نسخه چاپی
كتاب‌های چاپ مشترک با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی خارج از کشور


سمت

علم النفس الاجتماعي في ضوء المصادر الإسلامية

كد كتاب : 2104

اول ، 1396

مجموعة من المؤلفين

978-600-02-0480-8

قيمت : ريال

طرف مشاركت : وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی جمهوری عراق

اطلاعات بیشتر --->سمت

المناهج و الطرائق فی العلوم السیاسیه

كد كتاب : 2078

اول ، 1396

الدکتور عباس منوتشهری

978-600-02-0280-4

قيمت : ريال

طرف مشاركت : وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی جمهوری عراق

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده‌ های علمی بشر

كد كتاب : 1854

دوم ، 1395

محمد اعظم طارق

978-600-02-0100-5

قيمت : 180000 ريال

طرف مشاركت : آکادمی علوم افغانستان

اطلاعات بیشتر --->سمت

Деньги в исламской экономике

پول در اقتصاد اسلامي

كد كتاب : 1797

на стадии издания

Х. Назари, Х. Мирджалили , П. Давуди

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : بنیاد مطالعات اسلامی

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش زبان فارسی : سال اول آموزش

Учебник персидского языка I

كد كتاب : 1773

اول ، 2014

دکتر ولادیمیر ایوانف ، دکتر زهرا ابوالحسنی ( ویراستار علمی : دکتر سید حسن زهرایی )

978-5-906016-18-8

قيمت : عرضه در کشور روسیه ريال

طرف مشاركت : دانشکده فیلولوژی انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (мгу),دانشگاه دولتی مسکو (мгу)

اطلاعات بیشتر --->سمت

Знакомство с исламскими науками

آشنايي با علوم اسلامي : كلام، فلسفه و عرفان

كد كتاب : 1772

-

Реда Биринджкар

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : بنیاد مطالعات اسلامی

اطلاعات بیشتر --->سمت

СЕМЬЯ с точки зрения ислама и психологии

خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسي

كد كتاب : 1771

مسكو

Мохаммад Реза Саларифар

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : بنیاد مطالعات اسلامی

اطلاعات بیشتر --->سمت

Введение в психологию религии

درآمدي بر روان‌ شناسي دين

كد كتاب : 1768

مسكو

Масуд Азербайджани , Сейед , Мехди Мусави Асл

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : شورای مفتیان روسیه

اطلاعات بیشتر --->سمت

История социальноц мысли в исламе

تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام

كد كتاب : 1765

مسكو

Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : دانشگاه دولتی داغستان

اطلاعات بیشتر --->سمت

Человек с точки зрения исламской доктрины

انسان از ديدگاه اسلام

كد كتاب : 1763

مسكو

Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : انستیتو شرق‌شناسی سن‌پترزبورگ

اطلاعات بیشتر --->سمت

Археология и искусство Ирана в I тысячелетии до н.э

باستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد

كد كتاب : 1762

مسكو

Хассан Талаи

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : دانشکده فیلولوژی انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (мгу),دانشگاه دولتی مسکو (мгу)

اطلاعات بیشتر --->سمت

Глубинные слои познания

بن‌ لايه‌ هاي شناخت

كد كتاب : 1761

مسكو

Ахмад Ахмади

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : انجمن فلاسفه روسيه

اطلاعات بیشتر --->سمت

ВЕСТНИК МИЛОСТИ

پيام‌آور رحمت

كد كتاب : 1760

مسكو

Сейед Али Миршарифи

-

قيمت : - ريال

طرف مشاركت : انستیتو شرق‌شناسی سن‌پترزبورگ

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی

Analysis and Evaluation of the Major Islamic Economic Issues

كد كتاب : 1633

اول ، 1391

سرمحقق عبدالباری راشد

978-964-530-816-0

قيمت : 60000 ريال

طرف مشاركت : آکادمی علوم افغانستان

اطلاعات بیشتر --->سمت

ناظم هروي : سخن‌ پرداز معروف سده يازدهم

Nazem Herawi : The Famous Eloquent of the Eleventh Century

كد كتاب : 1564

اول ، 1390

معاون سر محقق شاه‌ محمد مصلح

978-964-530-727-9

قيمت : 30000 ريال

طرف مشاركت : آکادمی علوم افغانستان

اطلاعات بیشتر --->