رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی

Theor etical and Prectical Approaches to Curriculum Development in Higher Educationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۴۵۵
نویسنده (ها) : دکتر احمدرضا نصر ، هدایت‌الله اعتمادزاده (دریکوندی) ، دکتر محمدرضا نیلی
Ahmad Reza Nasr , PhD , Hedayat Allah Etemadizadeh , Mohammad Reza Nili , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-592-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

آشنایی استادان دانشگاهها با فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی از عوامل مهم موفقیت آنان در تعلیم و تربیت دانشجویان محسوب می‌گردد. اهمیت این موضوع در سالهای اخیر که مشارکت اعضاء هیئت علمی در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی امکان‌پذیر شده است دو چندان می‌گردد. نوشته حاضر با هدف ارائه راهبردهای نظری و عملی در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تدوین شده است. در این کتاب روند تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی در دانشگاههای کشور و الزامها و آسیبهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن، تلاش شده است تا تجارب مفید کشورهایی که در این زمینه‌ها اقدامهای ارزشمندی انجام داده‌اند مورد استفاده قرار گیرد.

پیشگفتار
فصل اول: مفهوم برنامه درسى
فصل دوم: گذشته، حال و آینده برنامه درسى در دانشگاه
فصل سوم: باورها، ارزشها و ایدئولوژیها در طراحی درس و دوره آموزشی
فصل چهارم: ساختار دوره‌های مطالعاتی یا برنامه‌های درسی
فصل پنجم: رویکرد سیستمى در بازنگرى و تدوین برنامه درسى
فصل ششم: ترسیم برنامه درسى اید‌ئال و انطباق آن با واقعیت
فصل هفتم: ملاحظات اساسى در برنامه‌ریزى درسى
فصل هشتم: دستورالعملهاى‌کاربردى براى تدوین یا بازنگری ‌درس
فصل نهم: تهیه و تدوین فهرست رئوس مطالب
فصل دهم: شمارش معکوس براى فراهم‌سازى درس
فصل یازدهم: اولین روز کلاس
پیوست 1: ایجاد مرکزى در دانشگاه براى بهبود برنامه‌هاى درسى
پیوست 2: آیین‌نامه واگذارى اختیارات برنامه‌ریزى درسى به دانشگاههاى داراى...
پیوست 3: روند و ساختار بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی در دانشگاه اصفهان
منابع
واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی به عنوان کتاب مبنایی در زمینه برنامه درسی در آموزش عالی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :