همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی و ترجمه

تعداد بازدید:۲۷۵۲۵

 

پژوهشگر ارجمند

از جمله برنامه‌های پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، پشتیبانی طرح‌های پژوهشی و ترجمه مبنایی، فرا درسی و کمک درسی در عرصهٔ علوم انسانی و انتشار آنها به صورت کتاب‌های مبنایی، فرادرسی و کمک درسی دانشگاهی است.

طرح‌های پیشنهادی شما پس از ارزیابی صاحب‌نظران، در شورای پژوهشی مرکز بررسی خواهد شد. لذا تکمیل دقیق و ارائه تفصیلی اطلاعات خواسته شده در فرم «پیشنهاد طرح پژوهشی» به ارزیابی دقیق‌تر آن کمک شایانی خواهد کرد.

 

دریافت فرم «پیشنهاد طرح پژوهشی»:

 Research Proposal.doc

 Research Proposal.pdf

 

دریافت فرم «پیشنهاد طرح ترجمه»:

 Translation Proposal.doc

 Translation Proposal.pdf

 

پس از تکمیل، فرم را به نشانی :‌ تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام، کدپستی: ۱۴۶۳۶، صندوق پستی: ۶۳۸۱/۱۴۱۵۵ دفتر پژوهشکده تحقیق و توسعه و در صورت تمایل فایل آن را به آدرس الکترونیک eyvazi@samt.ac.ir ارسال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید با شماره تلفن و نمابر: 44263315 داخلی 304 تماس بگیرید.

کارشناس: مرضیه عیوضی

پست الکترونیک: eyvazi@samt.ac.ir

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹