اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Private International Law
كد كتاب : 1630
دوم ، 1392
عبدالواحد افضلی ، محمد اسحق رحیمی
978-964-530-812-2
قيمت : 80000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، افغانستان