نسخه چاپی
فرهیخته گرامی؛ فروش کتابهای «سمت» به دلیل انبارگردانی در سه روز پایانی سال متوقف شده است و از دوم فروردین 1398 از سر گرفته خواهد شد.

كد كتاب : 2161/ گروه تخصصي : علوم تربيتي ,مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues

<#f:29/>

نويسنده : کالین جی. مارش - جرج ویلیس

Colin J.March , George Willis

مترجم : دکتر سید احمد مدنی

Seyed Ahmad Madani, PhD

طرف مشارکت داخلی : <#f:25/>

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : اول ،‌ 1397

تعداد صفحه : 684 ص

978-600-02-0567-6

قيمت : 330000 ريالمرحله تولید کتاب : جدید

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی در دوره تحصیلات تکمیلی به عنوان منبع درس "اصول و مبانی برنامه ریزی درسی" ترجمه شده، در درس های "تاریخ مطالعات برنامه درسی"، "طراحیو تدوین برنانه درسی" و "اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی" نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

چكيده :

کالین مارش و جرج ویلیس کوشیدهاند ضمن پرهیز از ساده یا تکساحتی پنداشتن برنامه درسی و با در نظر گرفتن انواع برنامههای درسی طرحریزیشده، اجراشده و تجربهشده، به تبیین شعار «دقّت در برنامهريزي، انعطافپذیری در اجرا» بپردازند. در این راستا، آنان به تعداد بسیار زیادی از پژوهشها، گزارشها، وقایع تاریخی و نظریههای متخصصان مشهور حوزه برنامه درسی اشاره کردهاند و در زمینه ماهیت و تاریخ برنامه درسی، رویکردها و نظریهپردازی برنامه درسی، تدوین و تغییر برنامه درسی، سطوح و مشارکتکنندگان در برنامهریزی درسی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی، سیاست و تصمیمگیری برنامه درسی، مطالب مفید و جامعی ارائه نمودهاند. مطالعه این کتاب ـ که یکی از «مهم‌‌ترین کتاب‌‌های حوزة مطالعاتی برنامه درسی در پنجاه سال گذشته» است ـ به دانشجویان و تمامی پژوهشگران و علاقهمندان به رشتههای علوم تربیتی توصیه میشود.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

فصل اول: ماهيت برنامه درسي
فصل دوم: تاريخ برنامه درسي
فصل سوم: رويکردها به برنامه درسی
فصل چهارم: نظريه‌پردازي برنامه درسی
فصل پنجم: تدوين و تغيير برنامه درسی
فصل ششم: برنامه‌ريزي درسي: سطوح و مشارکت‌کنندگان
فصل هفتم: اجراي برنامه درسی
فصل هشتم: ارزشيابي برنامه درسی و سنجش دانش‌آموزان
فصل نهم: سياست‌ها و تصميم‌گيري برنامه درسی


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: