نسخه چاپی
آموزش زبان انگليسي


سمت

نامه نگاری

Correspondence in English

كد كتاب : 2144

اول ، 1396

ضیاء تاج الدین، منصور ابطحی و علی رحیمی

978-600-02-0539-3

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آوا شناسی

An Introductory Course of English Phonetics and Phonology

كد كتاب : 2138

اول ، 1396

محمد حسین کشاورز

978-600-02-0534-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی

Teaching Practice for English Language Teachers

كد كتاب : 1914

اول ، 1394

دکتر ساسان بالغی زاده

978-600-02-0184-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی

Understanding Research in Applied Linguistic

كد كتاب : 1829

اول ، 1393

دکتر سیدمحمدرضا هاشمی

978-600-02-0060-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتی

Reading Journalistic English Texts

كد كتاب : 1712

اول ، 1395

ربابه پهلوان باقری ، ندا کاووسی

978-600-02-0312-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای عملی تهیه و تدوین مطالب درسی برای معلمان زبان انگلیسی

Materials Development for English Language Teachers : A Practical Guide

كد كتاب : 1625

چهارم ، 1395

دکتر ساسان بالغی‌ زاده

978-964-530-805-4

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش پايه

Essential of Basic Writing

كد كتاب : 1386

اول ، 1389

فلورسيتا بوستامانته

978-964-530-501-5

قيمت : 39500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفاهيم (1)

Reading Comprehension (1)

كد كتاب : 1235

دوم ، 1392

دكتر سيداكبر ميرحسني

978-964-530-313-4

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تدريس

An Introduction to Methodology for TEFL/TESL

كد كتاب : 1053

چهارم ، 1393

دكتر حسين فرهادي ، دكتر صابر دلشاد

978-964-530-111-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجزيه و تحليل خطاها براي دانشجويان و معلمان زبان انگليسي

Error Analysis : A Practical Course for English Students and Teachers

كد كتاب : 1025

ششم ، 1395

دكتر محمدحسين كشاورز

978-964-530-075-1

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شيوه نامه‌ نگاري

Writing Letters

كد كتاب : 1021

هفتم ، 1394

سيدهادي جلالي چيمه

978-964-530-070-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شيوه استفاده از فرهنگ واژگان انگليسی

How to Use a Dictionary

كد كتاب : 1008

دوم ، 1391

زهرا اكبري

978-964-530-054-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه و دانشگاهي (3)

Proceedings of the First National ESP/EAP Conference Volume (III)

كد كتاب : 983

دوم ، 1388

جمعي از مؤلفان

978-964-530-029-4

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه و دانشگاهي (2)

Proceedings of the First National ESP/EAP Conference Volume (II)

كد كتاب : 958

دوم ، 1388

جمعي از مؤلفان

978-964-530-004-1

قيمت : 30500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه و دانشگاهي (1)

Proceedings of the First National ESP/EAP Conference Volume (I)

كد كتاب : 893

دوم ، 1387

جمعي از مؤلفان

978-964-459-941-5

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتي

A Course in Reading Journalistic Material

كد كتاب : 648

یازدهم ، 1395

دكتر صابر دلشاد

978-964-459-684-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي نگارش

A Guide to the Essentials of Paragraph Writing

كد كتاب : 604

اول ، 1381

علي اكبر جعفرپور بروجني

964-459-638-2

قيمت : 3500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتي

Learn the Press

كد كتاب : 568

دوم ، 1382

بهجت پهلوان ، اعظم سازور

978-964-459-600-1

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبيات و آموزش زبان

Literature and Language Teaching

كد كتاب : 558

اول ، 1380

گيليان لازار

964-459-591-2

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور و نگارش انگليسي ( 1 و 2 )

English Language Grammar for College Students (1 & 2)

كد كتاب : 552

پنجم ، 1396

دكتر بهروز عزبدفتري

978-964-530-772-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقاله نويسي

Essay Writing

كد كتاب : 549

هفتم ، 1391

دكتر عباس كسرائيان ، محمدرضا فخر روحاني

978-964-459-579-0

قيمت : 18000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش پيشرفته

Advanced Writing

كد كتاب : 492

دهم ، 1396

فلورسيتا بوستامانته

978-964-530-655-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كليات زبانشناسي

Linguistics & Language

كد كتاب : 461

پنجم ، 1389

دكتر محمود فرخ پي

978-964-459-479-3

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفاهيم ( پيش نياز )

Prerequisite Reading

كد كتاب : 415

سوم ، 1387

سيدمهدي سجاديان

978-964-459-424-3

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گفت و شنود آزمايشگاهي ( 1 و 2 )

Language Laboratory (1&2)

كد كتاب : 408

دوم ، 1388

دكتر زهره كسائيان ، دكتر محمدرضا طالبي نژاد

978-964-459-417-5

قيمت : 7000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه نگاري

Letter Writing

كد كتاب : 321

پانزدهم ، 1396

سيدهادي جلالي چيمه ، دكتر عباس كسرائيان

978-600-02-0209-5

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فنون يادگيري

Study Skills

كد كتاب : 292

چهاردهم ، 1396

تاليف و گردآوري : رامين اكبری ، دكتر سيد اكبر مير حسنی

978-600-02-0050-3

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفاهيم (2)

Reading Comprehension (II)

كد كتاب : 253

هفتم ، 1390

گردآوري : دكتر سيداكبر ميرحسني ، سيدمهدي سجاديان

978-964-459-253-9

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آوا شناسي

A Practical Course of English Phonetics and Phonology

كد كتاب : 243

هفدهم ، 1396

دكتر محمدحسين کشاورز

978-964-459-495-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفاهيم ( 3 )

Reading Comprehension ( III )

كد كتاب : 193

هشتم ، 1390

دكتر فريده پورگيو ، دكتر فيروز صديقي

978-964-459-193-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تلفظ انگليسي : در قالب صوت شناسي گشتاري

A Course in English Pronunciation : A Generative Framework

كد كتاب : 170

سوم ، 1385

دكتر لطف ا... يارمحمدي ، غلامرضا پوراعتدال

978-964-459-170-9

قيمت : 12500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن و درك مفاهيم ( 1 )

Reading Comprehension ( 1 )

كد كتاب : 132

هفتم ، 1384

دكتر سيد اكبر ميرحسني

964-459-132-1

قيمت : 9000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آزمون در زبان انگليسي ( نظريه ها و كاربردها )

Testing Language Skills From Theory to Practice

كد كتاب : 111

بیست و دوم ، 1396

دكتر حسين فرهادي ، دكتر عبدالجواد جعفرپور ، دكتر پرويز بيرجندي

978-964-530-464-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->