اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Rules of Civil Islamic Jurisprudence
كد كتاب : 569
ششم ، 1387
دكتر اسدالله لطفی
978-964-459-601-8
قيمت : 18000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه بوعلي سينا همدان