آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم: تحلیل آمارى

Statistics and Lts Application in Management (Volume 2)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۲۷۴
نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مؤمنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Mömeny , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0674-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۲۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۷۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

فصل نهم: نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری
فصل دهم: تخمین آماری
فصل یازدهم: آزمون فرض آماری
فصل دوازدهم: تحلیل واریانس
فصل سیزدهم: رگرسیون خطی ساده و همبستگی
فصل چهاردهم: رگرسیون چندگانه و غیرخطی
فصل پانزدهم: کاربردهای آزمون کای ـ مربع در مدیریت
فصل شانزدهم: روشهای ناپارامتری
فصل هفدهم: تحلیل سریهای زمانی و مدلهای پیش‌بینی
فصل هجدهم: نظریه تصمیم

پیوست
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

چاپ سیزدهم ویراست 3، چاپ هفدهم  و بیست و یکم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) و (2)» و «تحلیل آماری» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :