نسخه چاپی
اهل سنت


سمت

مبادی فقه شافعی

Shafiʻi Jurisprudence Rudiments

كد كتاب : 2090

اول ، 1396

دکتر فرزاد پارسا

978-600-02-0465-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبادی اصول فقه شافعی

The Principles of Islamic Jurisprudence (The Shafi ʻi School )

كد كتاب : 2064

اول ، 1396

دکتر سید نوید نقشبندی

978-600-02-0429-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه مذهب شافعی

Fiqh Rules of Shafi`i Madhhab

كد كتاب : 1745

اول ،‌ 1392

دکتر سالم افسری

978-964-530-958-7

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آیات ‌الاحکام تطبیقی

Comparative Jurisprudential Verses

كد كتاب : 1668

دوم ، 1393

استاد خلیل قبله ‌ای خویی

978-964-530-858-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->