نسخه چاپی

كتابهاي حوزه روسي

سمت
 
حالت در زبان روسي: قواعد و کاربرد
كد كتاب : 91471
سال چاپ : 2011,تهران
Сейед Хасан Захраи , Марина Юрьевна Сидорова : نويسنده
Филологический факультет М ГУ имени М.В.Ломоносова : مترجم
با آرم مشترك : دانشکده فیلولوژی انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (мгу),دانشگاه دولتی مسکو (мгу)
New
سمت
 
برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهري
كد كتاب : 1834
سال چاپ : -,-
Аб ар-Расул Убудиййат : نويسنده
ЯНИСА ЭШОТСА : مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
پول در اقتصاد اسلامي
كد كتاب : 1797
سال چاپ : ,на стадии издания
Х. Назари, Х. Мирджалили , П. Давуди : نويسنده
: مترجم
با آرم مشترك : بنیاد مطالعات اسلامی
New
سمت
 
علوم قرآني
كد كتاب : 1793
سال چاپ : -,-
Мухаммад Хади Марифат : نويسنده
Ш. МИРЗОЕВА : مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
Учебник персидского языка I
كد كتاب : 1773
سال چاپ : 2014,اول ، 2014
دکتر ولادیمیر ایوانف ، دکتر زهرا ابوالحسنی ( ویراستار علمی : دکتر سید حسن زهرایی ) : نويسنده
: مترجم
با آرم مشترك : دانشکده فیلولوژی انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (мгу),دانشگاه دولتی مسکو (мгу)
New
سمت
 
آشنايي با علوم اسلامي : كلام، فلسفه و عرفان
كد كتاب : 1772
سال چاپ : -,-
Реда Биринджкар : نويسنده
С. ХОДЖАНЁЗОВА : مترجم
با آرم مشترك : بنیاد مطالعات اسلامی
New
سمت
 
خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسي
كد كتاب : 1771
سال چاپ : 2013,مسكو
Мохаммад Реза Саларифар : نويسنده
МИРЗОЕВА : مترجم
با آرم مشترك : بنیاد مطالعات اسلامی
New
سمت
 
هدايت و مشورت در اسلام
كد كتاب : 1770
سال چاپ : 2013,مسكو
ДЖАВАД ЭЖЕИ : نويسنده
ДМИТРИЙ БИБАЕВ : مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
نظام سياسي و دولت در اسلام
كد كتاب : 1769
سال چاپ : 2013,مسكو
Давуд Фирхи : نويسنده
: مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
درآمدي بر روان‌ شناسي دين
كد كتاب : 1768
سال چاپ : 2011,مسكو
Масуд Азербайджани , Сейед , Мехди Мусави Асл : نويسنده
Д. БИБАЕВ : مترجم
با آرم مشترك : شورای مفتیان روسیه
New
سمت
 
خطوط كلي حكمت متعاليه: برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي
كد كتاب : 1767
سال چاپ : 2012,مسكو
Абдулрасул Обудият : نويسنده
Культурное представительство И. Р. Иран в Российской Федерации : مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام
كد كتاب : 1765
سال چاپ : 2011,مسكو
Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета : نويسنده
М. С. МАХШУЛОВ : مترجم
با آرم مشترك : دانشگاه دولتی داغستان
New
سمت
 
تاريخ قرآن
كد كتاب : 1764
سال چاپ : 2011,مسكو
Мухаммад Хади Марифат : نويسنده
: مترجم
با آرم مشترك : ندارد
New
سمت
 
انسان از ديدگاه اسلام
كد كتاب : 1763
سال چاپ : 2011,مسكو
Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета : نويسنده
НАСИМА МИРЗОИВА : مترجم
با آرم مشترك : انستیتو شرق‌شناسی سن‌پترزبورگ
New
سمت
 
باستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد
كد كتاب : 1762
سال چاپ : 2011,مسكو
Хассан Талаи : نويسنده
Б. БАХАДОРИФАР : مترجم
با آرم مشترك : دانشکده فیلولوژی انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (мгу),دانشگاه دولتی مسکو (мгу)
New
سمت
 
بن‌ لايه‌ هاي شناخت
كد كتاب : 1761
سال چاپ : 2011,مسكو
Ахмад Ахмади : نويسنده
ДМИТРИЙ БИБАЕВА : مترجم
با آرم مشترك : انجمن فلاسفه روسيه
New
سمت
 
پيام‌آور رحمت
كد كتاب : 1760
سال چاپ : 2010,مسكو
Сейед Али Миршарифи : نويسنده
М. МАХШУЛОВ : مترجم
با آرم مشترك : انستیتو شرق‌شناسی سن‌پترزبورگ
New