معرفی معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۲۹۷۳

 

معاون پژوهشی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: saeedi@samt.ac.ir

تلفن: ۴۴۲۴۶۲۶۶-۰۲۱

نمابر: ۴۴۲۶۳۳۱۵-۰۲۱

 

معرفی

معاونت پژوهشی مسئولیت تهیه و تدوین برنامه‌های دقیق پژوهشی (منظور هر نوع فعالیت فکری و علمی خلاق و منظم و با روش علمی که منجر به کشف حقایق، گسترش مرزهای دانش شناخت موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حل مسائل آنها گردد) و کمک فکری به امور اجرائی در فراهم آوردن امکانات پژوهشی را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی

پژوهشکده «سمت»

اداره همکاری‌های علمی

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی و ترجمه

اداره ترجمه

دفتر قم

کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی

شورای نظارت و تأیید نهایی کتاب

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۴۰۳