مدیریت برنامه‌ریزی

 

مدیر برنامه‌ریزی: زهرا عطارد

مرتبه علمی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پست الکترونیک: z.atarod@gmail.com

تلفن: ۴۴۲۴۶۱۷۲-۰۲۱

 

معرفی

مدیریت برنامه‌ریزی از مدیریت‌های زیر مجموعه ریاست است. وظیفه اصلی این مدیریت پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه- بودجه تفصیلی و اصلاحیه‌های بعدی آن- برنامه عملیاتی سالانه می‌باشد.

 

برخی از اهم وظایف و اختیارات:

- بررسی و پیشنهاد اصلاح نمودار سازمانی؛

- پیش‌بینی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه؛

- تهیه، تنظیم و مبادله بودجه تفصیلی و اصلاحیه‌های بعدی آن؛

- تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای؛

- تهیه برنامه و دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان؛

- تهیه گزارش عملکرد اعتبارات سالانه؛

- انجام امور مربوط به هیات امناء.

بروز رسانی: 1400/06/08