سازمانهای مالی و پولی بین‌المللی

International Monetary & FinancialOrganisationsگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۵۱۵
نویسنده (ها) : دکتر مهدى ابراهیمى نژاد
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-069-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: صندوق بین‌المللی پول
فصل دوم: حق برداشت مخصوص
فصل سوم: بانکهای توسعه چندجانبه و گروه بانک جهانی
فصل چهارم: بانک تسویه بین‌المللی
فصل پنجم: سازمانهای تجاری، صنعتی و توسعه‌ای
فصل ششم: سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی
فصل هفتم: پیمانهای منطقه‌ای
فصل هشتم: مناسبات ایران با سازمانها پولی و مالی بین‌المللی
برخی اصطلاحات فنی و تخصصی گات و سازمان تجارت جهانی
پیوست
منابع و مآخذ

چاپ سوم با تجدیدنظر اساسی

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است عـلاوه بر جامعه دانشگاهی، تمامی پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات علمی ـ پژوهشی نیز از آن بهره‌مند شوند

ارسال با ایمیل:

نظر شما :