نسخه چاپی

كد كتاب : 2154/ گروه تخصصي : علوم تربيتي ,فلسفه تعلیم و تربیت (غربی و اسلامی)

The Philosophy of Education (Westerrn & Islamic)

<#f:29/>

نويسنده : دکتر سید احمد رهنمایی

Seyed Ahmad Rahnamaei, PhD

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : دوم ، 1397

تعداد صفحه : 352 ص

978-600-02-0552-2

قيمت : 230000 ريالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس فلسفه تعلیم و تربیت تدوین شده است.

چكيده :

فلسفه تعليم و تربيت به سه پرسش اساسي پاسخ مي‌دهد که پاسخ به هريک، دربرگيرنده رکني از ارکان فلسفه تعليم و تربيت است:
1. پرسش از «چيستي تعليم و تربيت» بيان‌کننده مجموعه‌اي از مباني و اصول تعليم و تربيت است؛
2. پرسش از «چرايي تعليم و تربيت» مستلزم پاسخي مناسب به «انگيزش»، «حکمت» و اهداف تعليم و تربيت است؛
3. پرسش از «چگونگي تعليم و تربيت» به روش‌شناسي تعليم و تربيت نظر دارد.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

بخش اول: مفهوم شناسی

درس اول: فلسفه، فلسفه مضاف، فلسفه تعلیم و تربیت
درس دوم: چیستی معرفت
درس سوم: مبانی و اصول در تعلیم و تربیت

بخش دوم: فلسفه تعلیم و تربیت غربی

درس چهارم: طبقه بندی مکاتب و فلسفه های تربیتی غرب
درس پنجم: وجودگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس ششم: وجودگرایان خداباور در فلسفه تعلیم و تربیت
درس هفتم: وجودگرایان لائیک در فلسفه تعلیم و تربیت
درس هشتم: انسان مداری و فلسفه تعلیم و تربیت
درس نهم: چالش های پیش روی انسان مداری
درس دهم: رفتارگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس یازدهم: روان تحلیلگری و فلسفه تعلیم و تربیت
درس دوازدهم: خرده مکتب های فرونگر و فلسفه تعلیم و تربیت

بخش سوم: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

درس سیزدهم: مبانی هستی شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس چهاردهم: مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس پانزدهم: مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس شانزدهم: اصول هستی شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس هفدهم: اصول معرفت شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس هجدهم: اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس نوزدهم: روش ها در تعلیم و تربیت اسلامی
درس بیستم: اهداف تعلیم و تربیت اسلامی


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: