نسخه چاپی
زبان و ادبيات فارسي


سمت

تاریخ تطور نثر فارسی

The History of the Evolution of Persian Prose

كد كتاب : 2146

اول ، 1396

دکتر سیروس شمیسا

978-600-02-0536-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

Persian Literary Influence on English Literature

كد كتاب : 2008

اول ، 1396

دکتر حسن جوادی

978-600-02-0326-9

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات انقلاب اسلامی

literature of the Islamic Revolution

كد كتاب : 2003

اول ، 1395

دکتر محمد رضا ترکی

978-600-02-0314-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پیشگامان شعر فارسی

Pioneers of Persian Poetry

كد كتاب : 1976

اول ، 1394

دکتر محمد رضا ترکی

978-600-02-0274-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبک‌ شناسی نثر پارسی : از قرن چهارم تا قرن سیزدهم

Stylistics of Persian Prose from the 4th to 13th Century

كد كتاب : 1963

اول ، 1394

دکتر محمد غلامرضایی

978-600-02-0261-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزیده‌ ای از دیوان خاقانی

A Selection of Khaghani Poems

كد كتاب : 1958

اول ، 1394

دکتر عباس ماهیار

978-600-02-0250-7

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تصوف ( جلد دوم ) : سیر تطور عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری

The Evolutionary Course of Islamic Mysticism from the 7th Century up to the 10th Century

كد كتاب : 1957

اول ، 1394

دکتر سید علی‌ اصغر میر باقری‌ فرد

978-600-02-0248-4

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگاهی تحلیلی به علم بیان

Analytical Approach to Rhetoric

كد كتاب : 1954

اول ، 1394

دکتر حسین آقا حسینی ، دکتر محبوبه همتیان

978-600-02-0245-3

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ ادبیات ایران (2) : از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول

The History of Persian Literature (2) : from the Seljuq Dynasty to the Mongolian Invasion

كد كتاب : 1931

اول ، 1394

دکتر سید علی‌ اصغر میر باقری فرد ، دکتر محمود براتی ، دکتر حسین آقا حسینی

978-600-02-0213-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی

A Dictionary of Medical and Pharmacological Terms in Persian Literature

كد كتاب : 1920

اول ، 1394

دکتر مهدی محقق با همکاری حمیده حجازی

978-600-02-0192-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده مقامات حریری

A Selection of Maq̄amāt al- Hariri

كد كتاب : 1915

اول ، 1394

دکتر عبداللّه رادمرد ، دکتر مجتبی مجرّد ، زهرا غزالی‌ پور

978-600-02-0186-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شاهنامه (2) : شاخ سرو سایه‌ فکن ( برگزیده داستان فرود ، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار )

Shâhnâme (vol . 2) : Branch of Shady Cypress (Choosen from Story of Forud , Biẑan and Maniẑe and Rostam and Esfandyậr)

كد كتاب : 1913

سوم ، 1396

دکتر سجاد آیدنلو

978-600-02-0183-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان و ادبیات عامه ایران

Folk Language and Literature of Iran

كد كتاب : 1907

دوم ، 1396

دکتر حسن ذوالفقاری

978-600-02-0177-7

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شاهنامه (1) نامورنامه شهریار ( برگزیده دیباچه ، داستان هفت‌ خان رستم ، رستم و سهراب و سیاوش )

Shâhnâme (vol. 1) : Famous Book of King ( Choosen from Preface and Story of Haft Xân , Rostam and Sohrâb and Siyâvaš )

كد كتاب : 1875

چهارم ، 1396

دکتر سجاد آیدنلو

978-600-02-0124-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چهار گوهر : گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق ( انوری ابیوردی ، ظهیر فاریابی و جمال الدین و کمال الدین اصفهانی )

Four Masters : An Anthology of Poems by the Poets of the Literary Territory of Iraq : Anvari Abivardi , Zahiroddin Faryabi and Jamaloddin & kamaloddin Isfahani

كد كتاب : 1856

دوم ، 1396

دکتر کاظم دزفولیان

978-600-02-0101-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

Metaphor : A Practical Introduction

كد كتاب : 1838

اول ، 1393

زُلتن کوِچش

978-600-02-0080-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی

Comparative literary Studies : An Introduction

كد كتاب : 1830

دوم ،‌ 1396

زیگبرت سالمُن پراور

978-600-02-0061-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده متون تفسیری فارسی : با تأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

Persian Exegetic Texts : With a Focus on Kashf-al-Asrar and Rawzal Janan

كد كتاب : 1827

اول ، 1393

دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

978-600-02-0058-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر انقلاب اسلامی

Poetry of the Islamic Revolution

كد كتاب : 1757

اول ، 1392

دکتر صابر امامی

978-964-530-972-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گامی در بیکران : ( گزارش بیست و یک غزل از نیمه دوم دیوان حافظ )

A Step into the Infinitude (A Report on 21 Sonnets from the 2nd Half of Hafez`s Complete Works)

كد كتاب : 1727

اول ، 1392

دکتر میر جلال الدین کزازی

978-964-530-938-9

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش

Teaching Rhyme and Meters Through Questioning

كد كتاب : 1724

دوم ، 1395

دکتر روح الله هادی

978-964-530-932-7

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

An Introduction to Electronic and Printing Sources and References in Persian Literature

كد كتاب : 1694

اول ، 1392

دکتر غلامحسین غلامحسین‌ زاده ، دکتر احمد رضی

978-964-530-894-8

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

The Persian Poetry from 6th to 9th Century (H)

كد كتاب : 1676

اول ، 1392

دکتر ناصر نیکوبخت

978-964-530-867-2

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرائت عربی (3) : پانزده گفتار از نهج‌ البلاغه

Arabic reading Book (3)

كد كتاب : 1637

اول ، 1391

دکتر سید محمد حسینی

978-964-530-820-7

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

The Persian Poetry From the Beginning to the 6th Century (H)

كد كتاب : 1629

اول ، 1391

دکتر ناصر نیکوبخت

978-964-530-811-5

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بر آستان جانان ( گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ )

At the Threshold of the True- Love

كد كتاب : 1622

اول ، 1391

دکتر میر جلال ‌الدین کزازی

978-964-530-802-3

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرائت متون عربی 1 ( داستانهای قدیم )

Reading Arabic Fictional Texts

كد كتاب : 1616

اول ، 1391

دکتر ناصر قلی سارلی

978-964-530-792-7

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آزمایشگاه زبان فارسی (1)

Persian Language Laboratory (1)

كد كتاب : 1615

دوم ، 1393

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه ، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

978-964-530-791-0

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش مقدماتی زبان فارسی ( برای عرب‌ زبانها )

Persian Language Basic Training ( for Arabic Speakers )

كد كتاب : 1614

دوم ، 1393

دکتر حسین هاجری

978-964-530-790-3

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ایران‌ شناسی

Iranology

كد كتاب : 1604

دوم ، 1396

دکتر محمد رضا سعیدی ، بهزاد بلمکی

978-964-530-778-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ناظم هروي : سخن‌ پرداز معروف سده يازدهم

Nazem Herawi : The Famous Eloquent of the Eleventh Century

كد كتاب : 1564

اول ، 1390

معاون سر محقق شاه‌ محمد مصلح

978-964-530-727-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي : رساله راهبردي

Littérature générale et littérature comparée: essai d’orientation

كد كتاب : 1529

اول ، 1390

سيمون ژون

978-964-530-687-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق‌ الطير ( تصحيح و توضيح )

Mantiq-ut-Tayr

كد كتاب : 1500

چهارم ، 1396

دکتر محمود عابدي ، دکتر تقي پورنامداريان

978-964-530-640-1

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عروض و قافيه عربي

Arabic Prosody and Rhyme

كد كتاب : 1499

اول ، 1390

دکتر علي‌ اصغر قهرماني مقبل

978-964-530-647-0

قيمت : 27000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فارسي

Persian Grammar

كد كتاب : 1487

سوم ، 1391

دکتر عباسعلي وفايي

978-964-530-634-0

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر معاصر ايران (تا انقلاب اسلامي)

Iranian Contemporary Poetry (Up To Islamic Revolution)

كد كتاب : 1459

چهارم ، 1396

دکتر صابر امامي

978-964-530-596-1

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فن ترجمه از عربي به فارسي

The Technique of Translation From Arabic to Persian

كد كتاب : 1456

سوم ، 1392

دکتر رضا ناظميان

978-964-530-593-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول نگارش ساده فارسي (براي عرب زبانها)

Principles of Persian Simple Writing: for Arabic Speakers

كد كتاب : 1434

دوم ، 1391

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده با همكاري فاطمه هادي بخيت

978-964-530-565-7

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كليات تاريخ ادبيات فارسي

A General History of Persian Literature

كد كتاب : 1416

سوم ، 1393

دكتر محمدجعفر ياحقي

978-964-530-543-5

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جمله‌ سازي ساده فارسي (براي عرب‌ زبانها)

Persian Simple Phraseology: for Arabic Speakers

كد كتاب : 1407

دوم ، 1391

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده با همكاري دكتر عصمت اسماعيلي ، دكتر نعيمه حسوكي

978-964-530-531-2

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رستم و اسفنديار

Rostam & esfandyar

كد كتاب : 1405

دوم ، 1391

دكتر غلامعلي فلاح

978-964-530-533-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شعر ساده فارسي

Persian Simple Poetry

كد كتاب : 1402

سوم ، 1397

دكتر محمد دانشگر

978-964-530-526-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش مقدماتی زبان فارسی

An Introduction to Persian Language Writing

كد كتاب : 1401

دوم ، 1391

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده

978-964-530-525-1

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات ايران (2)

The History of Persian Literature (2)

كد كتاب : 1400

سوم ، 1397

دكتر سيدعلی اصغر ميرباقری فرد و ديگران

978-964-530-524-4

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نثر ساده فارسي

Persian Simple Prose

كد كتاب : 1389

سوم ، 1396

دكتر مهبود فاضلي

978-964-530-505-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحليل شعر فارسي

Analyzing Persian Poetry

كد كتاب : 1388

سوم ، 1393

دكتر ناصر نيكوبخت

978-964-530-504-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي نگارش علمي

Academic Writing Instruction

كد كتاب : 1384

دوم ، 1391

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده

978-964-530-494-0

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون منظوم پهلواني : برگزيده‌ هاي منظومه‌ هاي پهلواني پس از شاهنامه

Selections From Heroic Poems: Heroic Poetic Works (Selections From Heroic Poem)

كد كتاب : 1283

دوم ، 1393

دكتر سجاد آيدنلو

978-964-530-362-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه ‌شناسي ادبيات فارسي

The Sociology of The Persian Literature

كد كتاب : 1243

چهارم ، 1396

دكتر محمد پارسا نسب

978-964-530-318-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسی ( جلد نهم ) : از پادشاهی خسرو پرويز تا پادشاهی يزدگرد

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 9 )

كد كتاب : 1205

پنجم ، 1396

دكتر مير جلال‌ الدين كزازی

978-964-530-283-0

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نحو جديد : دستور كاريردي زبان عربي

Nahve-e Jadid : A Practical Grammar of Arabic Language

كد كتاب : 1189

چهارم ، 1396

دكتر شوقي ضيف

978-964-530-268-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد هشتم ) : از پادشاهي يزدگرد تا پادشاهي هرمزد

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol. 8 )

كد كتاب : 1156

ششم ، 1396

دكتر مير جلال‌ الدين كزازي

978-964-530-233-5

قيمت : 370000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با تاريخ بيهقي

ās (e) nā-yī bā tārīx-e bayhaγī

كد كتاب : 1129

اول ، 1386

دكتر رضا مصطفوي سبزواري

978-964-530-202-1

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد هفتم ) : از پادشاهي اسكندر تا پادشاهي بهرام گور

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol. 7 )

كد كتاب : 1066

چهارم ، 1394

دكتر مير جلال‌ الدين كزازي

978-964-530-127-7

قيمت : 255000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي و تحليل سبك شخصي مولانا در غزليات شمس

Analysis of Rumi's Personal Style in “Ghazaliat-e Shams”

كد كتاب : 1049

دوم ، 1386

دكتر علي حسين‌ پور چافي

964-530-108-4

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قافيه ساده

Simple Rhyming

كد كتاب : 1047

سوم ، 1396

دكتر شهريار حسن‌ زاده

978-964-530-106-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

صرف و نحو عربي 1 و 2

Arabic Morphology & Syntax 1-2

كد كتاب : 1045

هشتم ، 1396

دكتر عباس ماهيار

978-964-530-892-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزيده‌ ای از متون تفسيری

Excerpts from Interpretative Texts

كد كتاب : 1010

دوم ، 1388

دكتر سيد مرتضی هاشمی

964-530-056-8

قيمت : 21000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزيده متون تفسيري فارسي

A Selection of Persian Commentaries

كد كتاب : 989

هفتم ، 1395

دكتر محمدمهدي ركني يزدي ، دكتر عبدالله رادمرد

978-964-530-034-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد ششم ) : از پادشاهي لهراسپ تا پادشاهي داراي داراب

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 6 )

كد كتاب : 976

هفتم ، 1396

دكتر ميرجلال‌ الدين كزازي

978-964-530-022-5

قيمت : 450000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درباره تاريخ ادبيات

About the History of Literature

كد كتاب : 959

دوم ، 1396

جمعي از نويسندگان

978-964-530-005-8

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي

English for the Students of Persian Literature

كد كتاب : 933

نهم ، 1396

دكتر غلامحسين كريمي دوستان

978-964-459-981-1

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ كاربردي اوزان شعر فارسي

An Applied Dictionary of Persian Poetical Metres

كد كتاب : 928

اول ، 1384

حسين مدرسي

978-964-459-977-4

قيمت : 25500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد پنجم ) : از داستان بيژن و منيژه تا آغاز پادشاهي لهراسب

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 5 )

كد كتاب : 911

ششم ، 1396

دكتر ميرجلال‌ الدين كزازي

978-964-530-097-3

قيمت : 450000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير قران پاك

An Interpretation of the Holy Qur'an

كد كتاب : 865

دوم ، 1385

به کوشش و تعليقات دکتر علي رواقي

978-964-459-910-1

قيمت : 14000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بديع از ديدگاه زيباشناسي

Rhetoric ( Badi‘ ) From the Aesthetic Point of View

كد كتاب : 860

ششم ، 1393

دكتر تقي وحيديان كاميار

978-964-459-904-0

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ و تطور علوم بلاغت

Rhetoric : History and Evolution

كد كتاب : 854

چهارم ، 1396

دكتر شوقي ضيف

978-600-02-0459-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد چهارم ) : از داستان فرود سياوش تا داستان اكوان ديو

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi (Vol 4)

كد كتاب : 782

هشتم ، 1396

دكتر مير جلال‌ الدين كزازي

978-964-459-820-3

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده قصايد ناصرخسرو ( شرح ، نقد و تحليل سي قصيده )

Thirty Odes of Naser Khosrow

كد كتاب : 708

دوم ، 1392

دكتر غلام‌ محمد طاهري مباركه

978-964-459-743-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد عربي 1 ( صرف فعل )

Arabic Grammar 1 : Conjugation

كد كتاب : 686

دوم ، 1395

دكتر سيدمحمد حسيني

978-600-02-0361-0

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد سوم ) : داستان سياوش

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 3 )

كد كتاب : 685

نهم ، 1395

دكتر مير جلال الدين كزازي

978-964-459-723-7

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بخشي از تفسيري كهن

A Fragment of an Old Exegesis

كد كتاب : 677

دوم ، 1392

با يادداشتي از مجتبي مينوي ، مقدمه و تصحيح محمد روشن

978-964-459-715-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هنر سخن‌ آرايي ( فن بديع )

The Art of Rhetorics

كد كتاب : 672

دوم ، 1396

سيدمحمد راستگو

978-964-459-710-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرائت عربي ( 2 )

Arabic Reading Book (2)

كد كتاب : 627

پنجم ، 1392

دكتر سيد محمد حسيني

978-964-459-662-9

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد دوم ) : از آغاز پادشاهي نوذر تا پايان رستم و سهراب

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol. 2 )

كد كتاب : 619

نهم ، 1396

دكتر مير جلال ‌الدين كزازي

978-964-459-654-4

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سخن شيرين پارسي : برگزيده متون شعر و نثر گذشته و معاصر ، روش نگارش و پژوهش علمي ، سخنوري و ...

The Sweet Persian Language

كد كتاب : 612

نوزدهم ، 1396

دكتر اكبر صيادكوه ، كاووس حسن‌ لي ، دكتر منيژه عبدالهي ، احمد پارسا

978-600-02-0025-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ادبيات ايران ( 1 )

The History of Persian Literature (1)

كد كتاب : 561

ششم ، 1389

دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد و ديگران

978-964-459-593-6

قيمت : 48500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي زبان و ادبيات فارسي

Selected Descriptive Bibliography of Persian Literature and Language

كد كتاب : 559

دوم ، 1388

سعيده كمايي‌ فرد

978-964-459-592-9

قيمت : 21500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرائت عربي ( 1 )

Arabic Reading Book (1)

كد كتاب : 541

دهم ، 1395

دكتر سيد محمد حسيني

978-600-02-0315-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انواع نثر فارسي

Persian Prose Types

كد كتاب : 539

ششم ، 1395

دكتر منصور رستگار فسايي

978-600-02-0222-4

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزينش و گزارش از حديقه سنايي

The Selection and Interpretation of Sana‘i's Hadiqa

كد كتاب : 524

دوم ، 1388

سيد محمد راستگو

978-964-459-547-9

قيمت : 24500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبيات معاصر نثر : ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا انقلاب اسلامي

Contemporary Literature Prose : Persian Prose Phases From Constitutionalism Age to the Islamic Revolution

كد كتاب : 502

دهم ، 1396

دكتر هرمز رحيميان

978-964-459-521-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ توصيفي اصطلاحات عروض

Farhang-e Towsifi-ye Estellahat-e Aruz ( A Descriptive Glossary of Prosodic Terms )

كد كتاب : 494

سوم ، 1393

حسين مدرسي

978-964-459-515-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده مرصاد العباد

The Selection of Mersad-ol ‘Ebad

كد كتاب : 463

سیزدهم ، 1396

دكتر رضا انزابي ‌نژاد

978-964-459-481-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد بديع

Summing-up Rhetorics

كد كتاب : 459

هفتم ، 1395

دكتر محمد فشاركي

978-600-02-0379-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ( جلد اول ) : از آغاز تا پادشاهي منوچهر

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi (Vol 1)

كد كتاب : 455

یازدهم ، 1396

دكتر مير جلال الدين كزازي

978-964-530-656-2

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رستم و سهراب : شرح ، نقد و تحليل داستان از ديدگاه اساطيري ، داستاني ، زيباشناختي و واژگاني

Rostam and Sohrab Description , Criticism and Analysis of the Story (From Mythological , Novelistic , Aesthetical and Lexical View)

كد كتاب : 442

هشتم ، 1394

دكتر غلام محمد طاهري مباركه

978-964-530-143-7

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فارسي ( 1 )

Persian Grammar (1)

كد كتاب : 438

هفدهم ، 1395

دكتر تقي وحيديان كاميار ، غلامرضا عمراني

978-964-459-455-7

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي ويرايش

Editing Guide

كد كتاب : 433

یازدهم ، 1393

دكتر غلامحسين غلامحسين زاده

978-964-459-445-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علوم قرآني

An Introduction to Quranic Sciences

كد كتاب : 429

هشتم ، 1395

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

978-964-530-424-7

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش و ويرايش

Writing and Editing

كد كتاب : 379

شانزدهم ، 1396

احمد سميعي ( گيلاني )

978-600-02-0309-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 2 )

English for Students of Persian Literature (2)

كد كتاب : 375

یازدهم ، 1393

دكتر اكبر افقري

978-964-530-799-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 1 )

English for Students of Persian Literature (1)

كد كتاب : 372

چهاردهم ، 1396

دكتر اكبر افقري

978-964-530-757-6

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آهنگ شعر فارسي

The Rhythm of Persian Poetry

كد كتاب : 337

هفتم ، 1396

محمود فضيلت

978-964-459-906-4

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه هاي نقد ادبي ( صورتگرايي و ساختارگرايي )

Contemporary theories of Literary Criticism ( Formalism and Structuralism )

كد كتاب : 320

دوم ، 1381

مهيار علوي مقدم

964-459-320-0

قيمت : 11000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور تاريخي مختصر زبان فارسي

A Short Historical Grammar of the Persian Language

كد كتاب : 308

سیزدهم ، 1396

دكتر محسن ابوالقاسمي

978-600-02-0347-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سراچه آوا و رنگ ( خاقاني شناسي )

The Tent of Tones and Tints Khaqani Shenasi

كد كتاب : 254

نهم ، 1396

دكتر ميرجلال الدين كزازي

978-964-530-783-5

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبك هندي

The Selected Poems of Saeb and Other Famous Poets of Indian Style

كد كتاب : 252

دوازدهم ، 1395

محمد قهرمان

978-964-459-252-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي

The Epiphany of the Holy Quran and Hadith in Persian Poetry

كد كتاب : 242

دوازدهم ، 1396

سيد محمد راستگو

978-964-459-242-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معاني و بيان

Rhetoric

كد كتاب : 238

سیزدهم ، 1395

دكتر محمد علوي مقدم ، دكتر رضا اشراف ‌زاده

978-964-459-238-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور تاريخي زبان فارسي

A Historical Grammar of The Persian Language

كد كتاب : 164

دوازدهم ، 1395

دكتر محسن ابوالقاسمي

978-964-530-874-0

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده كشف الأسرار و عدة الابرار ميبدي

The Selection of Meybodi’s Kashf ol-asrar va Oddat ol-abrar

كد كتاب : 127

سیزدهم ، 1396

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

978-964-530-546-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

صرف و نحو عربي

Arabic Grammar

كد كتاب : 120

شانزدهم ، 1395

دكتر عباس ماهيار

978-964-530-512-1

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ زبان فارسي

A History of the Persian Language

كد كتاب : 105

پانزدهم ، 1396

دكتر محسن ابوالقاسمي

978-964-530-885-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقاله هاي سمينار بررسي ادبيات انقلاب اسلامي

كد كتاب : 102

اول ، 1373

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )

964-459-102-x

قيمت : 6700 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ‌اي بر مباني عرفان و تصوف

The Foundations of Mysticism and Sufism

كد كتاب : 71

نوزدهم ، 1393

دكتر سيد ضياء الدين سجادي

978-964-459-071-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجع‌ شناسی و روش تحقيق در ادبيات فارسی

A Survey of Bibliographic Sources and the Methodology of Research in Persian Literature

كد كتاب : 59

هفدهم ، 1395

دكتر غلامرضا ستوده

978-964-530-750-7

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->