نسخه چاپی

كد كتاب : 2081/ گروه تخصصي : زبان و ادبيات روسي ,درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

Введение в историю и культуру России : с древнейших времен до второй половины XIX века

<#f:29/>

نويسنده : ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی

Nahideh , Kalashi , Mohammadreza Mohammadi , PhD

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : ندارد

طرف مشارکت خارجی : ندارد

چاپ : دوم ، 1397

تعداد صفحه : 124 ص

978-600-02-0453-2

قيمت : 70000 ريالمرحله تولید کتاب : جدید

شرح :

اين كتاب براى دانشجويان رشته زبان و ادبیات روسی در مقطع كارشناسى به عنوان منبع اصلى درس «آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد مى‏‌رود كه علاوه بر جامعه دانشگاهى، ساير علاقه‏‌مندان نيز از آن بهره‏‌مند شوند.

چكيده :

کتاب درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه به منظور دستیابی به منابع یکسان آموزشی برای تدریس درس «آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه» به زبان روسی نگاشته شده و به دانشجویان و علاقه‌مندان زبان روسی این فرصت را می‌دهد تا با مطالعه آن با تاریخ و فرهنگ روسیه، از روس باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم آشنا شوند. مؤلفان كوشيده‌اند با تدوين چند متن مرتبط به هم از لحاظ معنایی و يك متن کوتاه به زبان فارسی بر غناي هر فصل بيفزايند. ارائه تمرین‌ها و سؤال‌ها در پايان هر فصل نيز به دانشجويان به فهم بهتر متن، تسلط آنان بر واژه‌های ناآشنا و ساختارهای زبانی و موضوعات جدید کشورشناسی روسیه کمک شاياني مي‌كند.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

پیشگفتار
Предисловие
Вводный раздел: История и ее значение
Раздел 1: Россия
Раздел 2: Государство Киевская Русь и древнерусская культура
Раздел 3: Образование Древнерусского государства. Киевская Русь
Раздел 4: Принятие христианства на Руси
Раздел 5: Киевская Русь
Раздел 6: Распад единого государства. Киевская Русь
Раздел 7: Московское княжество
Раздел 8: Российское государство и культура в XVI-XVII веках
Раздел 9: Социально-экономическое и культурное развитие
Раздел 10: Россия в начале 18 века. Образование российской империи
Раздел 11: Государство и культура России нового времени
Раздел 12: Россия во второй половине 18 века. Екатерина II (1762-1796гг.)
Раздел 13: Российская империя первой половины 19 века
Раздел 14: Российская империя второй половины 19 века
Словарик
Литература


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: