برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت

Strategic and Long Run Planningگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۵۱۱
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده
Mohammad Reza Hamidizadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-351-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ چهارم

فصل اول: استراتژی: مفاهیم، بسترها و شاخصها
فصل دوم: برنامه‌ریزی استراتژیک و فرایندهای مربوط
فصل سوم: برنامه‌ریزی بلند مدت راهبریهای سیستمی
فصل چهارم: راهبریهای سیستمی و تفکر استراتژیک
فصل پنجم: تحلیل طبقه‌بندیهای محیطی برای دستیابی به مسائل استراتژیک
فصل ششم: برنامه‌ریزی توسعه صنعتی
فصل هفتم: برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌گذاری
فصل هشتم: راهکارهای فنّاوری و اشتغال
فصل نهم: رویکرد سیستمی برای ارزیابی و انتخاب طرحها
فصل دهم: روش تصمیم‌گیری چند معیاره
فصل یازدهم: برنامه‌ریزی طرحهای تحقیق و توسعه
فصل دوازدهم: فنون تجزیه و تحلیل و ممیزی استراتژیک
فصل سیزدهم: ارزیابی عملکرد نظام برنامه‌ریزی

پیوستها
منابع و مآخذ

چاپ پنجم با تجدید نظر و اضافات
چاپ یازدهم، ویراست 3: با تجدید نظر اساسی

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت اجرایی و MBA در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی» به ارزش 3 واحد و برای دانشجویان رشته معماری گرایش بازسازی در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک» به ارزش 3 واحد و برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «مدیریت استراتژیک» به ارزش 3 واحد به عنوان منبع اصلی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران سازمانها نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :