نسخه چاپی
فرهیخته گرامی؛ فروش کتابهای «سمت» به دلیل انبارگردانی در سه روز پایانی سال متوقف شده است و از دوم فروردین 1398 از سر گرفته خواهد شد.

كد كتاب : 2132/ گروه تخصصي : جغرافيا ,ژئومورفولوژی (ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها)

(Geomorphology (Structure Process and Landforms)

<#f:29/>

نويسنده : دکتر ایرج جباری

Iraj Jabbari, PhD

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : <#f:25/>

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : اول ، 1396

تعداد صفحه : 452 ص

978-600-02-0521-8

قيمت : 240000 ريالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس "مبانی ژئومورفولوژی" به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

چكيده :

 

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه میگیرد که نمود عمل آنها در چهرة زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار میشود. نویسنده در این کتاب کوشیده است زمینریختهای مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمینساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنهای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ـ ذوب را توضیح دهد. این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمهای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم میکند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.

 

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

گفتار اول: مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی

  فصل اول: تعریف، قلمرو و تحول ژئومورفولوژی

گفتار دوم: ساختمان و زمین‌ریخت‌ها

  فصل دوم: زمین‌ساخت و آتشفشان­ سازندگان اصلی پیکره‌های بزرگ ناهمواری
  فصل سوم: زمین‌ریخت‌های آتشفشانی و نفوذی در مقیاس کوچک
  فصل چهارم: زمین‌ریخت‌های چین‌خورده و گسلی و کنترل‌های ساختمانی زهکش‌ها
  فصل پنجم: کنترل‌های ساختمانی سنگ‌ها بر روی زمین‌ریخت‌ها

گفتار سوم: فرایندها و زمین‌ریخت‌ها

  فصل ششم: هوازدگی و زمین‌ریخت‌ها
  فصل هفتم: فرایندهای دامنه‌ای
  فصل هشتم: چشم‌اندازهای رودخانه‌ای
  فصل نهم: چشم‌اندازهای یخچالی و رودخانة یخچالی
  فصل دهم: چشم‌اندازهای مجاور یخچالی
  فصل یازدهم: چشم‌اندازهای بادی
  فصل دوازدهم: چشم‌اندازهای ساحلی

گفتار چهارم: آب‌وهوا و زمین‌ریخت‌ها

  فصل سیزدهم: ژئومورفولوژی اقلیمی


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: