تحلیل فرایندی خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری

Processual Analysis of Policy and Decision Makingگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۳۹۰
نویسنده (ها) : دکتر محمدسعید تسلیمی
Mohammad Saeid Taslimi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-397-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: نگاه اولیه به خط مشی
فصل دوم: تعامل خط مشی با عوامل سازمانی
فصل سوم: تعامل خط مشی با عوامل انسانی
فصل چهارم: تعامل خط مشی با سیستم اطلاعاتی و فنی
فصل پنجم: اجزاء و عناصر تصمیم‌گیری
فصل ششم: فرایند تصمیم‌گیری
فصل هفتم: اصول تجزیه و تحلیل تصمیمات
فصل هشتم: طرح‌ریزی و خط مشی
فصل نهم: خط مشی و کنترل فرایند
فصل دهم: عوامل منطقی خط مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری
فصل یازدهم: برهان‌پذیری خط مشی
فصل دوازدهم: مبانی ارزش‌گذاری در تدوین خط مشی
فصل سیزدهم: هدف‌گذاری و تعیین رسالت

پیوست 1
پیوست 2
منابع

چاپ سوم با تجدیدنظر

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «فرایند خط مشی‌گذاری» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :