نسخه چاپی

اسامی کارشناسان مدیریت پژوهشی و شرح وظایف آنها

ردیف

نام

کارشناس گروههای تخصصی

شماره داخلی

پست الکترونیکی

1

خانم زرندار

 

291

 

2

خانم برهمند

علوم اجتماعی – هنر

280

M.berahmand@samt.ac.ir

3

خانم صادقیان

تربیت بدنی – مدیریت – حسابداری

287

sadeghian@samt.ac.ir

4

خانم شجاعی

زبان و ادبیات فارسی – تاریخ – حقوق

234

Fshojaei@samt.ac.ir

5

خانم قراگوزلو

زبان و ادبیات روسی

321

gharagoozloo@samt.ac.ir

6

خانم شرف

فلسفه – فلسفه و کلام – علم اطلاعات و دانش‌شناسی

291

Sharaf@samt.ac.ir

7

آقای محمودی

ادیان و عرفان

343

mahmoodi@samt.ac.ir

8

خانم کشوری

زبانشناسی – اقتصاد - باستانشناسی

206

Keshvari@samt.ac.ir

9

خانم گودرزی

علوم تربیتی – روانشناسی

323

Goodarzi@samt.ac.ir

10

خانم مستوفی

علوم سیاسی – زبانهای خارجی

316

mostofi@samt.ac.ir

11

خانم معیری

جغرافیا – زبان و ادبیات عربی – علوم قرآن و حدیث- زبان و ادبیات فرانسه – فقه و حقوق- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

207

Moayeri@samt.ac.ir

 

وظایف کارشناسان گروههای تخصصی

به منظور تسریع در انجام کارها و شفاف سازی فعالیتها، و فراهم شدن بستر برنامه ریزی، مجموعه ای از وظایف و فعالیتها برای کارشناسان گروههای تخصصی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین و تنظیم پیش نویس برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و سالانۀ گروه؛

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین پیش نویس «درخواست پورپوزال کتابهای درسی» (RFP) برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شدۀ مصوبِ مرتبط با گروه، در چارچوبها و فرمتهای مربوط؛

• تعامل و ارتباط با صاحبان اثر، پژوهشگران و ارزیابان برای پیشبرد امور  گروه؛

• انجام اقدامات اطلاع‌رسانی، فراخوان و... در فرایند انتخاب صاحب اثر و پژوهشگر برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شدۀ مصوبِ مرتبط با گروه؛

• جستجو در مورد نقدهای انجام شده در خصوص کتابهای منتشر شدۀ گروه، ثبت و ضبط و مستند سازی آنها و تدوین گزارشهای لازم در این خصوص برای گروه؛

• گردآوری و مستند سازی داده ها و اطلاعات اختصاصی گروه و همکاری با کارشناسان عمومی ذی ربط در ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی در امر غنی‌سازی و به روزآوری بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز؛

• همکاری با کارشناسان عمومی ذی‌ربط در ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی برای تقویت شبکۀ ارتباطی با علما، استادان، اندیشمندان و مراکز پژوهشی؛

• همکاری لازم با بخشهای ذی‌ربط سازمان برای برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی، حسب ارتباط با حوزۀ فعالیت گروه‌؛

• همکاری و ارائۀ خدمات علمی و پژوهشی لازم، در حیطۀ وظایف گروه‌، به حوزۀ روابط بین‌الملل سازمان؛

• رهگیری کتابهای گروه که در فرایندهای تعریف شده در مرحلۀ تولید قرار دارند؛

• ثبت اطلاعات مراحل تولید محتوای کتابهای گروه در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان؛

• اقدام، همکاری و پیگیری لازم برای به سرانجام رسیدن امور اجرایی گروهها از قبیل: عقد قراردادها: پرداخت حق‌الزحمه‌های عوامل همکار و مرتبط با گروه، ارسال کتب سهمیۀ صاحبان اثر و اهدایی و ...، از طریق بخشهای ذی‌ربط سازمان و در چارچوب ضوابط مربوط؛

• انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات داخلی گروه؛

• تمهید مقدمات و برگزاری جلسات گروه و انجام امور دبیری آن از قبیل: هماهنگی و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات، پیگیری اقدامات لازم در خصوص مصوبات جلسات و... ؛

• ثبت و ضبط مستندات و گزارش فعالیتهای انجام گرفته در گروه‌ و تنظیم و ارائۀ دوره‌ای و منظم گزارشهای عملکرد به بخشها و حوزه‌های ذی‌ربط.

 

آخرین به روز رسانی  1395/05/18