ارتباط با مدیران

تعداد بازدید:۱۱۹۷۲
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم پست الکترونیکی
 دکتر داود مهدوی‌زادگان رئیس سازمان

44246080
44246090
دورنگار: 44248777

  mahdavizadegan@samt.ac.ir  
دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی معاون پژوهشی

44246266
دورنگار: 44263306

 saberi@samt.ac.ir 

دکتر ابراهیم رضائی معاون اجرایی

44246253
دورنگار: 44246115

 rezaee@samt.ac.ir 
دکتر علی‌اصغر بابا سالار معاون نظارت علمی و فنی  44263309 babasalar@ut.ac.ir
دکتر سید حسن میرفخرایی رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه تلفکس: 44263315  mirfakhraei@samt.ac.ir 
دکتر حمیدرضا خادمی مدیر امور پژوهشی و ارزشیابی 44248779  khademi@samt.ac.ir 
نوشین قبدیان مدیر طراحی و تدوین 44263305 m.ghabdian@samt.ac.ir
دکتر پاکنوش کیانی مدیر امور مالی 44248780
دورنگار: 44246168
 mali@samt.ac.ir 
دکتر رضا عبدالرسولی مدیر منابع انسانی و اداری 44263300
44263302
 kargozinsamt@samt.ac.ir
حسین زیاری مدیر بازاریابی و فروش

66408120
66408145
دورنگار: 66405678

 ziari.hossein@samt.ac.ir 
رضا ناصرزعیم مدیر نظارت فنی (چاپ و نشر) 44246116  zaeem@samt.ac.ir 
مصطفی غلامحسین‌زاده مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی تلفکس: 44263314  Int@samt.ac.ir 
زهرا عطارد مدیر برنامه‌ریزی 44246172  z.atarod@gmail.com 
--- مدیر حراست و گزینش

44246151
پیامک ارتباطی: (3000636666)

 Hrst@samt.ac.ir 
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری سرپرست دفتر قم

02532943520

02532943530

 d.qom@samt.ac.ir 

سهراب احمدی رئیس اداره فناوری اطلاعات 44246101  IT@samt.ac.ir 
جواد ایرجی رئیس دفتر امور حقوقی و قراردادها 44263316  law@samt.ac.ir 
زهره احمدی رئیس اداره نشر الکترونیک 44263310  ePublish@samt.ac.ir 
علیرضا کهنسال رئیس اداره کنترل موجودی

44534445
دورنگار: 44534446

reza_kohansal@yahoo.com
حیدر صالحی  رئیس اداره همکاری‌های علمی 44263307  mosharekat@samt.ac.ir 
سمانه شادمان‌فر رئیس اداره ترجمه 44263315  Shadmanfar@samt.ac.ir 
 S.shadmanfar@ut.ac.ir 
محمدرجاء صاحبدل مدیر روابط عمومی تلفکس: 44246260  sahebdel@samt.ac.ir 

 

کلید واژه ها: ارتباط با مدیران مدیران

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۲