طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

Understanding and Designing Learning Resources Centersگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۹۰۰
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا افضل‌نیا
Mohammad Reza Afzalnia , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-948-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

اهداف کتاب
پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم اصلی
فصل دوم: اهداف و تجربه‌های جدید آموزشی و کارکرد مراکز فراگیری
فصل سوم: جایگاه و فواید فناوری جدید اطلاعاتی
فصل چهارم: یکپارچه‌سازی خدمات مرکز فراگیری، انواع یادگیریهای جدید و...
فصل پنجم: انواع امکانات یادگیری الکترونیکی (E-learning)
فصل ششم: ساختار فیزیکی مرکز، تعیین کارکنان، اهداف و ...
فصل هفتم: انتخاب محتوا برای مرکز فراگیری، طبقه‌بندی اطلاعات و ...
فصل هشتم: مدیریت و بودجه در مرکز فراگیری
فصل نهم: ارزیابی و ارزشیابی کلی و اختصاصی امورات یک مرکز فراگیری
فصل دهم: راهبردهای عملی برای افتتاح یک مرکز و تعیین مواد مورد نیاز ...
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آشنایی با مراکز مواد آموزشی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :