نسخه چاپی
كتابهاي عربي بين‌الملل


سمت

چاپ شده
Persian Language Basic Training ( for Arabic Speakers )
كد كتاب : 1614
دوم ، 1393
دکتر حسین هاجری
978-964-530-790-3
قيمت : 115000 ريال
سمت

چاپ شده
The Technique of Translation From Arabic to Persian
كد كتاب : 1456
سوم ، 1392
دکتر رضا ناظميان
978-964-530-593-0
قيمت : 55000 ريال
سمت

چاپ شده
Principles of Persian Simple Writing: for Arabic Speakers
كد كتاب : 1434
دوم ، 1391
دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده با همكاري فاطمه هادي بخيت
978-964-530-565-7
قيمت : 35000 ريال
سمت

چاپ شده
Persian Simple Phraseology: for Arabic Speakers
كد كتاب : 1407
دوم ، 1391
دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده با همكاري دكتر عصمت اسماعيلي ، دكتر نعيمه حسوكي
978-964-530-531-2
قيمت : 25000 ريال