اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Koranic Sciences
كد كتاب : 449
یازدهم ، 1396
مرحوم آيت الله محمدهادي معرفت
978-600-02-0156-2
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي التمهيد
سمت

چاپ شده
Immunization of Koran from Distortion
كد كتاب : 448
چهارم ، 1395
مرحوم آيت الله محمد هادي معرفت
978-964-459-466-3
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي التمهيد