برنامه‌ریزى کاربرى اراضى شهرى

Urban Land-Use Planningگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۶۶۷
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا پورمحمدى
Mohammad-Reza Pour-Mohammadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-705-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۶۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۹۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه

فصل اول: کلیات برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل دوم: سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل سوم: ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی در کاربری اراضی شهری
فصل چهارم: کاربرد مدلها و روشهای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی اراضی شهری
فصل پنجم: معیارهای مکان‌یابی در برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل ششم: ارزیابی کاربری اراضی شهری
فصل هفتم: شیوه‌های کنترل کاربری زمین شهری

ضمایم
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری» به ارزش یک واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :