نسخه چاپی
زبان و ادبيات فرانسه


سمت

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه (به زبان فرانسه)

Grands ecrivains contemporains de langue francaise

كد كتاب : 2207

اول ، 1397

دکتر علیرضا غفوری

978-600-02-0628-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهبردهای یادگیری

Les strategies d'apprentissage

كد كتاب : 2204

اول ، 1397

پل سیر

978-600-02-0623-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساختار افق در شعر معاصر فرانسه

La structure d`horizon dans la poesie francaise contemporaine

كد كتاب : 2173

اول ، 1397

میشل کولو

978-600-02-0585-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون اسلامی

Lecture de textes islamiques

كد كتاب : 2162

اول ، 1397

دکتر صفورا ترک لادانی

978-600-02-0570-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فرانسه: اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی)

La Grammaire Française: Nom et Adjectif(Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif persan)

كد كتاب : 2101

اول ، 1396

دکتر مهری بهرام بیگی

978-600-02-0475-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد نامه‌ نگاری به زبان فرانسه

Règles de la correspondance française

كد كتاب : 2023

اول ، 1395

دکتر مهری بهرام بیگی

978-600-02-0344-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان مقایسه‌ ای فرانسه و فارسی

Grammaire Comparée Française et Persane

كد كتاب : 2015

دوم ، 1396

دکتر محمد جواد کمالی

978-600-02-0333-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آخرین جریان های نقد ادبی در فرانسه

Le renouveau de la critique littéraire en France

كد كتاب : 1883

اول ، 1394

دکتر نسرین خطاط ،‌دکتر ژاله کهنمویی‌ پور

978-600-02-0131-9

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)

TRADUCTION DE TEXTES LITTERAIRES ( Français-Persan)

كد كتاب : 1852

دوم ، 1397

دکتر محمد جواد کمالی

978-600-02-0098-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر انشای ادبی و داستان نویسی

INITIATION A LA DISSERTATION LITTERAIRE ET A LA NARRATOLOGIE

كد كتاب : 1839

اول ، 1393

دکتر سعدی جعفری کاردگر

978-600-02-0081-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رمان نو در فرانسه

Le Nouveau Roman En France

كد كتاب : 1758

اول ، 1392

دکتر آذین حسین زاده ، دکتر کتایون شهپر راد

978-964-530-973-0

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان ( انگلیسی - فرانسه - فارسی )

A Descriptive Dictionary of Language Teaching Terms

كد كتاب : 1683

اول ، 1392

دکتر روح‌ الله رحمتیان ، مرضیه مهرابی

978-964-530-876-4

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ ادبیات فرانسه قرن 17 و 18

Histoire de la littérature française XVIIe et XVIIIe siècles

كد كتاب : 1621

دوم ، 1396

دکتر رؤیا لطافتی ، دکتر بیتا معظمی فراهانی

978-964-530-801-6

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه متون علمی و فنی فرانسه - فارسی

Traduction de textes scientifiques et techniques français

كد كتاب : 1618

اول ، 1391

دکتر نگین بازرگان دیلمقانی

978-964-530-796-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکتبهای ادبی فرانسه

Les Écoles Littéraires Françaises

كد كتاب : 1601

اول ، 1391

علیرضا غفوری

978-964-530-774-3

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي : رساله راهبردي

Littérature générale et littérature comparée: essai d’orientation

كد كتاب : 1529

اول ، 1390

سيمون ژون

978-964-530-687-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصويرشناسي

Imagologie

كد كتاب : 1467

اول ، 1390

دکتر ايلميرا دادور

978-964-530-607-4

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزشيابي دانش و مهارتهاي ارتباطي زبان

Évaluer Les apprentissages dans une approche Cmmunicative

كد كتاب : 1432

دوم ، 1393

دنيز لوسيه

978-964-530-563-3

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون علوم انساني و اجتماعي

Lecture de textes en sciences humaines et sociales

كد كتاب : 1382

اول ، 1389

دكتر مرتضي كتبي ، دكتر مهري بهرام‌ بيگي

978-964-530-492-6

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واژه‌ شناسي ( به زبان فرانسه )

La lexicologie française

كد كتاب : 1365

سوم ، 1394

دكتر شهرزاد ماكويي

978-964-530-472-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديرينه‌ شناسي ترجمه ( ميان ايران و فرانسه )

Histoire de la traduction: Entre l'iran et la france

كد كتاب : 1364

سوم ، 1397

دكتر ايلميرا دادور

978-964-530-471-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني انشاء فرانسه

Vers la composition française

كد كتاب : 1351

اول ، 1389

دكتر سهيلا اسمعيلي ، دكتر رؤيا رزاقي ، دكتر آناهيتا قائم‌مقامي

978-964-530-454-4

قيمت : 23000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه ( جلد چهارم ) : قرن نوزدهم

Histoire de la littérature française ( TomeIV: Le XIXe siècle)

كد كتاب : 1317

اول ، 1388

پير برونل ، ايوان بلانژه ، دانيل كوتي ، فيليپ سليه ، ميشل تروفه

978-964-530-410-0

قيمت : 44500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكرد ارتباطي در آموزش زبان

L'approche Communicative en didactique des langues

كد كتاب : 1302

اول ، 1388

كلود ژرمن

978-964-530-390-5

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي ترجمه ( مسائل ترجمه متون ادبي از فارسي به فرانسه )

Les théories de la traduction des textes littéraires persans en francais

كد كتاب : 1270

دوم ، 1394

دكتر رؤيا لطافتي ، ارشنگ صرافان چهارسوقي

978-964-530-348-6

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر ادبيات تطبيقي

Initiation à la littérature comparée

كد كتاب : 1269

اول ، 1388

دكتر ايلميرا دادور

978-964-530-346-2

قيمت : 18000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه : قرن بيستم

Histoire de la littérature francaise : XXe siècle

كد كتاب : 1268

اول ، 1388

دكتر رؤيا لطافتي ، دكتر بيتا معظمي فراهاني

978-964-530-345-5

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه : قرن نوزدهم

Histoire de la littérature francaise : XIXe siècle

كد كتاب : 1266

اول ، 1388

دكتر رؤيا لطافتي ، دكتر بيتا معظمي فراهاني

978-964-530-344-8

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فن ترجمه ( فرانسه به فارسي )

Techniques de traduction (français en persan)

كد كتاب : 1232

هفتم ، 1397

دكتر محمدجواد كمالي

978-964-530-310-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

وقايع‌ نگاري ( به زبان فرانسه )

Description d’ événements

كد كتاب : 1111

سوم ، 1396

دكتر رؤيا رزاقي

978-964-530-182-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجزيه و تحليل نشانه - معناشناختي گفتمان

Analyse sémiotique du discours

كد كتاب : 1050

ششم ، 1396

دكتر حميدرضا شعيري

978-964-530-109-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

امثال و تعبيرات موضوعي ( به زبان فرانسه )

Expressions et proverbes thématiques

كد كتاب : 1011

ششم ، 1397

دكتر ناهيد جليلي مرند

978-964-530-059-1

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي مقايسه ‌اي وجه و زمان فعل در زبانهاي فارسي و فرانسه

Etude comparative des modes et des temps dans les langues française et persane

كد كتاب : 990

هفتم ، 1397

دكتر سهيلا فتاح ، وجيهه هواكشيان

978-964-530-035-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واژه‌ شناسي موضوعي ( فرانسه )

Lexicologie thématique

كد كتاب : 927

هفتم ، 1397

دكتر ناهيد جليلي مرند

978-964-530-890-0

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ توصيفي و تحليلي آثار برگزيده نمايشي ( فرانسه - فارسي )

Dictionnaire descriptif et analytique des oeuvres dramatiques choisies ( Français-Persan )

كد كتاب : 898

اول ، 1384

دكتر شهناز شاهين

964-459-946-2

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقابله و بررسي آثار ترجمه شده

Etude comparée des textes traduits

كد كتاب : 896

سوم ، 1396

دكتر كتايون شهپر راد ،دكتر آذين حسين زاده

978-600-02-0548-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش پيشرفته ( به زبان فرانسه )

L'expression écrite

كد كتاب : 884

اول ، 1384

دكتر هما لسان پزشكي

978-964-459-930-9

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفهوم متون گوناگون ( به زبان فرانسه )

Lecture et compréhension de textes divers

كد كتاب : 849

چهارم ، 1397

دكتر سهيلا اسمعيلي

978-964-459-893-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسطوره و ادبيات

Literature and Mythology

كد كتاب : 848

پنجم ، 1395

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

978-964-459-892-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و ترجمه متون اسلامي ( از منابع مختلف )

Lecture et traduction de textes islamiques ( de sources différentes )

كد كتاب : 827

نهم ، 1397

دكتر افضل وثوقي ، محمود جوان

978-964-459-871-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فرانسه (فعل)

La grammaire française : Le verbe

كد كتاب : 785

پنجم ، 1397

دكتر محمدجواد كمالي

978-964-459-823-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب‌ شناسي گزيده توصيفي رشته زبان فرانسه ( كتابهاي درسي و كمك درسي )

La bibliographie sommaire descriptive de la langue française ( livres scolaires et supplémentaires )

كد كتاب : 719

اول ، 1382

دکتر مهري بهرام‌ بيگي

964-459-756-7

قيمت : 5000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفهوم متون ساده ( به زبان فرانسه )

Lecture et compréhension des textes simples

كد كتاب : 678

ششم ، 1395

دكتر زهره جوزداني ،دكتر نازيتا عظيمي ميبدي

978-964-530-503-9

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش به زبان فرانسه

La pratique écrite du français

كد كتاب : 645

دوم ، 1391

دكتر حامد فولادوند ، دكتر رؤيا لطافتي

978-964-459-681-0

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انواع نوشته ‌هاي منثور ( به زبان فرانسه )

Les différents genres de prose littéraire

كد كتاب : 615

سوم ، 1394

دكتر ژاله كهنموئي پور

978-964-459-649-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير متون فرانسه

Commentaire composé

كد كتاب : 608

اول ، 1381

دكتر حسن فروغي

978-964-459-642-1

قيمت : 17000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني معنا‌شناسي نوين

Les Préalables de la nouvelle sémiotique

كد كتاب : 600

ششم ، 1397

دكتر حميدرضا شعيري

978-600-02-0546-1

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون ساده

Lecture de textes simples

كد كتاب : 545

هفتم ، 1397

دكتر زهره جوزداني ، دكتر نازيتا عظيمي ميبدي

978-964-459-574-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي فرانسه

Lecture et traduction de textes journalistiques

كد كتاب : 501

سوم ، 1394

دكتر افضل وثوقي

978-964-459-522-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه نگاري ( به زبان فرانسه )

La Correspondance

كد كتاب : 465

دوازدهم ، 1397

دكتر رؤيا لطافتي ، دكتر مهري بهرام‌ بيگي

978-600-02-0394-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه (جلد پنجم) : قرن بيستم ميلادي

Histoire de la Littérature française (Tome V: Le XXe siècle)

كد كتاب : 360

سوم ، 1391

پير برونل و ديگران

978-964-459-362-8

قيمت : 61000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه ( جلد چهارم ) : قرن نوزدهم ميلادی

Histoire de la littérature française ( Tome IV : Le XIXe siècle )

كد كتاب : 355

چهارم ، 1388

پير برونل و ديگران

978-964-459-358-1

قيمت : 34500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر ادبيات فرانسه

Initiation à la littérature française

كد كتاب : 349

سوم ، 1388

دكتر سهيلا اسمعيلي

978-964-459-351-2

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تئاتر و مسائل اساسي آن

Le théâtre: Les Problématiques essentielles

كد كتاب : 316

سوم ، 1392

ميشل وييني

978-964-459-316-1

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه ( جلد اول ) : قرون وسطي و قرن شانزدهم

Histoire de la littérature française ( Tome I : Le Moyen Age et le XVIe siècle )

كد كتاب : 277

ششم ، 1397

دكتر ابراهيم شكورزاده بلوري

978-600-02-0579-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه اي بر يادداشت برداري و روش تحقيق

Introduction à la recherche littéraire

كد كتاب : 265

هشتم ، 1396

دكتر حسن فروغي

978-964-530-502-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه (جلد دوم) : قرن هفدهم ميلادي

Histoire de la littérature française (Tome II) : Le XVIIe siècle

كد كتاب : 241

هفتم ، 1392

پير برونل و ديگران

978-964-459-241-6

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات فرانسه ( جلد سوم ) : قرن هجدهم ميلادي

Histoire de la littérature française ( Tome III : Le XVIIIe siècle )

كد كتاب : 199

هفتم ، 1392

پير برونل و ديگران

978-964-459-199-0

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامي ( فارسي - فرانسه )

Dictionnaire des termes techniques islamiques ( Persan - Français )

كد كتاب : 173

اول ، 1375

دكتر ابراهيم شكورزاده بلوري

978-964-459-173-0

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد ادبي

La critique littéraire

كد كتاب : 125

دوازدهم ، 1396

دكتر ژاله كهنموئي ‌پور ، دكتر نسرين خطاط

978-964-530-100-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انواع شعر فرانسه : ازآغاز تا شكوفايي شعر نو

Versification française et genres poétiques

كد كتاب : 92

دوازدهم ، 1397

دكتر شهناز شاهين ، دكتر مهوش قويمي

978-600-02-0560-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان فرانسه عمومی (مرحله اول)

Français général : Pour les étudiants des universités

كد كتاب : 29

دوم ، 1373

دكتر مهوش قويمی، آنماری موثقی

978-964-459-029-0

قيمت : 5000 ريال

اطلاعات بیشتر --->