نسخه چاپی
كتابهاي زيرچاپ


آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

Child and Adolescent Psychopathology

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1397

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

978-600-02-0642-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->برنامه ریزی ریاضی درشرایط عدم اطمینان : رویکردهای تصادفی، فازی و استوار

Mathematical Programming Under Uncertainty : Stochastic, Fuzzy and Robust Approaches

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1397

دکتر عادل آذر ، دکتر مجتبی فرخ

978-600-02-0595-9

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->مجموعه هنر در تمدن اسلامی : معماری 1

A Book Series of Art in Islamic Civilization : Architecture 1

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1397

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

978-600-02-0590-4

قيمت : 580000 ريال

اطلاعات بیشتر --->پژوهشی پیرامون هرمنوتیک و نظریه های تفسیری

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1397

دکتر محمدحسین مختاری

978-600-02-0293-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->السیره التربویة للرسول ( صلی‌الله علیه و آل سلم ) و اهل البیت ( علیهم‌السلام )

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1394

الدکتور محمد داوودی ، السید علی حسینی‌ زاده

978-600-02-0300-9

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->لغة القرآن و قضایاها

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1394

الدکتور محمد باقر سعیدی روشن

978-600-02-0299-6

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->الأسرة من منظور الإسلام و علم النفس

x

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1394

الدکتور محمد رضا سالاري‌ فر

978-600-02-0279-8

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->الدراسات الاسلامیة فی الغرب

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1394

الدکتور محسن الویري

978-600-02-0281-1

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->فلسفة السلطة

X

كد كتاب : {f:13}

اول ، 1394

سید عباس نبوي

978-600-02-0278-1

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->