معرفی معاونت نظارت علمی فنی

تعداد بازدید:۳۰۰۵۲

سرپرست معاونت نظارت علمی فنی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی 

تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱

 

معرفی

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

- مدیریت طراحی و تدوین

- مدیریت نظارت فنی

- نشر الکترونیک

کلید واژه ها: معاونت نظارت علمی فنی

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۴۰۳