اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
An Introduction to the Science of the Holy Defense
كد كتاب : 1623
هفدهم ، 1396
دکتر هادی‌ مراد پیری ، دکتر مجتبی شربتی
978-964-530-908-2
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس