فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک (مفاهیم و نظریه‌ها در عصر فضای مجازی)

Geopolitics Philosophy & Application (Concepts & Theories at the Age of Virtual Space)گروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۱۶۵۶
نویسنده (ها) : دکتر پیروز مجتهدزاده
Pirouz Mojtahedzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-844-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در حالی که جغرافیای سیاسی از نقش‌آفرینیهای سیاسی ـ محیطی در چهارچوب «کشور» سخن دارد، ژئوپولیتیک از نقش‌آفرینیهای سیاسی ـ محیطی در چهارچوب مفهوم «قدرت» می‌گوید. به این ترتیب، ژئوپولیتیک را می‌توان «مطالعه رقابت قدرتها برای سلطه بر منطقه یا جهان با استفاده از امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‌گذارد» تعریف کرد. مفهومی که از این تعریف بر می‌تابد این است که ژئوپولیتیک از رابطه میان سه عنصر اصلی به وجود می‌آید که عبارت‌اند از: «رقابت» که مولد سیاست است، «قدرت» که پدیده‌ای سیاسی است؛ و «جغرافیا» که فضای لازم را برای محیطی ساختن رقابت سیاسی در اختیار می‌گذارد. به همین دلیل فلسفه‌ای که می‌توان برای ژئوپولیتیک در نظر گرفت در حقیقت همان فلسفه جغرافیای سیاسی است.

سپاس‌نامه

فصل اول: ژئوپولیتیک از چه می‌گوید؟
فصل دوم: فلسفه ژئوپولیتیک از منظر جغرافیای سیاسی
فصل سوم: ژئوپولیتیک فضای مجازی
فصل چهارم: مفاهیم و نظریه‌ها در فلسفه ژئوپولیتیک
فصل پنجم: مکاتب مهم در فلسفه ژئوپولیتیک
فصل ششم: «جهان» پدیده اصلی در ژئوپولیتیک
فصل هفتم: منطقه و منطقه‌شناسی در ژئوپولیتیک
فصل هشتم: ژئوپولیتیک ادواری
فصل نهم: ژئوپولیتیک دوران گذار
فصل دهم: دیدگاههای فلسفی ژئوپولیتیک در قرن بیست‌ویکم

منابع و مآخذ

کتاب حاضر به عنوان منبع درسی «فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیایی سیاسی» در مقطع دکتری و درس «اصول، مفاهیم و نظریه‌های ژئوپولیتیک» در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی به ارزش 2 واحد تدوین شده و همچنین منبعی قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :