اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Historisches Worterbuch der Philosophie
كد كتاب : 1081
سوم ، 1395
يوآخيم ريتر ، كارلفريد گروندر ، گتفريد گابريل
978-964-530-148-2
قيمت : 220000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي - پژوهشي نو ارغنون