بررسی متنی و سندی متون مقدّس یهودی - مسیحی

A Textual and Documentary Study of Judo-Chritianکد کتاب : ۲۰۳۹
نویسنده (ها) : دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
Abdul Rahim Soleimani Ardestani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0383-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۵۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

متون مقدس یهودی ـ مسیحی مشتمل بر سه مجموعه «عهد قدیم»، «عهد جدید» و «تلمود» است. در کتاب حاضر این متون به تناسب از سه نظر تاریخ نگارش، ساختار متن، و محتوا در قالب چهار دیدگاه کلی شامل دیدگاه سنت یهودی ـ مسیحی، دیدگاه نقادان قدیم، دیدگاه نقادان مدرن، و دیدگاه متون اسلامی بررسی شده‌اند.

مقدمه: بحث‌هایی کلی درباره کتاب مقدس

بخش اول: عهد قدیم
فصل اول: کلیاتی درباره عهد قدیم
فصل دوم: تورات، معانی و کاربردها
فصل سوم: تورات، منشأ و تاریخ
فصل چهارم: تورات، نگاهی به محتوا
فصل پنجم: کتاب‌های انبیای متقدم
فصل ششم: تورات و انبیای متقدم، یک کتاب تاریخی
فصل هفتم: کتاب‌های انبیای متأخر
فصل هشتم: مکتوبات، کتاب‌های تاریخی
فصل نهم: مکتوبات، کتاب‌های غیر تاریخی
فصل دهم: عهد قدیم، کتاب‌های رسمی درجه دوم (اپوکریفایی)
فصل یازدهم: عهد قدیم، کتاب‌های غیر رسمی

بخش دوم: عهد جدید
فصل اول: عهد جدید، نگاه کلی
فصل دوم: اناجیل هم‌نوا: منشأ، منبع و تاریخ نگارش
فصل سوم: اناجیل هم‌نوا: نگاهی به محتوا
فصل چهارم: نامه‌های منسوب به پولس
فصل پنجم: نوشته‌های منسوب به یوحنا
فصل ششم: نامه‌های عام یا کاتولیکی
فصل هفتم: نوشته‌های اپوکریفایی و غیر رسمی عهد جدید

بخش سوم: تلمود، سنت شفاهی یهودیت
فصل اول: تاریخچه سنت شفاهی
فصل دوم: تلمود

بخش چهارم: نگاه متون اسلامی به متون یهودی­ مسیحی
فصل اول: چیستی و ماهیت متون یهودی­ مسیحی در متون اسلامی
فصل دوم: داوری متون اسلامی درباره متون موجود

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته ادیان و عرفان در مقاطع مختلف به عنوان یکی از منابع قابل استفاده در دروس آشنایی با کتاب مقدس، مسیحیت و یهودیت تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :