درآمدى بر جامعه‌شناسى سیاسى

Introduction in Political Sociologyکد کتاب : ۴۲۲
نویسنده (ها) : دکتر احمد نقیب‌زاده
Ahmad Naghibzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳
شابک : 978-600-02-0256-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

موضوع جامعه‌شناسی سیاسی یافتن ریشه‌های اجتماعی یک پدیدۀ سیاسی یا نهادن یک پدیدۀ سیاسی در چهارچوب اجتماعی آن است. نگارندۀ کتاب می‌کوشد طی پنج فصل ضمن معرفی موضوع و مسائل جامعه‌شناسی سیاسی، بر اساس یک نظام الگوی سیستمیک به نحوۀ اثرگذاری علل و عوامل مختلف اجتماعی بر نظام سیاسی و نیز به پیوندهای مؤثر میان این هردو بپردازد. طرح مبانی نظری، نماد، نظام و کارویژه‌ها از اهمّ موضوعات کتاب حاضر است.

مقدمه

بخش اول: زمینه‌ها
فصل اول: جامعه‌شناسی سیاسی چیست؟
     قسمت اول: جامعه چیست؟
     قسمت دوم: سیاست چیست؟
     قسمت سوم: نسبت جامعه و سیاست
فصل دوم: عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی
     قست اول: عوامل پایدار
     قسمت دوم: عوامل نیمه‌پایدار

بخش دوم: نماد، نظام و کارویژه‌های سیاسی
فصل سوم: قدرت، سلطه مشروعیت سیاسی
     قسمت اول: قدرت و قدرت سیاسی
     قسمت دوم: سلطه سیاسی
     قسمت سوم: مشروعیت سیاسی
فصل چهارم: نظام سیاسی و دولت
     قسمت اول: نظام سیاسی
     قسمت دوم: دولت
فصل پنجم: بازیگران و نیروهای سیاسی
     قسمت اول: احزاب سیاسی
     قسمت دوم: گروههای فشار
     قسمت سوم: نیروهای دیگر

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی سیاسی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :