انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی

English for the Students of Sociologyکد کتاب : ۱۹۴۰
نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کشاورز و دکتر موسی نوشی کوچک سرایی
Mohammad H. Keshavarz , PhD Musa Nushi Kochaksaraie , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0227-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

English for the Students of Sociology, an EAP textbook for undergraduate university students of Sociology, aims to develop the learners’ reading ability in academic contexts. To this end, it:

  • includes a variety of up-to-date authentic texts from a wide range of text types and genres
  • focuses on fostering reading skills and strategies helpful in disciplinary contexts
  • has a broad range of meaningful and engaging tasks and activities
  • organizes units around themes to make them reader-friendly
  • involves in-depth vocabulary activities
  • provides great opportunities for improving grammar in context
  • uses translation as both a reading practice and a translation activity

Schematic Chart
Introduction
Understanding Sociology
Reading : What Is Sociology?
Reading : Sociology and the Social Sciences
The Social Imagination
Reading : Seeing the Broader Social Context
Reading : Sociological Imagination
Major Theoretical Perspectives in Sociology (Part I)
Reading : The Functionalist Perspective
Reading : The Conflict Perspective
Major Theoretical Perspectives in Sociology (Part II)
Reading : The Interactionist Perspective
Reading : The Sociological Approach
Communication & Interaction
Reading : Social Interaction and Everyday Life
Reading : What Is Nonverbal Communication and Body Language?
Socialization
Reading : Socialization Defined
Reading : Adult Socialization
Social Status & Role
Reading : Social Status
Reading : Social Roles: Definition and Types of Social Roles
Methodology of Sociology
Reading : Sociological Research: Designs and Methods
Reading : The Roles of the Sociologist
Demography
Reading : Demography
Reading : World Population Pressures: Malthus versus Marx
.Sociology of Family
Reading : The Family and Gender
Reading : Gender and Capitalist Development
.Sociology of Culture
Reading : What Is Culture?
Reading : Elements of Culture
.Sociology of Communication & Mass Media
Reading : Communication and Mass Media
Reading : The Impact of the Television on Our Society
Word List
Reference

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی (ESP)» به ارزش واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: