طرف مشاركت : سازمان ميراث فرهنگي كشور

978-964-459-512-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )

Modern Human Reproductive Techniques from the View of Jurisprudence & Law

چاپ شده

كد كتاب : 485

پنجم ، 1396

جمعی از نویسندگان

طرف مشاركت : پژوهشكده ابن سينا

978-964-459-505-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسي تفسير قرآن

Methodology for interpretation of Quran

چاپ شده

كد كتاب : 480

هفتم ، 1397

علي اكبر بابايي ، غلامعلي عزيزي ‌كيا ، مجتبي روحاني راد؛ زير نظر محمود رجبي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-459-498-3

قيمت : 216000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ پوشاك ايرانيان : از ابتدای اسلام تا حمله مغول

History of Iranian Costumes : From the Beginning of the Islamic Era to the Mongol Invasion

چاپ شده

كد كتاب : 464

سوم ، 1391

دكتر محمدرضا چيت ساز

طرف مشاركت : مركز تحقيقات و مطالعات وسنجش برنامه اي صدا و سيما

978-964-459-482-3

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

The History of The Political , Social , Economic and Cultural Changes in Iran During the Timurid and Turkman Periods

چاپ شده

كد كتاب : 460

سیزدهم ، 1395

دكتر حسين مير جعفري

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-459-478-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه قدرت

Philosophy of Power

چاپ شده

كد كتاب : 454

پنجم ، 1395

سيد عباس نبوي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-472-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم قرآني

Koranic Sciences

چاپ شده

كد كتاب : 449

دوازدهم ، 1397

مرحوم آيت الله محمدهادي معرفت

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي التمهيد

978-600-02-0156-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحريف ناپذيري قرآن

Immunization of Koran from Distortion

چاپ شده

كد كتاب : 448

چهارم ، 1395

مرحوم آيت الله محمد هادي معرفت

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي التمهيد

978-964-459-466-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق كاربردي

Practical Logic

چاپ شده

كد كتاب : 447

سیزدهم ، 1396

علي‌ اصغر خندان

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-530-777-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی جنگ و نيروهای نظامی

Sociology of War and Military Forces

چاپ شده

كد كتاب : 441

سیزدهم ، 1396

مهدي اديبی سده

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

978-964-530-057-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علوم قرآني

An Introduction to Quranic Sciences

چاپ شده

كد كتاب : 429

نهم ، 1397

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

978-964-530-424-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد دوم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (Volume 2)

چاپ شده

كد كتاب : 427

هفتم ، 1395

محمد بهشتي ، مهدي ابوجعفري ، علي نقي فقيهي زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-439-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرح آزمايشها و روشهاي آماري براي پژوهش در علوم اجتماعي و رفتاري

Experiment Design and Statistical Methods : For Behavioural and Social Research

چاپ شده

كد كتاب : 421

دوم ، 1388

ديويد ر. باني فيس

طرف مشاركت : دانشگاه اصفهان

964-459-432-0

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان‌ شناسي عربي

Arabic Linguistics

چاپ شده

كد كتاب : 416

اول ، 1379

محمود فهمي حجازي

طرف مشاركت : شركت به نشر (آستان قدس رضوي)

964-459-425-8

قيمت : 9000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با اديان بزرگ

A Companion to Great Religions

چاپ شده

كد كتاب : 401

هفدهم ، 1397

حسين توفيقي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-530-509-1

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

العروض العربي البسيط

Al-Aruz-ol-Arabi-ol-Basit

چاپ شده

كد كتاب : 396

هفتم ، 1392

دكتر يحيي معروف

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-964-459-404-5

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق و حقوق بين الملل

Ethic and International Law

چاپ شده

كد كتاب : 385

دوم ، 1394

ناصر قربان نيا

طرف مشاركت : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

964-600-02-0174-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد و بررسي منابع سيره نبوي

A Critical Survey of the Sources of the Prophet's Sirah

چاپ شده

كد كتاب : 381

سوم ، 1394

جمعي از مؤلفان ، زير نظر حجة الاسلام و المسلمين رسول جعفريان

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-383-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علوم اسلامي : كلام ، فلسفه و عرفان

A Companion to Islamic Sciences Kalâm , Philosophy , Mysticism

چاپ شده

كد كتاب : 377

دوازدهم ، 1397

رضا برنجكار

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-459-392-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چكيده تاريخ پيامبر اسلام ( ص )

A Concise of the Holy Prophet’s Life

چاپ شده

كد كتاب : 366

اول ، 1378

دكتر محمدابراهيم آيتي ، به كوشش : ابوالقاسم گرجي ، تلخيص : جعفر شريعتمداري

طرف مشاركت : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

964-459-393-6

قيمت : 6500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي

An Introduction to the Fundamentals of Microeconomics From the Islamic Perspective

چاپ شده

كد كتاب : 365

دوم ، 1393

محمدجعفر انصاري ، عسگر ديرباز ، محمدمهدي كرمي ، محمدحسين كرمي

طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-366-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ريزی درسی برای تدريس و يادگيری بهتر

Curriculum Planning for Better Teaching and Learning

چاپ شده

كد كتاب : 364

ششم ، 1380

جي. گالن سيلور ، ويليام ام. الکساندر ، آرتور جی. لوئيس

طرف مشاركت : شركت به نشر (آستان قدس رضوي)

964-333-439-2

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد چهارم )

Jawami'Al-JamI' A Commentary on the Koran (Part 4)

چاپ شده

كد كتاب : 356

اول ، 1378

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

964-03-4171-1

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چيستي علم : درآمدي بر مكاتب علم ‌شناسي فلسفي

What Is This Thing Called Science

چاپ شده

كد كتاب : 341

هفدهم ، 1396

آلن اف. چالمرز

طرف مشاركت : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

978-964-459-342-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آهنگ شعر فارسي

The Rhythm of Persian Poetry

چاپ شده

كد كتاب : 337

هفتم ، 1396

محمود فضيلت

طرف مشاركت : دانشگاه رازي كرمانشاه

978-964-459-906-4

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد سوم )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 3 )

چاپ شده

كد كتاب : 329

اول ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

964-459-329-4

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد دوم )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 2 )

چاپ شده

كد كتاب : 328

سوم ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

964-459-328-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد اول )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 1)

چاپ شده

كد كتاب : 327

اول ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

طرف مشاركت : دانشگاه تهران

964-459-327-8

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير اصول الفقه

Tahrir-u Osul-el-Feqh

چاپ شده

كد كتاب : 285

نهم ، 1397

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

978-964-530-365-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحريرالروضه في شرح اللمعه

Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah

چاپ شده

كد كتاب : 284

چهارم ، 1380

عليرضا اميني ، سيد محمدرضا آيتي

طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه

964-459-695-1

قيمت : 14250 ريال

اطلاعات بیشتر --->