اداره ترجمه

تعداد بازدید:۲۰۹۹

رئیس اداره ترجمه: سمانه شادمانفر

پست الکترونیک: Shadmanfar@samt.ac.ir

 

معرفی

تعیین جایگاه علوم اسلامی و انسانی نقش مهمی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور دارد و ترجمه آثار شاخص اسلامی از عوامل مؤثر در معرفی زبان، فرهنگ و تمدن ایران و انتقال اندیشه اسلامی و معارف و آموزه‌های دینی به دیگر ملل دنیا به شمار می‌آید. مطابق با اساسنامه «سمت» این وظیفه مهم در قلمرو مآخذ مبنایی، درسی و کمک درسی و سایر منابع علمی از جمله وظایف و اختیارات سازمان است. اداره ترجمه سعی دارد با همکاری سایر واحدها و تشریک مساعی با دیگر مراکز علمی و پژهشی، رابطۀ یک سویۀ فکری و فرهنگی را به دادوستد علمی و تبادل و تعامل فرهنگی تبدیل گرداند.

 

وظایف

  • ایجاد ارتباط و توسعه همکاری با مترجمان و جلب همکاری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب
  • ایجاد ارتباط و توسعه همکاری با دانشکده ها و پژوهشکده های مرتبط و جلب همکاری آنها در اجرای برنامه های مصوب با همکاری دفتر همکاری های علمی
  • ترجمه آثار ممتاز سازمان به دیگر زبان های خارجی و اعتلای جایگاه آن در سطح منطقه ای و جهان
  • - همکاری با اداره همکاری های بین المللی در طبع و نشر آثار ترجمه شده به زبان های خارجی در خارج از کشور
  • همکاری با مرکز نشر الکترونیک در نشر الکترونیک آثار ترجمه شده به زبان های خارجی
  • حمایت از طرح ها و برنامه های مؤثر در ترجمه آثار مبنایی و فکری در راستای تحول و اعتلای علوم اسلامی و انسانی
  • رفع نیازهای ترجمه سازمان از طریق به کارگیری ظرفیت های بالفعل و بالقوه
  • بررسی کتابهای ترجمه شده در گروه های تخصصی و پژوهشی
  • نیازسنجی ترجمه کتب درخواستی
  • تهیه بانک اطلاعاتی در هر یک از رشته ها مشتمل بر تازه های نشر و اطلاعات مترجمان

کلید واژه ها: اداره ترجمه

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲