جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ

Sociology of Developmentکد کتاب : ۱۵۵۳
نویسنده (ها) : دکتر موسی عنبری
Moosa Anbari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-715-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب با هدف ترسیم فرایند بازاندیشی در توسعه نگارش یافته است. کتاب دو گفتمان کلان توسعه را از هم تفکیک کرده و در بخشهای مجزا مورد بررسی قرار داده است. گفتمان اول گفتمان پیشرفت یعنی فضای تولد و تکوین ادبیات توسعه است. گفتمان دوم گفتمان بازاندیشی است که توسعه را فراتر از قاعده‌های از پیش تعیین شده و مشخص می‌داند. موضوع اصلی در این گفتمان، انسان و صفات بومی، تاریخی و فرهنگی اوست. زمینه شکل‌گیری این گفتمان، انقلاب صنعتی دوم (پساصنعتی) و ورود کشورهای جهان سوم در تعیین معادلات ساختاری جهانی است. مکاتب، نظریه‌ها و پارادایمهای پسا توسعه، با محدودیت موضوعات پایداری، بازاندیشی و فرهنگ و انسان‌گرایی در توسعه، در زیرمجموعه این گفتمان ارزیابی شده‌اند. به طور کلی، این کتاب رویکرد جدیدی در دسته‌بندی ادبیات توسعه از ابتدا تا آغاز قرن بیست‌ویکم ارائه می‌دهد، که ضمن استفاده در کلاسهای درسی، منبع مناسبی برای تدوین چهارچوبهای نظری در گرایشهای علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی است.

پیشگفتار

بخش اول: مفهوم‌شناسی توسعه
فصل اول: مفاهیم بنیادی

بخش دوم: گفتمان پیشرفت: قانون و اقتصاد
فصل دوم: پارادایم
فصل سوم: پارادایم ضد توسعه

بخش سوم: گفتمان بازاندیشی: انسان و فرهنگ
فصل چهارم: پارادایم پساتوسعه
فصل پنجم: توسعه
فصل ششم: توسعه وابسته
فصل هفتم: رویکرد مدرنیزاسیون بازاندیشانه
فصل هشتم: مکتب تنظیم و مقررات توسعه
فصل نهم: توسعه مشارکتی
فصل دهم: توسعه پایدار
فصل یازدهم: رویکرد کیفیت زندگی و توسعه انسانی
فصل دوازدهم: جمع‏بندی

منابع و مآخذ
واژه‌نامه
نمایه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد به‌ عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی توسعه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :