اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Islam & Diplomatic Law
كد كتاب : 1851
اول ، 1393
محمد حسین پورامینی
978-600-02-0097-8
قيمت : 70000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه علوم اسلامی رضوی