اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Learning Sources in Education
كد كتاب : 1427
هفتم ، 1396
دكتر اكبر سليمان‌ نژاد ، محمد وفائي‌ مهر
978-964-530-558-9
قيمت : 90000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
سمت

چاپ شده
Simple Rhyming
كد كتاب : 1047
سوم ، 1396
دكتر شهريار حسن‌ زاده
978-964-530-106-2
قيمت : 50000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي